Субота, 01.04.2023, 01:30                                                      +38(06452)2-89-87     library@snu.edu.ua    Години роботи    
Вітаю Вас Гість | RSS

Меню сайту
Власні бази даних
Доступ до баз даних
Університет

Факультет гуманітарних та соціальних наук

Кафедра української філології та журналістики

методичні вказівки до практичних занять
 1. Методичні вказівки до практичних занять з курсу „Сучасна українська літературна мова (морфологія)” для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 014.01 „Середня освіта (Українська мова і література)” / уклад.: І. Я. Глуховцева ; М-во освіти і науки України, СНУ ім. В. Даля. – Сєвєродонецьк : Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2021. – 62 с. - Режим доступу : https://drive.google.com/file/d/1HQK0-mweedlThgaB_Htu16U3wC52t5-2/view?usp=sharing

 2. Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни „Сучасна українська літературна мова (лексикологія, фразеологія)” (4 семестр) (для студентів денної/заочної форми навчання спеціальності 014.01 „Середня освіта. Українська мова та література”) / уклад.: І. Я. Глуховцева ; М-во освіти і науки України, СНУ ім. В. Даля. – Сєвєродонецьк : Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2021. – 45 с. - Режим доступу : https://drive.google.com/file/d/12enz7bDuL74sfDZ_LFXMS0hazu8n5mXJ/view?usp=sharing

 3.  Методичні вказівки до практичних занять з курсу „Сучасна українська літературна мова (морфологія)” для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 014.01 „Середня освіта (Українська мова ілітература)” / уклад.: І. Я. Глуховцева ; М-во освіти і науки України, СНУ ім. В. Даля. – Сєвєродонецьк : Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2021. – 69 с. - Режим доступу : https://drive.google.com/file/d/1a_ePPq_UmnsSN6FEKQSZmOW0hnebD1c6/view?usp=sharing

 4.  Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Сучасна українська літературна мова (лексикологія і фразеологія)» (для здобувачів вищої освіти спеціальності 014.01 «Середня освіта. Українська мова та література» (Електронне видання)) / уклад.: І. Я. Глуховцева ; М-во освіти і науки України, СНУ ім. В. Даля. – 2-ге вид. – Сєвєродонецьк : Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2021. – 50 с. - Режим доступу : https://drive.google.com/file/d/1b5Xc3kXxu0vLaHM7VUgMJqD5ENq3WXqY/view?usp=sharing

 5.  Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Стилістика сучасної української мови» (для здобувачів вищої освіти спеціальності 014.01 «Середня освіта. Українська мова та література») (Електронне видання) / уклад. : О. А. Карловас, О. Л. Кравченко ; М-во освіти і науки України, СНУ ім. В. Даля. – Сєвєродонецьк : Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2021. – 44 с. - Режим доступу : https://docs.google.com/document/d/1tGickVE84OLS9zNtxa9FSVbhtFjoA9_n/edit?usp=sharing&ouid=104598966804158216136&rtpof=true&sd=true

 6.  Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Орфографія та пунктуація» (для здобувачів вищої освіти спеціальності 061 «Журналістика») (Електронне видання) / уклад.: О. А. Карловас ; М-во освіти і науки України, СНУ ім. В. Даля . – Сєвєродонецьк : Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2021. – 43 с. - Режим доступу : https://docs.google.com/document/d/1exZ5jeU0v1fyB-Ppm0pVbWPk43ebNeP_/edit?usp=sharing&ouid=104598966804158216136&rtpof=true&sd=true

 7. Методичні рекомендації до практичних занять з курсу «Давня українська література» (для студентів спеціальності 014.01 «Середня освіта (українська мова та література)») / уклад.: Г. П. Бондаренко ; М-во освіти і науки України, СНУ ім. В. Даля. – Сєвєродонецьк : Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2021. – 50 с. - Режим доступу : https://docs.google.com/document/d/1hqvzmSpTVXZe4rkUKDQAH_GYlhe3TTEh/edit?usp=sharing&ouid=104598966804158216136&rtpof=true&sd=true

 8.  Методичні вказівки до практичних занять із дисципліни «Методика навчання української мови в ЗСО» Ч. І (для здобувачів вищої освіти спеціальності 014.01 «Середня освіта (українська мова і література)» денної та заочної форм навчання) / уклад.: Г. П. Бондаренко ; М-во освіти і науки України, СНУ ім. В. Даля. – Сєвєродонецьк : Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2021. – 58 с. - Режим доступу : https://docs.google.com/document/d/1KFrc1Re_KqtksULwURYgAlrgqyroSP9M/edit?usp=sharing&ouid=104598966804158216136&rtpof=true&sd=true

