Понеділок, 29.05.2023, 18:03                                                      +38(06452)2-89-87     library@snu.edu.ua    Години роботи    
Вітаю Вас Гість | RSS

Меню сайту
Власні бази даних
Доступ до баз даних
Університет

ДН-03-19 (2020 рік)

 1. Klius, Y., Kotova, L., Ivchuk, Y., Skupinskyi, O. (2020). Adherence to legal culture as a component of the regional industrial enterprises’ corporate innovation management while ensuring their sustainable development. European Journal of Sustainable Development, 9(2), 431-440. doi : https://doi.org/10.14207/ejsd.2020.v9n2p431  (Web of Science, Scopus)

 2. Klius, Y., Arsentieva, O. (2020). The legal fundamentals for the sustainable development of the industrial enterprises while the introduction of the innovative functional units. European Journal of Sustainable Development, 9(2), 451-466. doi : https://doi.org/10.14207/ejsd.2020.v9n2p451  (Web of Science, Scopus)

 3. Klius, Y., Ivchenko, Y., Rozmyslov, A., & Fatalov, V. (2021). Development of a Calculation Basis for the Goals and Objectives of Innovation Management at Industrial Enterprises in the Context of Post-Conflict Transformation. European Journal of Sustainable Development, 10(1), 684. doi : https://doi.org/10.14207/ejsd.2021.v10n1p684  (Web of Science, Scopus)

 4. Halhash, R., Semenenko, I., Ovcharenko, I., Borova, G. (2020). Innovative forms of realization of regional social policy by organizing public dialogue and communication in conditions of post-conflict transformation in Eastern Ukraine. European Journal of Sustainable Development, Vol. 9, № 2, 391–404. doi : https://doi.org/10.14207/ejsd.2020.v9n2p391  (Web of Science, Scopus)

 5. Halhash, R., Semenenko, I., Bilous, Y., Burko, I. (2020). Impact of decentralization on sustainable development of the newly created amalgamated territorial communities in the regions of Ukraine. European Journal of Sustainable Development, Vol. 9, № 1, 19–33. doi : https://doi.org/10.14207/ejsd.2020.v9n1p19  (Web of Science, Scopus)

 6. Ovcharenko, I., Bogdanov, R., Prus, N., Koreniev, E. (2020). Choice and Assessment of a Technique of Planning in Management of Production Resources of the Rural Enterprises. Management Theory and Studies for Rural Business and Infrastructure Development, 42(2), 108–117. doi : https://doi.org/10.15544/mts.2020.11  (Web of Science)

 7. Ovcharenko, I., Morhachov, I. (2020). Prerequisites for Successful Regulation of Regional Investment Processes. Management Theory and Studies for Rural Business and Infrastructure Development, 42(3), 289–294. doi : https://doi.org/10.15544/mts.2020.28  (Web of Science)

 8. Соломатіна, Т. В., Чернодубова, Е. В., Костирко, Л. А., Хромяк, В. М. (2020). Аналіз і оцінка ефективності використання ресурсного потенціалу аграрних підприємств. Фінансово-кредитна діяльність : проблеми теорії і практики, № 3 (34), 294-302. doi : https://doi.org/10.18371/fcaptp.v3i34.215547   (Web of Science)

 9. Клюс, Ю. І.,  Іжболдіна, А. В. (2019). Теоретичне обґрунтування організації внутрішнього контролю суб’єктів господарювання в сучасних умовах. Вісник соціально-економічних досліджень, № 2-3 (70-71), 118–128. doi :  https://doi.org/10.33987/vsed.2-3(70-71).2019.118-128   (Index Copernicus, Фахова стаття)

 10. Клюс, Ю. І.,  Іжболдіна, А. В. (2020). Визначення місця і ролі внутрішнього аудиту в системі внутрішнього контролю підприємств в умовах конкуренції. Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля, № 1(257), 40-48. doi : https://doi.org/10.33216/1998-7927-2020-257-1-40-48  (Index Copernicus, Фахова стаття)

 11. Клюс, Ю. I., Семененко, І. М., Бурко, Я. В., Лісаконова, В. O. (2020). Грантрайтинг для розвитку бізнесу в умовах постконфліктної трансформації. Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля, № 2(258), 82-87. doi : https://doi.org/10.33216/1998-7927-2020-258-2-82-86  (Index Copernicus, Фахова стаття)

 12. Клюс, Ю. І. (2020). Роль кластерізаційного підходу у формуванні системи принципів управління інноваціями на промислових підприємствах регіону. Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля, № 2(258), 28-33. doi : https://doi.org/10.33216/1998-7927-2020-258-2-28-32  (Index Copernicus, Фахова стаття)

 13. Клюс, Ю. І., Івченко, Є. А., Івченко, Ю. А. (2020). Аналіз інституційних факторів підвищення економічної безпеки інноваційної діяльності промислових підприємств регіону. Бізнес-навігатор, № 2 (58), 35-41. doi : https://doi.org/10.32847/business-navigator.58-7  (Index Copernicus, Фахова стаття)

