Четвер, 01.12.2022, 18:44                                                      +38(06452)2-89-87     library@snu.edu.ua    Години роботи    Запис до бібліотеки
Вітаю Вас Гість | RSS

Меню сайту
Власні бази даних
Доступ до баз даних
Університет

Факультет інформаційних технологій та електроніки

Кафедра електронних апаратів
 1. Конспект лекцій з дисципліни «Матеріали електронної техніки» (для здобувачів вищої освіти спеціальності 172 «Телекомунікації та радіотехніка», 171 «Електроніка»,153 «Мікро-та наносистемна техніка» ) (Eлектронне видання) / уклад.: Ж. Г. Самойлова ; М-во освіти і науки України, СНУ ім. В. Даля. – Сєвєродонецьк : Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2021. – 163 с. – Режим доступу : https://docs.google.com/document/d/1Y91aSAOOGvmiTyGTXEiC0doDOkBEmKZ7/edit?usp=sharing&ouid=104598966804158216136&rtpof=true&sd=true

 2. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни: «Спецкурс мікроелектроніки» (для здобувачів вищої освіти спеціальності 153 ««Мікро-та нано-системна техніка») (Електронне видання) / уклад. : О. М. Іванов, Ю. Е.  Паеранд ; М-во освіти і науки України, СНУ ім. В. Даля. – Сєвєродонецьк : Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2021. – 49 с. – Режим доступу : https://docs.google.com/document/d/1Sz1dznucHE2ksxLzqan4hfiIgFVn1J89/edit?usp=sharing&ouid=104598966804158216136&rtpof=true&sd=true

 3. Методичні вказівки до оформлення технічної документації при виконанні курсових і дипломних проектів (для здобувачів вищої освіти спеціальностей 171 «Електроніка», 172 «Телекомунікації та радіотехніка» і 153 ««Мікро- та наносистемна техніка») / уклад. : Ю. Е. Паеранд, О. М. Іванов, М. І. Карманов ; М-во освіти і науки України, СНУ ім. В. Даля. – Сєвєродонецьк : Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2021. – 105 с. – Режим доступу : https://docs.google.com/document/d/1maYTLRcqdL-Y7A55OWJqwlvxyJmTPxDX/edit?usp=sharing&ouid=104598966804158216136&rtpof=true&sd=true

 4. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Пристрої аналогової електроніки» (для здобувачів вищої освіти спеціальностей: 171 «Електронні апарати», 172 «Телекомунікації та радіотехніка» та 153 «Мікро- та наносистемна техніка») (Електронне видання) / уклад. : Ю. Е. Паеранд, М. І. Карманов ; М-во освіти і науки України, СНУ ім. В. Даля. – Сєвєродонецьк : Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2021. – 37 с. – Режим доступу : https://docs.google.com/document/d/1WvoFQATILzsdslctXTwhfmQ7ZN4bZtV0/edit?usp=sharing&ouid=104598966804158216136&rtpof=true&sd=true


Кафедра комп’ютерних наук та інженерії
 1. Методичні вказівки до контрольних робіт з дисципліни “Технології розподілених систем та паралельних обчислень" (для здобувачів вищої освіти заочної форми навчання напрямку 6.050102 «Комп'ютерні науки» та «Комп'ютерна інженерія») (Електронне видання) / уклад.: Д. О. Недзельський ; М-во освіти і науки України, СНУ ім. В. Даля. – Сєвєродонецьк : Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2021. – 9 с. – Режим доступу : https://docs.google.com/document/d/1exXIzCoR89-b9AFL2UQVB5BcwtSpgFTZ/edit?usp=sharing&ouid=104598966804158216136&rtpof=true&sd=true

 2. Методичні вказівки до контрольних робіт з дисципліни “Комп'ютерні системи та архітектура комп'ютерів" (для здобувачів вищої освіти заочної форми навчання понапряму підготовки 6.050102 “Комп'ютерна інженерія”) (Електронне видання) / уклад.: Д. О. Недзельський ; М-во освіти і науки України, СНУ ім. В. Даля. – Сєвєродонецьк : Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2021. – 14 с. – Режим доступу : https://drive.google.com/file/d/1vjX1GPLeIkQc21Jp2aSW8wXcry1n-jfj/view?usp=sharing