 9.  Методичні вказівки до практичних занять із дисципліни «Методика навчання української мови в ЗСО» Ч. ІІ (для здобувачів вищої освіти спеціальності 014.01 «Середня освіта (українська мова і література)» денної та заочної форм навчання) / уклад.: Г. П. Бондаренко ; М-во освіти і науки України, СНУ ім. В. Даля. – Сєвєродонецьк : Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2021. – 68 с. - Режим доступу : https://docs.google.com/document/d/1aSq1EW0rWgP8g2_Ut9Wqgi0IPyGGA8FZ/edit?usp=sharing&ouid=104598966804158216136&rtpof=true&sd=true

 10.  Методичні рекомендації до практичних занять із курсу «Методологія та організація наукових досліджень» (для студентів спеціальності 014.01 «Середня освіта (українська мова та література)») / уклад.: Г. П. Бондаренко, Ю. М. Шепетко ; М-во освіти і науки України, СНУ ім. В. Даля. – Сєвєродонецьк : Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2021. – 30 с. - Режим доступу : https://docs.google.com/document/d/1JLRuf6nbQohu_yhO8e7-7njd2M3qDxju/edit?usp=sharing&ouid=104598966804158216136&rtpof=true&sd=true

 11.  Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни “Вступ до мовознавства” (для здобувачів вищої освіти спеціальності  014.01 «Середня освіта. Українська мова та література») (Електронне видання) / уклад. : О. А. Карловас, О. Л. Кравченко ; М-во освіти і науки України, СНУ ім. В. Даля. – Сєвєродонецьк : Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2021. – 41 с. - Режим доступу : https://docs.google.com/document/d/1idJuDhdNZQWbZhDsG829FCB2XMGdRig3/edit?usp=sharing&ouid=104598966804158216136&rtpof=true&sd=true

 12.  Методичні вказівки до практичних занять з курсу «Українська діалектологія» (для здобувачів вищої освіти спеціальності 014.01 «Середня освіта. Українська мова талітература» (Електронне видання)) / уклад.: І. Я. Глуховцева ; М-во освіти і науки України, СНУ ім. В. Даля. – Сєвєродонецьк : Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2021. – 42 с. - Режим доступу : https://drive.google.com/file/d/1I8rF1cydRPblZy_8EffG6g5KcRn0wTSj/view?usp=sharing

 13.  Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Сучасна українська літературна мова (синтаксис)» (для здобувачів вищої освіти спеціальності 014.01 «Середня освіта. Українська мова та література» (Електронне видання)) / уклад.: І. Я. Глуховцева ; М-во освіти і науки України, СНУ ім. В. Даля. – Сєвєродонецьк : Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2021. – 77 с. - Режим доступу : https://drive.google.com/file/d/1z7gYGEGfUSztNErZyyRi1BMPuVxUvBYK/view?usp=sharing

 14.  Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Усна народна творчість» (для здобувачів вищої освіти спеціальності 014.01 «Середня освіта. (Українська мова та література)») (Електронне видання) / уклад. : В. Ю. Пустовіт, Н. В. Токар ; М-во освіти і науки України, СНУ ім. В. Даля. – Сєвєродонецьк : Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2021. – 27 с. - Режим доступу : https://docs.google.com/document/d/1d7rLzFwKAoSJ6BRkQn6Dm76Hk6dHOedU/edit?usp=sharing&ouid=104598966804158216136&rtpof=true&sd=true

 15.  Методичні рекомендації до практичних занять з курсу «Усна народна творчість» (для здобувачів вищої освіти спеціальності 014.01 «Середня освіта. (Українська мова та література)» (Електронне видання)) / уклад.: Н. В. Токар ; М-во освіти і науки України, СНУ ім. В. Даля. – Сєвєродонецьк : Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2021. – 29 с. - Режим доступу : https://docs.google.com/document/d/1oZfrtCKZmdslNd34qZkdkZIs3llIMuCm/edit?usp=sharing&ouid=104598966804158216136&rtpof=true&sd=true

 16. Методичні матеріали до практ. занять з дисципліни «Журналістський фах» (для студентів, що навчаються на спеціальності 061 «Журналістика») / уклад.: І. А. Коваль ; М-во освіти і науки України, СНУ ім. В. Даля. – Сєвєродонецьк : Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2021. – 36 с. – Режим доступу : https://drive.google.com/file/d/1ay22YkfF9gByKH-CbOXaYx_f7jqi6MGs/view?usp=sharing

 17. Методичні рекомендації до самост. роботи з курсу «Історія української літератури ХХІ століття» (для студентів спеціальності 014.01 «Середня освіта (Українська мова та література)» (Електронне видання)) / уклад.: В. Ю. Пустовіт ; М-во освіти і науки України, СНУ ім. В. Даля. – Сєвєродонецьк : Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2021. – 12 с. – Режим доступу : https://drive.google.com/file/d/1hkK0c2XHlq5UB36hAHSOmKW0KwMPrukw/view?usp=sharing