 14. Клюс, Ю. І., Івченко, Є. А., Івченко, Ю. А. (2020). Визначення мети управління інноваціями на промислових підприємствах в умовах постконфліктної трансформації. Вісник ОНУ. Серія «Економіка», Т. 25, Вип. 4(83), 50-56. doi :  https://doi.org/10.32782/2304-0920/5-78-13  (Index Copernicus, Фахова стаття)

 15. Клюс, Ю. І., Іжболдіна, А. В. (2020). Розробка моделі ефективної організації внутрішнього середовища на підприємстві. Приазовський економічний вісник,№ 4 (21). doi :  https://doi.org/10.32840/2522-4263/2020-4-6  (Index Copernicus, Фахова стаття)

 16. Швець, Н. В., Шевцова, Г. З. (2020). Розвиток підприємництва та його роль у реалізації підходу смарт-спеціалізації в Україні галузі. Економічний вісник Донбасу, № 2 (60), 53-66. doi :  https://doi.org/10.12958/1817-3772-2020-2(60)-53-66  (Index Copernicus, Фахова стаття)

 17. Швець, Н. В.  (2020). Питання формування хімічного кластеру в контексті імплементації підходу смарт-спеціалізації у Дніпропетровській області. Економічний вісник Донбасу, № 3 (61), 70-79. doi : https://doi.org/10.12958/1817-3772-2020-3(61)-70-79  (Index Copernicus, Фахова стаття)

 18. Галгаш, Р. А., Семененко, І. М., Борова, Г. О., Литовка, Я. О. (2020). Організація взаємодії інституцій щодо побудови публічного діалогу та комунікації для забезпечення сталого регіонального розвитку в умовах постконфліктної трансформації (досвід Луганської області). Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля, № 1 (257), 18–26. doi :  https://doi.org/10.33216/1998-7927-2020-257-1-18-26  (Index Copernicus, Фахова стаття)

 19. Ovcharenko, I., Semenenko, I., Bogdanov, R. (2020). Use of a Person as a System-Forming Factor when Forming a System of Economic Security of an Enterprise. Social Educational Project of Improving Knowledge in Economics. Innovations In The Modern World : monograph, № 4, 105-107. URL : http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/3546  (Index Copernicus)

 20. Моргачёв, И. В. (2020). Оценивание региональных инновационных процессов на основе сравнения региональной структуры показателей. East European Scientific Journal, № 1(53), Т. 5, 37-40. URL: https://eesa-journal.com/2020/02/18/ocenivanie-regionalnyx-innovacionnyx-processov-na-osnove-sravneniya-regionalnoj-struktury-pokazatelej-37-40/  (Index Copernicus)

 21. Morhachov, I. (2020). Factors Influencing the Regional Concentration of Innovative Processes in Ukraine. International Journal of Engineering Technologies and Management Research, 7, 42-51. doi : https://doi.org/10.29121/ijetmr.v7.i1.2020.492  (Index Copernicus)

 22. Morhachov, I. (2020). Means of Stimulating Regional Innovation Processes. Sepike Cloud, 26, 73-81. URL : https://5b925ea6-3d4e-400b-b5f3-32dc681218ff.filesusr.com/ugd/b199e2_e2bf24045f234137a21b417065adf71f.pdf  (Index Copernicus)

 23. Івченко, Є. А.,  Моргачов, І. В., Овчаренко, Є. І., Овчаренко, Р. В. (2020). Передумови створення та регулювання регіональних інвестиційних фондів. Державне управління : удосконалення та розвиток, № 10. doi :  https://doi.org/10.32702/2307-2156-2020.10.37. URL : http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1800 (Index Copernicus)

 24. Овчаренко, Є. І., Білоус, Я. Ю., Держак, Н. О. (2020). Формування стратегічного мислення як професійної компетентності працівників органів місцевого самоврядування в об’єднаних територіальних громадах. Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля, № 1 (257), 54-58. doi : https://doi.org/10.33216/1998-7927-2020-257-1-54-58  (Index Copernicus, Фахова стаття)

 25. Овчаренко, Є. І., Богданов, Р. І., Гніденко, В. І. (2020). Концепція створення оперативної безпекової групи як ключового структурного елементу служби економічної безпеки підприємства. Ефективна економіка, № 4. doi : https://doi.org/10.32702/2307-2105-2020.4.3. URL : http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7758. (Index Copernicus, Фахова стаття)

 26. Моргачов, І. В. (2020). Регулювання регіональних інноваційних процесів та їх інфраструктурного забезпечення. Бізнес Інформ, № 1, 129-135. doi : https://doi.org/10.32983/2222-4459-2020-1-129-135  (Index Copernicus, Фахова стаття)