 3. Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни "Паралельні обчислювальні системи та середовища" (для здобувачів вищої освіти напряму 6.050102 "Комп'ютерна інженерія", спеціальність 8.050102.01 “Комп'ютерні системи та мережі”) / уклад.: Д. О. Недзельський ; М-во освіти і науки України, СНУ ім. В. Даля. – Сєвєродонецьк : Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2021. – 40 с. – Режим доступу : https://drive.google.com/file/d/1A55968D9wN1gyQQJBJsPLB0h5WiQxqeN/view?usp=sharing

 4. Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни "Технології розподілених систем та паралельних обчислень" (для здобувачів вищої освіти напрямків «Комп'ютерна інженерія» та «Комп'ютерні науки») / уклад.: Д. О. Недзельський ; М-во освіти і науки України, СНУ ім. В. Даля. – Сєвєродонецьк : Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2021. – 15 с. – Режим доступу : https://docs.google.com/document/d/1nC_PIR-FTD55wUGGSbwrZfgJHPBGVJl_/edit?usp=sharing&ouid=104598966804158216136&rtpof=true&sd=true

 5. Методичні вказівки до семінарських занять з дисципліни “Технології  розподілених систем та паралельних обчислень" (для здобувачів вищої освіти напрямків «Комп'ютерна інженерія» та «Комп'ютерні науки») / уклад.: Д. О. Недзельський ; М-во освіти і науки України, СНУ ім. В. Даля. – Сєвєродонецьк : Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2021. – 10 с. – Режим доступу : https://docs.google.com/document/d/1B_ijEUkHbogk07UeIky5H23kMOHUjFuY/edit?usp=sharing&ouid=104598966804158216136&rtpof=true&sd=true

 6. Методичні вказівки до семінарських занять з дисципліни «Комп'ютерні системи та архітектура комп'ютерів» (для здобувачів вищої освіти напрямку 6.050102 «Комп'ютерна інженерія») (Електронне видання) / уклад.: Д. О. Недзельський ; М-во освіти і науки України, СНУ ім. В. Даля. – Сєвєродонецьк : Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2021. – 31 с. – Режим доступу : https://docs.google.com/document/d/1iAo-4fHvonGhY3gWB9vT9VlywUNbDQtu/edit?usp=sharing&ouid=104598966804158216136&rtpof=true&sd=true

 7. Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни «Інтелектуальні робототехнічні системи» (для здобувачів вищої освіти 2 курсу магістратури денної та заочної форми навчання за спеціальністю 123 "Комп’ютерна інженерія") / уклад.: М. В. Деркач ; М-во освіти і науки України, СНУ ім. В. Даля. – Сєверодонецьк : Вид-во СНУ ім. В. Даля,  2021. – 18 с. – Режим доступу : https://docs.google.com/document/d/1kw4jQttL_UnVdqu0O95JtblM7e65yAjs/edit?usp=sharing&ouid=104598966804158216136&rtpof=true&sd=true

 8. Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни «Операційні системи» (для здобувачів вищої освіти 2 курсу денної та заочної форми навчання за спеціальностями 122 "Комп’ютерні науки", 123 "Комп’ютерна інженерія") / уклад.: М. В. Деркач ; М-во освіти і науки України, СНУ ім. В. Даля. – Сєверодонецьк : Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2021. – 40 с. – Режим доступу : https://docs.google.com/document/d/10dcXVVV3liFlCdgYq3OudfAc6EbT_A-D/edit?usp=sharing&ouid=104598966804158216136&rtpof=true&sd=true

 9. Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни «Системне програмне забезпечення» Ч. І (для здобувачів вищої освіти 3 курсу денної та заочної форми навчання за спеціальністю 123 "Комп’ютерна інженерія") / уклад.: М. В. Деркач ; М-во освіти і науки України, СНУ ім. В. Даля. – Сєверодонецьк : Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2021. – 56 с. – Режим доступу : https://docs.google.com/document/d/133xFMTNOn6FVhBnrNIoax0UgAHgSEPDk/edit?usp=sharing&ouid=104598966804158216136&rtpof=true&sd=true

 10. Методичні вказівки до практ. занять з дисципліни «Системне програмне забезпечення» Ч. ІІ (для здобувачів вищої освіти 3 курсу денної та заочної форми навчання за спеціальністю 123 "Комп’ютерна інженерія") / уклад.: М. В. Деркач ; М-во освіти і науки України, СНУ ім. В. Даля. – Сєверодонецьк : Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2021. – 70 с. – Режим доступу : https://docs.google.com/document/d/1PutdTHQe_KAjWsnW7B1Z9EbEi5Wjo5Sh/edit?usp=sharing&ouid=104598966804158216136&rtpof=true&sd=true