 18. Методичні вказівки до практ. занять з дисципліни „Сучасна українська літературна мова (фонетика та фонологія)” (для студентів денної/заочної форми навчання спеціальності „Українська мова та література”) / уклад.: І. Я. Глуховцева ; М-во освіти і науки України, СНУ ім. В. Даля. – Сєвєродонецьк : Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2021. – 40 с. – Режим доступу : https://drive.google.com/file/d/1Kp-ScanFWlCjHomemFBLbAXqlQ6OwzQd/view?usp=sharing

 19. Методичні рекомендації до практ. занять з курсу «Історія української літератури ХХІ століття» (для студентів спеціальності 014.01 «Середня освіта (Українська мова та література)» (Електронне видання)) / уклад.: В. Ю. Пустовіт ; М-во освіти і науки України, СНУ ім. В. Даля. – Сєвєродонецьк : Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2021. – 34 с. – Режим доступу : https://docs.google.com/document/d/1FibtBTcjhxqV-E3_dnA73x9wk0sfEjhm/edit?usp=sharing&ouid=104598966804158216136&rtpof=true&sd=true

 20. Методичні рекомендації до практ. занять з курсу «Письменницький епістолярій: філологічний дискурс» (для студентів спеціальності 014.01 «Середня освіта (Українська мова та література)») (Електронне видання) / уклад.: В. Ю. Пустовіт ; М-во освіти і науки України, СНУ ім. В. Даля. – Сєвєродонецьк : Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2020. – 33 с. – Режим доступу : https://docs.google.com/document/d/1Jxyj8TiLv6LE33kEsm_NbFeSJxOM5jVL/edit?usp=sharing&ouid=104598966804158216136&rtpof=true&sd=true

 21. Методичні матеріали до практ. занять з дисципліни «Історія української літератури 20 – 21 століття» (для студентів спеціальності «Середня освіта. Українська мова та література» (7 семестр)) / уклад.: О. А. Карловас ; М-во освіти і науки України, СНУ ім. В. Даля. – Сєвєродонецьк : Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2021. – 24 с. – Режим доступу : https://docs.google.com/document/d/19L00NwmfTA7raKHq7nXQq-mzvbi_nXs1/edit?usp=sharing&ouid=104598966804158216136&rtpof=true&sd=true

 22. Методичні рекомендації до практ. занять з курсу «Художня література для дітей» для здобувачів вищої освіти спеціальності 014.01 «Середня освіта. (Українська мова та література)» (Електронне видання) / уклад. : В. Ю. Пустовіт, Н. В. Токар ; М-во освіти і науки України, СНУ ім. В. Даля. – Сєвєродонецьк : Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2021. – 17 с. – Режим доступу : https://docs.google.com/document/d/1Mh5pe6Mb_fMrZvbrMbMQPL_JSUMA6wtl/edit?usp=sharing&ouid=104598966804158216136&rtpof=true&sd=true

 23. Методичні матеріали до практ. занять з дисципліни “Вступ до мовознавства” (для студентів спеціальності «Середня освіта. Українська мова та література» (1 семестр) / уклад.: О. А. Карловас ; М-во освіти і науки України, СНУ ім. В. Даля. – Сєвєродонецьк : Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2021. – 30 с. – Режим доступу : https://docs.google.com/document/d/1-7klq0blAm-8qzSmoz4i3XzCrBqSoZlU/edit?usp=sharing&ouid=104598966804158216136&rtpof=true&sd=true

 24. Методичні рекомендації до практ. занять з курсу «Українська література в ґендерному дискурсі тисячоліття» (для студентів спеціальності 014.01 «Середня освіта (українська мова та література)») / уклад.: В. Ю. Пустовіт ; М-во освіти і науки України, СНУ ім. В. Даля. – Сєвєродонецьк : Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2020. – 40 с. – Режим доступу : https://docs.google.com/document/d/1_cy3YA0KAmsCmo1nyjpCn6tjPXDN3NNO/edit?usp=sharing&ouid=104598966804158216136&rtpof=true&sd=true


методичні вказівки до самостійної роботи

 1. Методичні рекомендації до самостійної роботи з дисципліни «Сучасна українська літературна мова (лексикологія і фразеологія)» (для здобувачів вищої освіти спеціальності 014.01 «Середня освіта. Українська мова та література» (Електронне видання)) / уклад.: І. Я. Глуховцева ; М-во освіти і науки України, СНУ ім. В. Даля. –Сєвєродонецьк : Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2021. – 35 с. - Режим доступу : https://drive.google.com/file/d/1pmv1XiYcAZfp_qldy5B-YWXLUrftLXld/view?usp=sharing

 2. Методичні вказівки до самостійної роботи із дисципліни «Вступ до літературознавства» (для студентів денної форми навчання спеціальності «Середня освіта (Українська мова та література)») / уклад.: А. М. Галенко ; М-во освіти і науки України, СНУ ім. В. Даля. – Сєверодонецьк : Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2021. – 50 с. - Режим доступу : https://docs.google.com/document/d/1LbBi93C6cX7EWdDISosgagd-tguM9KHt/edit?usp=sharing&ouid=104598966804158216136&rtpof=true&sd=true