 27. Моргачов, І. В. (2020). Взаємозв’язок рівня розвитку електронного урядування на місцевому рівні та регіональних інноваційних процесів. Інтелект ХХІ, № 1, 113-117. https://doi.org/10.32782/2415-8801/2020-1.20  (Index Copernicus, Фахова стаття)

 28. Івченко, Є. А., Моргачов, І. В., Дрожжин, Д. Ю. (2020). Аутсорсинг в регіональному електронному врядуванні в Україні. Державне управління : удосконалення та розвиток, № 4. doi : https://doi.org/10.32702/2307-2156-2020.4.51.  URL : http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1620 (Index Copernicus, Фахова стаття)

 29. Моргачов, І. В., Овчаренко, Є. І., Маслош, О. В. (2020). Регіональні інвестиційні фонди як фонди національного (регіонального) добробуту. Інфраструктура ринку, № 49, 194 – 200. doi : https://doi.org/10.32843/infrastruct49-33 (Index Copernicus, Фахова стаття)

 30. Овчаренко, Є. І., Моргачов, І. В., Зось-Кіор, М. В., Рудяшко, А. І. (2020). Принципи фінансової стійкості інвестиційних фондів. Бізнес Інформ,  №10, 301-306. doi : https://doi.org/10.32983/2222-4459-2020-10-301-306  (Index Copernicus, Фахова стаття)

 31. Моргачов, І. В. (2020). Організаційне удосконалення інфраструктурного забезпечення регіональних інноваційних процесів. Вісник Хмельницького національного університету, № 6, 126–130. doi :  https://doi.org/10.31891/2307-5740-2019-276-6-126-130  (Index Copernicus, Фахова стаття)

 32. Моргачов, І.В. (2020). Специфіка оцінювання регіональних інноваційних процесів. Вчені записки Університету "КРОК", № 4(56), 198-203. doi :  https://doi.org/10.31732/2663-2209-2019-56-198-203  (Index Copernicus, Фахова стаття)

 33. Івченко, Є. А. (2020). Формування організаційно-економічного механізму управління трансформаціями системи економічної безпеки підприємства. Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля, № 2 (258), 20-27. doi :  https://doi.org/10.33216/1998-7927-2020-258-2-20-27  (Index Copernicus, Фахова стаття)

 34. Білоус, Я. Ю., Чорна, О. Ю., Христенко, Л.М. (2020). Виявлення впливу акторів горизонтального рівня на стан економічної безпеки інтегрованої промислової структури на основі оцінки фінансової складової. Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля, № 6 (262), 107–117. doi :  https://doi.org/10.33216/1998-7927-2020-262-6-124-135  (Index Copernicus, Фахова стаття)

 35. Бучнєв, М. М. (2020). Особливості стратегічного управління в умовах динамічного розвитку інтелектуального ринку. Modern Economics, №19 (2020), С. 5-39. doi : https://doi.org/10.31521/modecon.V19(2020)-06  (Index Copernicus, Фахова стаття)

 36. Бучнєв, М. М. (2020). Особливості діагностики та управлінського обстеження мікро і макросередовища організації. Научный взгляд в будущее, Вып. 17, Т. 2, 22-26. doi : https://doi.org/10.30888/2415-7538.2020-17-02-017  (Index Copernicus, Фахова стаття)

 37. Соломатіна, Т. В. Костирко, Л. А. (2020). Фінансовий потенціал кредитних спілок у системі розвитку малих форм агробізнесу. Часопис економічних реформ, № 1(37), 57-64. doi :  https://doi.org/10.32620/cher.2020.1.08  (Index Copernicus, Фахова стаття)

 38. Чернодубова, Е. В., Середа, О. О., Костирко, Л. А. (2020). Зовнішні детермінанти впливу на інвестиційну активність суб’єктів господарювання. Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля, № 2 (258), 33-39. doi :  https://doi.org/10.33216/1998-7927-2020-258-2-33-39  (Index Copernicus, Фахова стаття)

 39. Клюс, Ю. І. (2019). Корпоративне управління інноваціями на підприємствах регіону в умовах розвитку інтеграційних процесів. Проблеми та перспективи забезпечення стабільного соціально-економічного розвитку. Серія “Економіка”, т. ХХ, вип. 314, 61-71. URL : http://rp.dsum.edu.ua/handle/123456789/684  (Фахова стаття)

  
Разом до перемоги!
Слава Україні!

SEO оптимизацияВхід на сайт
Пошук
Календар
«  Травень 2023  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031
Бібліотека
в соцмережах
Бібліотека у Фейсбуці Бібліотека у Instagram Канал бібліотеки у YouTube
Сервіси
для користувачив

Віртуальна довідкова служба


Програма для перегляду файлів PDF


Програма для перегляду файлів DJView


Екранна лупа (для користувачів з вадами зору)


Переклад сайту (Translation site)
Творча поличка бібліотеки
Знаменні дати
Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання
Бібліотекар on-line!
Архів записів
Наукова бібліотека СНУ ім. В.Даля © 2023 Яндекс.Метрика