Субота, 01.04.2023, 01:04                                                      +38(06452)2-89-87     library@snu.edu.ua    Години роботи    
Вітаю Вас Гість | RSS

Меню сайту
Власні бази даних
Доступ до баз даних
Університет

Факультет інженерії

Кафедра хімічної інженерії та екології

конспект лекцій
 1. Конспект лекцій з дисципліни «Оцінка впливу на довкілля» для здобувачів вищої освіти спеціальності 101 «Екологія» / уклад.: Н. К. Блінова ; М-во освіти і науки України, СНУ ім. В. Даля. – Сєвєродонецьк : Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2020. – 87 с. – Режим доступу : https://drive.google.com/file/d/1C_5U26sHjFigwe3zcwlKYNraUwN0CFxA/view?usp=sharing

 2. Конспект лекцій з дисципліни «Теоретичні основи хімічних технологій» (для здобувачів вищої освіти за спеціальністю 161 – Хімічні технології та інженерія) / уклад.: О. В. Золотарьова ; М-во освіти і науки України, СНУ ім. В. Даля. – Сєвєродонецьк : Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2021. – 140 с. – Режим доступу : https://docs.google.com/document/d/1eQHz3g90wUkt7vsRbGlhw_Nt_04sCwPc/edit?usp=sharing&ouid=104598966804158216136&rtpof=true&sd=true

 3. Тексти лекцій з дисципліни "Промислова неорганічна хімія" (для здобу-вачів вищої освіти денної та заочної форм навчання за напрямом 161 Хімічні технології та інженерія) / уклад.: І. В. Кравченко ; М-во освіти і науки України, СНУ ім. В. Даля. – Сєвєродонецьк : Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2021. – 62 с. – Режим доступу : https://drive.google.com/file/d/1MlhyFRfT8RLgdsGcHW_a8wo4CY52hTw9/view?usp=sharing

 4. Тексти лекцій з дисципліни «Утилізація та знешкодження промислових та побутових відходів» (для здобувачів вищої освіти рівня PhD спеціальності 161 Хімічні технології та інженерія) / уклад. : І. В. Кравченко, Н. М. Соколенко ; М-во освіти і науки України, СНУ ім. В. Даля. – Сєвєродонецьк : Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2021. ‑ 220 с. – Режим доступу : https://docs.google.com/document/d/1_lLtuP9c7nrrzDUoio0YiclHl1iPn4Ye/edit?usp=sharing&ouid=104598966804158216136&rtpof=true&sd=true

 5. Тексти лекцій з дисципліни «Обладнання та основи проєктування природоохоронних об’єктів» (для здобувачів вищої освіти спеціальності 101 Екологія) / уклад.: М. А. Ожередова ; М-во освіти і науки України, СНУ ім. В. Даля. – Сєвєродонецьк : Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2021. ‑ 159 с. – Режим доступу : https://docs.google.com/document/d/1l4FfNOJCyetMSddHNyxax6aPoC1whmgv/edit?usp=sharing&ouid=104598966804158216136&rtpof=true&sd=true

 6. Тексти лекцій з дисципліни «Сучасні природоохоронні технології та об’єкти» (для здобувачів вищої освіти денної та заочної форм навчання спеціальності 101 Екологія) / уклад. : О. В. Суворін, М. А. Ожередова ; М-во освіти і науки України, СНУ ім. В. Даля. – Сєвєродонецьк : Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2021. – 75 с. – Режим доступу : https://docs.google.com/document/d/1yg0DLRlx5cUhROGSCVpckuYftb5w0CTH/edit?usp=sharing&ouid=104598966804158216136&rtpof=true&sd=true


методичні вказівки до практичних занять

 1. Методичні вказівки до практ. занять з дисципліни «Органічна хімія» (для здобувачів вищої освіти спеціальності 161 Хімічні технології та інженерія) / уклад.: І. М. Шаповалова ; М-во освіти і науки України, СНУ ім. В. Даля. – Сєвєродонецьк : Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2021. – 40 с. – Режим доступу : https://docs.google.com/document/d/1yWV3ONgAhdhE9ZCbq3yhb4A4ildDzUlQ/edit?usp=sharing&ouid=104598966804158216136&rtpof=true&sd=true