 3. Методичні рекомендації до самостійної роботи з курсу „Сучасна українська літературна мова (морфологія)” для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 014.01 „Середня освіта (Українська мова і література)” / уклад.: І. Я. Глуховцева ; М-во освіти і науки України, СНУ ім. В. Даля. – Сєвєродонецьк : Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2021. – 44 с. - Режим доступу : https://drive.google.com/file/d/1uCfiVguZhx4QHcPTJ_YdJUJGmuVH93Dy/view?usp=sharing

 4. Методичні рекомендації до самостійної роботи з дисципліни «Сучасна українська літературна мова (синтаксис)» (для здобувачів вищої освіти спеціальності 014.01 «Середня освіта. Українська мова та література» (Електронне видання)) / уклад.: І. Я. Глуховцева ; М-во освіти і науки України, СНУ ім. В. Даля. – Сєвєродонецьк : Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2021. – 37 с. - Режим доступу : https://drive.google.com/file/d/16TYpouEkUKwL0oFi2cJuF0J0RhMkNHha/view?usp=sharing

 5. Методичні рекомендації до самостійної роботи з курсу «Усна народна творчість» (для здобувачів вищої освіти спеціальності 014.01 «Середня освіта. (Українська мова та література)» (Електронне видання)) / уклад. : В. Ю. Пустовіт, Н. В. Токар ; М-во освіти і науки України, СНУ ім. В. Даля. – Сєвєродонецьк : Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2021. – 19 с. - Режим доступу : https://docs.google.com/document/d/1TlGlJjDIIDPgBSI3p80uP51qBNazDiOE/edit?usp=sharing&ouid=104598966804158216136&rtpof=true&sd=true

 6. Методичні рекомендації до самостійної роботи з дисципліни «Давня українська література» (для студентів спеціальності 014.01 «Середня освіта (українська мова та література)» денної та заочної форм навчання) / уклад.: Г. П. Бондаренко ; М-во освіти і науки України, СНУ ім. В. Даля. – Сєвєродонецьк : Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2021. – 17 с. - Режим доступу : https://docs.google.com/document/d/16f0Hm7ngmDhcf9EqpKq6mL2DTV6V2pCa/edit?usp=sharing&ouid=104598966804158216136&rtpof=true&sd=true

 7. Методичні рекомендації до виконання самостійної роботи з дисципліни «Вступ до мовознавства» (для здобувачів вищої освіти спеціальності 014.01 «Середня освіта. Українська мова та література») (Електронне видання) / уклад. : О. А. Карловас, О. Л. Кравченко ; М-во освіти і науки України, СНУ ім. В. Даля. – Сєвєродонецьк : Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2021. – 32 с. - Режим доступу : https://docs.google.com/document/d/1izevrEJfbDHu-dqF-zAtKNIbsq2zzvAE/edit?usp=sharing&ouid=104598966804158216136&rtpof=true&sd=true

 8. Методичні рекомендації до самостійної роботи з дисципліни «Українська мова (за професійним спрямуванням)». Синтаксичні та лексичні норми професійного спілкування  (для здобувачів вищої освіти 2 курсу денної форми навчання. Спеціальність 161 "Хімічні технології та інженерія",101 «Екологія»  (Електронне видання)) / уклад.: О. О. Пустоварова ; М-во освіти і науки України, СНУ ім. В. Даля. – Сєвєродонецьк : Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2020. – 60 с. - Режим доступу : https://docs.google.com/document/d/1DKZolGkUCHOFFXgnxnIkuKBGODqd2-tk/edit?usp=sharing&ouid=104598966804158216136&rtpof=true&sd=true

 9. Методичні рекомендації до самостійної роботи з курсу „Сучасна українська літературна мова (морфологія)” для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 014.01 „Середня освіта (Українська мова і література)” / уклад.: І. Я. Глуховцева ; М-во освіти і науки України, СНУ ім. В. Даля. – Сєвєродонецьк : Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2021. – 42 с. - Режим доступу : https://drive.google.com/file/d/168k7-al_ByV33eAPR6NaP5llVX6MHlp4/view?usp=sharing

 10.  Методичні рекомендації до самостійної роботи з курсу «Українська діалектологія» (для здобувачів вищої освіти спеціальності 014.01 «Середня освіта. Українська мова та література» (Електронне видання)) / уклад.: І. Я. Глуховцева ; М-во освіти і науки України, СНУ ім. В. Даля. –Сєвєродонецьк : Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2021. – 30 с. - Режим доступу : https://drive.google.com/file/d/1VaVHE6XplT3WUO3cTYE0Bm4JJrFQucUa/view?usp=sharing