 11. Методичні вказівки до практ. занять з дисципліни "Програмні засоби обробки зображень" (для здобувачів вищої освіти спеціальності 122 "Комп'ютерні науки") / уклад. : Л. О. Шумова, В. М. Барбарук ; М-во освіти і науки України, СНУ ім. В. Даля. – Сєверодонецьк : Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2021. – 71 с. – Режим доступу : https://docs.google.com/document/d/176--Rb0ppNxXNA4_4dOD7Bjc6g7BCTTW/edit?usp=sharing&ouid=104598966804158216136&rtpof=true&sd=true

 12. Методичні вказівки до самост. роботи з дисципліни "Програмні засоби обробки зображень" (для здобувача вищої освіти спеціальності 122 "Комп'ютерні науки") / уклад.: Л. О. Шумова ; М-во освіти і науки України, СНУ ім. В. Даля. – Сєверодонецьк : Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2021. – 18 с. – Режим доступу : https://docs.google.com/document/d/12TzumSLSZ4IGLpKExUTCx3JEU_wmSdT2/edit?usp=sharing&ouid=104598966804158216136&rtpof=true&sd=true

 13. Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни «Datamining та бізнес аналітика» (для здобувачів вищої освіти спеціальності 292 «Міжнародні економічні відносини», що навчаються за програмою підготовки магістра) (Електронне видання) / уклад.: Т. О. Білобородова ; М-во освіти і науки України, СНУ ім. В. Даля. – Сєвєродонецьк : Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2021. – 37 с. – Режим доступу : https://drive.google.com/file/d/1CdgfprLLgOn_IT7INgXarLMyj41MNfBW/view?usp=sharing


Кафедра комп’ютерно-інтегрованих систем управління
 1. Методичні вказівки до контрольної роботи з дисципліни «Вступ до спеціальності» (для здобувачів вищої освіти заочної форми навчання спеціальності 151 – «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» заочної форми навчання) (Електронне видання) / уклад.: А. А. Асманкіна ; М-во освіти і науки України, СНУ ім. В. Даля. – Сєвєродонецьк : Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2021. – 20 с. – Режим доступу : https://docs.google.com/document/d/18FiTvACh7r1olm6yPayAYutZLUJWpVe0/edit?usp=sharing&ouid=104598966804158216136&rtpof=true&sd=true 

 2. Методичні вказівки до лабораторних занять з дисципліни «Вступ до спеціальності» (для здобувачів вищої освіти спеціальності 151 – «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» усіх форм навчання) (Електронне видання) / уклад.:  А. А. Асманкіна ; М-во освіти і науки України, СНУ ім. В. Даля. – Сєвєродонецьк : Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2021. – 69 с. – Режим доступу : https://docs.google.com/document/d/1b6qUoQEsefczSOmWQH9GGKZ-Y5P_PRW7/edit?usp=sharing&ouid=104598966804158216136&rtpof=true&sd=true


Кафедра інформаційних технологій та програмування
 1. Конспект лекційі з дисципліни «Методи обробки великих даних» (для  магістрів спеціальності 126 «Інформаційні системи і технології» (Електронне видання)/ уклад.: В. Г. Іванов ; М-во освіти і науки України, СНУ ім. В. Даля. – Северодонецьк : Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2021. – 55 с. – Режим доступу : https://docs.google.com/document/d/1a64NsgACOS6fRRSKwG_mQ65XeBPmtIgr/edit?usp=sharing&ouid=104598966804158216136&rtpof=true&sd=true

 2. Конспект лекцій навч.-метод. комплексу дистанційного курсу дисципліни «WEB програмування» (для студентів спеціальностей 121 «Інженерія програмного забезпечення», 126 «Інформаційні технологіїта системи») (Електронне видання) / уклад.: Д. В. Ратов ; М-во освіти і науки України, СНУ ім. В. Даля. – Сєвєродонецьк : Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2021. – 245 с. – Режим доступу : https://drive.google.com/file/d/1zg__tjdHXTPFv9oQseLKhu6g2ByZhag0/view?usp=sharing