 2. Методичні вказівки до практ. занять з дисципліни «Теоретичні основи хімічних технологій» (для здобувачів вищої освіти за спеціальністю 161 – Хімічні технології та інженерія) / уклад.: О. В. Золотарьова ; М-во освіти і науки України, СНУ ім. В. Даля. – Сєвєродонецьк : Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2021. – 14 с. – Режим доступу : https://docs.google.com/document/d/1sESQlb1jnhfifa6Ih9NCNUeAEoNhmIcn/edit?usp=sharing&ouid=104598966804158216136&rtpof=true&sd=true

 3. Методичні вказівки до практ. занять та виконання контрольної роботи з дисципліни «Промислова неорганічна хімія» (для здобувачів вищої освіти напряму 161 Хімічні технології та інженерія / уклад.: І. В. Кравченко ; М-во освіти і науки України, СНУ ім. В. Даля. –Сєвєродонецьк : Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2021. – 21 с. – Режим доступу : https://drive.google.com/file/d/1U8B_KEHSjy65yhzOnvOzGI4XP8zeOseV/view?usp=sharing

 4. Методичні вказівки до практ. занять з дисципліни «Екологічна політика та екологічний аудит» (для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за спеціальністю 101 «Екологія») / уклад.: В. Є. Лисиця ; М-во освіти і науки України, СНУ ім. В. Даля. ‑ Сєвєродонецьк : Вид-во СНУ ім. В.Даля, 2021. – 105 с. – Режим доступу : https://drive.google.com/file/d/1EHmw6VoLJM8UV9hP8x_xHhGb4bNXq1Gl/view?usp=sharing

 5. Методичні вказівки до практ.  занять та самост. роботи з дисципліни «Обладнання та основи проектування природоохоронних об’єктів» (для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за спеціальністю 101 - Екологія) / уклад. : М. А. Ожередова, В. В. Скарга ; М-во освіти і науки України, СНУ ім. В. Даля. – Сєвєродонецьк : Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2021. – 117 с. – Режим доступу : https://docs.google.com/document/d/1RH51EKLzqy_RXQHk4qUqEK2IXcwy0nDz/edit?usp=sharing&ouid=104598966804158216136&rtpof=true&sd=true

 6. Методичні вказівки до практ. занять з дисципліни «Органічна хімія» (для здобувачів вищої освіти спеціальності 161 Хімічні технології та інженерія) / уклад.: І. М. Шаповалова ; М-во освіти і науки України, СНУ ім. В. Даля. – Сєвєродонецьк : Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2021. – 40 с. – Режим доступу : https://docs.google.com/document/d/1fFheCZlZXEkH4culhoVmO4VgcpqnW9ro/edit?usp=sharing&ouid=104598966804158216136&rtpof=true&sd=true

 7. Методичні вказівки до практ. занять з дисципліни «Стратегія сталого розвитку» (для здобувачів вищої освіти спеціальності 101 «Екологія» (Електронне видання) / уклад.: В. Є. Лисиця ; М-во освіти і науки України, СНУ ім. В. Даля. – Сєвєродонецьк : Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2021. – 52 с. – Режим доступу : https://drive.google.com/file/d/1ZO28mBjpYFc7TD80ORBwqhW_7tTd8s6X/view?usp=sharing

 8. Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Органічна хімія» (для здобувачів вищої освіти спеціальності 161 Хімічні технології та інженерія) / уклад. : І. М. Шаповалова. – Сєвєродонецьк : вид-во СНУ ім. В. Даля, 2020. – 18 с.– Режим доступу : https://drive.google.com/file/d/17gjdm2goaXDrt3NZYZHflUNZvDwgzRDj/view?usp=sharing