 11. Методичні рекомендації до самостійної роботи з дисципліни «Методика навчання української мови в ЗСО» (для студентів спеціальності 014.01 «Середня освіта (українська мова та література)» денної та заочної форм навчання) / уклад.: Г. П. Бондаренко; М-во освіти і науки України, СНУ ім. В. Даля. – Сєвєродонецьк : Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2021. – 50 с. - Режим доступу : https://docs.google.com/document/d/1hbBEjPz3ZHL2ND9nuWO8dIcMehzcy_ov/edit?usp=sharing&ouid=104598966804158216136&rtpof=true&sd=true

 12. Методичні рекомендації до самост. роботи з курсу «Історія української літератури (кінець ХVІІІ – перша половина ХІХ ст.)» (для студентів другого курсу спеціальності 014.01 «Середня освіта (українська мова та література)») (Електронне видання) / уклад. : В. Ю. Пустовіт, Н. В. Токар ; М-во освіти і науки України, СНУ ім. В. Даля. – Сєвєродонецьк : Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2020. – 18 с. – Режим доступу : https://drive.google.com/file/d/1O8_mnaSykmGRdmjLj_ObE8GG3zpM8Urp/view?usp=sharing

 13. Методичні рекомендації до самост. роботи з курсу «Українська література в ґендерному дискурсі тисячоліття» (для студентів спеціальності 014.01 «Середня освіта (Українська мова та література)») (Електронне видання) / уклад.: В. Ю. Пустовіт ; М-во освіти і науки України, СНУ ім. В. Даля. – Сєвєродонецьк : Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2020. – 18 с. – Режим доступу : https://docs.google.com/document/d/1QYVlQAwQKUABXpylvlVnh-4sOs5v2dOO/edit?usp=sharing&ouid=104598966804158216136&rtpof=true&sd=true

 14. Методичні рекомендації до самост. роботи з курсу «Історія української літератури другої половини ХІХ ст.» (для студентів третього курсу спеціальності 014.01 «Середня освіта (українська мова та література)») (Електронне видання) / уклад.: В. Ю. Пустовіт ; М-во освіти і науки України, СНУ ім. В. Даля. – Сєвєродонецьк : Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2020. – 18 с. – Режим доступу : https://docs.google.com/document/d/1axbPBOJS4H3YV_oTeq_C1_zODldC0qqU/edit?usp=sharing&ouid=104598966804158216136&rtpof=true&sd=true

 15. Методичні рекомендації до самост. роботи з курсу «Методика викладання української літератури в середній школі» (для студентів третього курсу спеціальності 014.01 «Середня освіта (Українська мова та література)») / уклад. : В. Ю. Пустовіт, Н. В. Токар ; М-во освіти і науки України, СНУ ім. В. Даля. – Сєвєродонецьк : Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2020. – 14 с. – Режим доступу : https://docs.google.com/document/d/1_PipDmOsuwN-4dPC1kFQ-MA8hY3MZrnc/edit?usp=sharing&ouid=104598966804158216136&rtpof=true&sd=true

 16. Методичні рекомендації до самост. роботи з курсу «Методика викладання української літератури в середній школі» (для студентів четвертого курсу спеціальності 014.01 «Середня освіта (Українська мова та література)» ) / уклад. : В. Ю. Пустовіт, Н. В. Токар ; М-во освіти і науки України, СНУ ім. В. Даля. – Сєвєродонецьк : Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2020. – 42 с. – Режим доступу : https://docs.google.com/document/d/18exv_-AHTgzb8YQMYKpeSAM3dzAwwXh0/edit?usp=sharing&ouid=104598966804158216136&rtpof=true&sd=true

 17. Методичні рекомендації до самост. роботи з курсу «Історія української журналістики» (для здобувачів вищої освіти спеціальності 061 «Журналістика») (Електронне видання) / уклад.: О. Л. Кравченко ; М-во освіти і науки України, СНУ ім. В. Даля. – Сєвєродонецьк : Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2021. – 19 с. – Режим доступу : https://docs.google.com/document/d/1N6sjAM1JgnW9eJjdlWkw4KHfrdGCaDhu/edit?usp=sharing&ouid=104598966804158216136&rtpof=true&sd=true

 18. Методичні рекомендації до самост. роботи з дисципліни «Журналістський фах» (для студентів, що навчаються за спеціальністю 061 «Журналістика») / уклад.: І. М. Кошман ; М-во освіти і науки України, СНУ ім. В. Даля. – Сєвєродонецьк : Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2021. – 25 с. – Режим доступу : https://docs.google.com/document/d/1JfcUnUeTZdVhhy7fSpabJWDpsJGjy_A9/edit?usp=sharing&ouid=104598966804158216136&rtpof=true&sd=true

 19. Методичні рекомендації до самост. роботи з курсу «Український письменницький епістолярій. Філологічний дискурс» (для здобувачів вищої освіти спеціальності 014.01 «Середня освіта. (Українська мова та література)» (Електронне видання)) / уклад.: В. Ю. Пустовіт ; М-во освіти і науки України, СНУ ім. В. Даля. – Сєвєродонецьк : Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2021. – 19 с. – Режим доступу : https://docs.google.com/document/d/1dygrVld9ESF8uK0hwdqJl4FBU9CQoYBD/edit?usp=sharing&ouid=104598966804158216136&rtpof=true&sd=true