 3. Методичні вказівки до практ. занять з дисципліни «Вища математика»(для здобувачів вищої освіти спеціальностей: 182 «Технології легкої промисловості», 184 «Гірництво», 161 «Хімічні технології та інженерія» (2 семестр) (Електронне видання)) / уклад.: О. А. Концевода ; М-во освіти і науки України, СНУ ім. В. Даля. – Северодонецьк : Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2021. – 43 с. – Режим доступу : https://drive.google.com/file/d/1oDrvk7XAOeQPuDp_l9mdvbGOFcevN2JY/view?usp=sharing

 4. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Чисельні методи» для студентів спеціальностей 121 «Інженерія програмного забезпечення», 126 «Інформаційні системи і технології» (електронне видання) / уклад. : В. Г. Іванов, Л. А. Лигіна ; М-во освіти і науки України, СНУ ім. В. Даля. – Сєвєродонецьк : Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2021. – 109 с. – Режим доступу : https://docs.google.com/document/d/1OWtulIvpRvxEyzgmi7GF_alCV9-me7du/edit?usp=sharing&ouid=104598966804158216136&rtpof=true&sd=true

 5. Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Вища математика» (2 cеместр) (для студентів спеціальностей 121 «Інженерія програмного забезпечення», 126 «Інформаційні системи та технології» (електронне видання)) / уклад.: Л. А. Лигіна ; М-во освіти і науки України, СНУ ім. В. Даля. – Сєвєродонецьк : Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2021. – 161 с. – Режим доступу : https://docs.google.com/document/d/14Zm54J5eX6Zg2_gYdSKKug7xogbKTarG/edit?usp=sharing&ouid=104598966804158216136&rtpof=true&sd=true

 6. Методичні рекомендації до вирішення завдань і розрахунково-графічні завдання з дисципліни "Загальна фізика" Ч. 2. (для студентів усіх спеціальностей) (електронне видання) / уклад. : В. М. Холодняк ; М-во освіти і науки України, СНУ ім. В. Даля. – Сєвєродонецьк : Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2021. – 89 с. – Режим доступу : https://docs.google.com/document/d/18Gz98oDKjG5EQH-FD-PaGtabfBluskKo/edit?usp=sharing&ouid=104598966804158216136&rtpof=true&sd=true

 7. Методичні рекомендації до вирішення завдань і розрахунково-графічні завдання з дисципліни "Загальна фізика" Ч. 1 (для студентів усіх спеціальностей) (електронне видання) / уклад.: В. М. Холодняк ; М-во освіти і науки України, СНУ ім. В. Даля.– Сєвєродонецьк : Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2021. – 87 с. – Режим доступу : https://docs.google.com/document/d/1raTcZO_0PE3vJjKtsVeRkr16lOdrRxfj/edit?usp=sharing&ouid=104598966804158216136&rtpof=true&sd=true

 8. Методичні рекомендації до вирішення завдань і розрахунково-графічні завдання з дисципліни "Загальна фізика" Ч. 2 (для студентів усіх спеціальностей) (електронне видання) / уклад.: В. М. Холодняк ; М-во освіти і науки України, СНУ ім. В. Даля. – Сєвєродонецьк : Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2021. – 92 с. – Режим доступу : https://docs.google.com/document/d/106_5yeh_a1GujkV30C4-ySEr06Tlem_-/edit?usp=sharing&ouid=104598966804158216136&rtpof=true&sd=true

 9. Методичні рекомендації до вирішення завдань і розрахунково-графічні завдання з дисципліни "Загальна фізика" Ч. 3 (для студентів усіх спеціальностей) (електронне видання) / уклад.: В. М. Холодняк ; М-во освіти і науки України, СНУ ім. В. Даля. – Сєвєродонецьк : Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2021. – 71 с. – Режим доступу : https://docs.google.com/document/d/1ut-276BJL3LGYRPCZeoWwZa-z-tO0SsK/edit?usp=sharing&ouid=104598966804158216136&rtpof=true&sd=true

Разом до перемоги!
Слава Україні!

SEO оптимизацияВхід на сайт
Пошук
Календар
«  Грудень 2022  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031
Бібліотека
в соцмережах
Бібліотека у Фейсбуці Бібліотека у Instagram Канал бібліотеки у YouTube
Сервіси
для користувачив

Віртуальна довідкова служба


Програма для перегляду файлів PDF


Програма для перегляду файлів DJView


Екранна лупа (для користувачів з вадами зору)


Переклад сайту (Translation site)
Творча поличка бібліотеки
Знаменні дати
Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання
Бібліотекар on-line!
Архів записів
Наукова бібліотека СНУ ім. В.Даля © 2022 Яндекс.Метрика