 20. Методичні рекомендації до самост. роботи з курсу «Художня література для дітей» (для здобувачів вищої освіти спеціальності 014.01 «Середня освіта (Українська мова та література)» (Електронне видання)) / уклад. : В. Ю. Пустовіт, Н. В. Токар ; М-во освіти і науки України, СНУ ім. В. Даля. – Сєвєродонецьк : Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2021. – 17 с. – Режим доступу : https://docs.google.com/document/d/1iPkbgBY2SKhyTOsDf_PBk-oTpNvHEnRK/edit?usp=sharing&ouid=104598966804158216136&rtpof=true&sd=trueметодичні вказівки до семінарських занять

 1. Методичні вказівки до семінарських занять із дисципліни “Історія світової літератури. Бароко. Класицизм. Просвітництво. Романтизм» (для студентів денної форми навчання спеціальності «Середня освіта (українська мова та література)» / уклад.: А. М. Галенко ; М-во освіти і науки України, СНУ ім. В. Даля. – Сєверодонецьк : Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2021. – 40 с. - Режим доступу : https://docs.google.com/document/d/12WwZSrdhZaP5oM46wpliWD3EQhIVEOz_/edit?usp=sharing&ouid=104598966804158216136&rtpof=true&sd=true

 2. Методичні вказівки до семінарських занять із дисципліни «Історія світової літератури. Постмодернізм» (для студентів денної форми навчання спеціальності «Середня освіта (Українська мова та література)») / уклад.: А. М. Галенко ; М-во освіти і науки України, СНУ ім. В. Даля. – Сєверодонецьк : Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2021. – 40 с. - Режим доступу : https://docs.google.com/document/d/1ffZbLqyacu9tx9zMah-l6Bp2O-eis7TH/edit?usp=sharing&ouid=104598966804158216136&rtpof=true&sd=true

 3. Методичні вказівки до семінарських занять із дисципліни “Сучасна світова література» (для студентів денної форми навчання спеціальності «Середня освіта (українська мова та література)» / уклад.: А. М. Галенко ; М-во освіти і науки України, СНУ ім. В. Даля. – Сєверодонецьк : Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2021. – 40 с. - Режим доступу : https://docs.google.com/document/d/1LDg2qP1d2Gx2Qs8iiLHcfLVIRX3Dtsq0/edit?usp=sharing&ouid=104598966804158216136&rtpof=true&sd=trueметодичні вказівки до виконання контрольних робіт

 1. Методичні вказівки до контрольних робіт із дисципліни «Історія світової літератури. Античність. Середньовіччя. Відродження» (для студентів заочної форми навчання спеціальності «Середня освіта (Українська мова та література)») / уклад.: А. М. Галенко ; М-во освіти і науки України, СНУ ім. В. Даля. – Сєверодонецьк : Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2021. – 41 с. - Режим доступу : https://docs.google.com/document/d/1Tb6_f-dyyinkeziuNP5S3eLpwzV1fFEM/edit?usp=sharing&ouid=104598966804158216136&rtpof=true&sd=true

 2.  Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з дисципліни «Вступ до мовознавства» (для здобувачів вищої освіти спеціальності «Середня освіта. Українська мова та література») (Електронне видання) / уклад. : О. А. Карловас, О. Л. Кравченко ; М-во освіти і науки України, СНУ ім. В. Даля. – Сєвєродонецьк : Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2021. – 35 с. - Режим доступу : https://docs.google.com/document/d/1XPC3W7C1UupkWOOrPxGaMHJz65hBrJjH/edit?usp=sharing&ouid=104598966804158216136&rtpof=true&sd=true

 3. Методичні вказівки до контрольних робіт із дисципліни «Вступ до літературознавства» (для студентів заочної форми навчання спеціальності «Середня освіта. Українська мова та література» / уклад.: А. М. Галенко ; М-во освіти і науки України, СНУ ім. В. Даля. – Сєверодонецьк : Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2021. – 50 с. - Режим доступу : https://docs.google.com/document/d/13d-aFjM4wt0NkHExTcpLf-aCnJ5p256Q/edit?usp=sharing&ouid=104598966804158216136&rtpof=true&sd=true

 4. Методичні вказівки до контрольних робіт із дисципліни «Українська мова за професійним спрямуванням» (для студентів заочної форми навчання спеціальності «Право») / уклад.: А. М. Галенко ; М-во освіти і науки України, СНУ ім. В. Даля. – Сєверодонецьк : Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2021. – 44 с. - Режим доступу : https://docs.google.com/document/d/1yX0pir8NypxxAekZ8KfTSM98M9sXaVbE/edit?usp=sharing&ouid=104598966804158216136&rtpof=true&sd=true

 5. Методичні вказівки до контрольних робіт з дисципліни «Усна народна творчість» (для здобувачів вищої освіти спеціальності 014.01 «Середня освіта. (Українська мова та література)») (Електронне видання) / уклад. : В. Ю. Пустовіт, Н. В. Токар ; М-во освіти і науки України, СНУ ім. В. Даля. – Сєвєродонецьк : Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2021. – 21 с. - Режим доступу : https://docs.google.com/document/d/1MJEIWOfgYQSv2dM2D7pHeKB6jtMWPymP/edit?usp=sharing&ouid=104598966804158216136&rtpof=true&sd=true

 6. Методичні рекомендації до контрольної роботи з курсу «Історія української літератури ХХІ століття» для студентів спеціальності 014.01 «Середня освіта (Українська мова та література)» (Електронне видання) / уклад.: В. Ю. Пустовіт ; М-во освіти і науки України, СНУ ім. В. Даля. – Сєвєродонецьк : Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2021. – 22 с. – Режим доступу : https://drive.google.com/file/d/1am_MlkOVKwnQ9I3Tc_mpladk8TOVxD2b/view?usp=sharing

 7. Методичні рекомендації до написання контрольної роботи з курсу «Історія української літератури (40-60-ті рр. ХІХ ст.)» для студентів спеціальності 014.01 «Середня освіта (українська мова та література)» заочної форми навчання / уклад.: В. Ю. Пустовіт ; М-во освіти і науки України, СНУ ім. В. Даля. – Сєвєродонецьк : Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2020. – 26 с. – Режим доступу : https://docs.google.com/document/d/1IjMX-sGOfEAiFAq1mG1UAFEmjebY7xqK/edit?usp=sharing&ouid=104598966804158216136&rtpof=true&sd=true

 8. Методичні вказівки до написання контрольної роботи з курсу «Історія української журналістики» (для здобувачів вищої освіти спеціальності 061 «Журналістика» заочної форми навчання) (Електронне видання) / уклад.: О. Л. Кравченко ; М-во освіти і науки України, СНУ ім. В. Даля. – Сєвєродонецьк : Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2021. – 27 с. – Режим доступу : https://docs.google.com/document/d/1cHrB7xbJGYSY0RxfuJiKxv5SZ__NNOui/edit?usp=sharing&ouid=104598966804158216136&rtpof=true&sd=true

 9. Методичні рекомендації до написання контрольної роботи з курсу «Історія української літератури (кінець ХVІІІ – перша половина ХІХ ст.» для студентів спеціальності 014.01 «Середня освіта (українська мова та література)» заочної форми навчання / уклад. : В. Ю. Пустовіт, Н. В. Токар ; М-во освіти і науки України, СНУ ім. В. Даля. – Сєвєродонецьк : Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2020. – 30 с. – Режим доступу : https://docs.google.com/document/d/1hIyhi_WQ8jUPvJoG3ts5KllrSOX_vuNw/edit?usp=sharing&ouid=104598966804158216136&rtpof=true&sd=true

 10. Методичні рекомендації до контрольної роботи з курсу «Методика викладання української літератури в середній школі» (для студентів третього курсу спеціальності 014.01 «Середня освіта (Українська мова та література)») / уклад. : В. Ю. Пустовіт, Н. В. Токар ; М-во освіти і науки України, СНУ ім. В. Даля. – Сєвєродонецьк : Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2021. – 22 с. – Режим доступу : https://docs.google.com/document/d/158DrqTTbPmzCTmfdJUrWiM4h_r_IlY6e/edit?usp=sharing&ouid=104598966804158216136&rtpof=true&sd=true

 11. Методичні рекомендації до написання контрольної роботи з курсу «Історія української літератури (70-90-ті рр. ХІХ ст.)» для студентів спеціальності 014.01 «Середня освіта (українська мова та література)» заочної форми навчання / уклад.: В. Ю. Пустовіт ; М-во освіти і науки України, СНУ ім. В. Даля. – Сєвєродонецьк : Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2020. – 25 с. – Режим доступу : https://docs.google.com/document/d/1DAxLKXl2CJZJOnqD4OqkMuTbTUNEWFxF/edit?usp=sharing&ouid=104598966804158216136&rtpof=true&sd=true

 12. Методичні рекомендації до контрольної роботи з курсу «Художня література для дітей» (для здобувачів вищої освіти спеціальності 014.01 «Середня освіта. (Українська мова та література)» (Електронне видання)) / уклад. : В. Ю. Пустовіт, Н. В. Токар ; М-во освіти і науки України, СНУ ім. В. Даля. – Сєвєродонецьк : Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2021. – 37 с. – Режим доступу : https://docs.google.com/document/d/1_v59EriCNDJD2_WKfMYDbOk9I-MyewyC/edit?usp=sharing&ouid=104598966804158216136&rtpof=true&sd=true


методичні вказівки до написання курсової роботи

 1.  Методичні вказівки до написання курсової роботи з курсу «Методика навчання української літератури в ЗСО» для здобувачів вищої освіти спеціальності 014. 01 «Середня освіта. (Українська мова та література)»(Електронне видання) / уклад.: В. Ю. Пустовіт ; М-во освіти і науки України, СНУ ім. В. Даля. – Сєвєродонецьк : Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2021. – 34 с. - Режим доступу : https://docs.google.com/document/d/18SSE0Ofy0swSBr_wqQHDrs_PwrcxlKs7/edit?usp=sharing&ouid=104598966804158216136&rtpof=true&sd=true

 2. Методичні вказівки до написання курсової роботи з дисципліни «Сучасна українська літературна мова (лексикологія і фразеологія)» (для здобувачів вищої освіти спеціальності 014.01 «Середня освіта. Українська мова та література» денної/заочної форми навчання (Електронне видання)) / уклад.: І. Я. Глуховцева ; М-во освіти і науки України, СНУ ім. В. Даля. – 2-ге вид. – Сєвєродонецьк : Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2021. – 40 с. - Режим доступу : https://drive.google.com/file/d/1rVvOsR6zdkR4YSXvsonIfCeaETro1KpQ/view?usp=sharing

 3. Методичні вказівки до написання курсової роботи з дисципліни „Теоретична граматика (лексикологія, фразеологія,лексикографія)” (для студентів ІІ курсу спеціальності 014.01 „Середня освіта (українська мова та література)” денної/заочної форми навчання) / уклад.: І. Я. Глуховцева ; М-во освіти і науки України, СНУ ім. В. Даля. – Сєвєродонецьк : Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2020. – 38 с. – Режим доступу : https://drive.google.com/file/d/1ivwVQ4ZtzOUnXUpEv-xVL8cr1v6_u4ym/view?usp=sharing  

 

методичні вказівки до практики

 1. Методичні вказівки до педагогічної практики (для здобувачів першого рівня вищої освіти спеціальності 014.01 «Середня освіта. (Українська мова та література)» (Електронне видання)) / уклад.: В. Ю. Пустовіт ; М-во освіти і науки України, СНУ ім. В. Даля. – Сєвєродонецьк : Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2021. – 25 с. - Режим доступу : https://docs.google.com/document/d/198jKgSM8FpVCKg9ivNAcNwtJc2ljpxJ6/edit?usp=sharing&ouid=104598966804158216136&rtpof=true&sd=true

 2.  Методичні рекомендації з фольклорної практики (для здобувачів першого рівня вищої освіти спеціальності 014.01 «Середня освіта. (Українська мова та література)» (Електронне видання)) / уклад.: В. Ю. Пустовіт, Н. В. Токар ; М-во освіти і науки України, СНУ ім. В. Даля. – Сєвєродонецьк : Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2021. –18 с. - Режим доступу : https://docs.google.com/document/d/1sBQFAE-j2L6DOSI7PBOYS2Ai9_M35Uob/edit?usp=sharing&ouid=104598966804158216136&rtpof=true&sd=true

 3.  Методичні рекомендації до фольклорної практики з дисципліни «Усна народна творчість» (для здобувачів вищої освіти 1 курсу денної форми навчання. Спеціальність «014.01») (Електронне видання) / уклад.: О. О. Пустоварова ; М-во освіти і науки України, СНУ ім. В. Даля. – Сєвєродонецьк : Вид-во СНУ ім. В.Даля, 2021. – 23 с. - Режим доступу : https://docs.google.com/document/d/1ev5gDvBNfOOt5Uy9JEeAXrLjV5Eoni36/edit?usp=sharing&ouid=104598966804158216136&rtpof=true&sd=true 

 4.  Методичні вказівки до діалектологічної практики (для студентів денної/заочної форм навчання спеціальності 014.01 „Середня освіта (українська мова та література)” / уклад.: І. Я. Глуховцева ; М-во освіти і науки України, СНУ ім. В. Даля. – Сєвєродонецьк : Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2021. – 37 с. – Режим доступу : https://drive.google.com/file/d/1OxAUKaO_FE2pGycqdqPjHnnhOD3YewM6/view?usp=sharing

 

 
Разом до перемоги!
Слава Україні!

SEO оптимизацияВхід на сайт
Пошук
Календар
«  Квітень 2023  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Бібліотека
в соцмережах
Бібліотека у Фейсбуці Бібліотека у Instagram Канал бібліотеки у YouTube
Сервіси
для користувачив

Віртуальна довідкова служба


Програма для перегляду файлів PDF


Програма для перегляду файлів DJView


Екранна лупа (для користувачів з вадами зору)


Переклад сайту (Translation site)
Творча поличка бібліотеки
Знаменні дати
Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання
Бібліотекар on-line!
Архів записів
Наукова бібліотека СНУ ім. В.Даля © 2023 Яндекс.Метрика