методичні вказівки до лабораторних занять

 1. Методичні вказівки до лабораторних занять з дисципліни «Теоретичні основи хімічних технологій» (для здобувачів вищої освіти за спеціальністю 161 – Хімічні технології та інженерія) / уклад.: О. В. Золотарьова ; М-во освіти і науки України, СНУ ім. В. Даля. – Сєвєродонецьк : Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2021. ‑ 17 с. – Режим доступу : https://docs.google.com/document/d/1EKvubcPzHpRsft3nzWa0cLMgyTlYZ5oM/edit?usp=sharing&ouid=104598966804158216136&rtpof=true&sd=true

 2. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Аналіз хіміко–технологіческих систем та устаткування виробництва органічного синтезу» (для здобувача вищої освіти спец. 161 Хімічні технології та інженерія) / уклад.: І. М. Шаповалова ; М-во освіти і науки України, СНУ ім. В. Даля. – Сєвєродонецьк : Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2020. – 36 с. – Режим доступу : https://docs.google.com/document/d/1owS9Ujdf2-pQSOW6bEcWDlMZfpDOOyp5/edit?usp=sharing&ouid=104598966804158216136&rtpof=true&sd=true


методичні вказівки до самостійної роботи

 1. Методичні вказівки до самост. роботи з дисципліни «Технологія основного органічного та нафтохімічного синтезу» тема «Процеси нітрування» (для здобувачів вищої освіти спеціальності 161 «Хімічні технології та інженерія») / уклад.: І. М. Шаповалова ; М-во освіти і науки України, СНУ ім. В. Даля. – Сєвєродонецьк : Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2021. – 50 с. – Режим доступу : https://docs.google.com/document/d/1qLaxNsP_fOQPEaDwKv5naPREQI0W8tV6/edit?usp=sharing&ouid=104598966804158216136&rtpof=true&sd=true


методичні вказівки до проходження переддипломної практики

 1. Методичні вказівки до проходження переддипломної практики (для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за спеціальністю 101 Екологія) / уклад. : О. В. Суворін, В. І. Мохонько, Н. К. Блінова, М. А. Ожередова ; М-во освіти і науки України, СНУ ім. В. Даля. – Сєвєродонецьк : Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2020. – 18 с. – Режим доступу : https://drive.google.com/file/d/1qMxXUGLMInDaZ-qP6Ma9eg48uLUC5U1A/view?usp=sharing


методичні вказівки до виконання курсового проєкту (роботи), кваліфікаційної роботи (для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня))

 1. Методичні вказівки до виконання і оформлення курсового проєкту (роботи) (для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за спеціальністю 101 Екологія) / уклад. : О. В. Суворін, В. І. Мохонько, Н. К. Блінова, М. А. Ожередова ; М-во освіти і науки України, СНУ ім. В. Даля. – Сєвєродонецьк : Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2021. – 46 с. – Режим доступу : https://docs.google.com/document/d/18E6kGefd_ACH2AvaPYMIBBFzfIVPI0d0/edit?usp=sharing&ouid=104598966804158216136&rtpof=true&sd=true

 2. Методичні вказівки до виконання кваліфікаційної магістерської роботи (для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за спеціальністю 101 Екологія) / уклад. : О. В. Суворін, В. І. Мохонько, Н К. Блінова, М. А. Ожередова ; М-во освіти і науки України, СНУ ім. В. Даля. – Сєвєродонецьк : Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2021. – 51 с. – Режим доступу : https://docs.google.com/document/d/1Gev1shIU2H45eUwHABxdFO_2zzxlHaZw/edit?usp=sharing&ouid=104598966804158216136&rtpof=true&sd=true


 

Разом до перемоги!
Слава Україні!

SEO оптимизацияВхід на сайт
Пошук
Календар
«  Квітень 2023  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Бібліотека
в соцмережах
Бібліотека у Фейсбуці Бібліотека у Instagram Канал бібліотеки у YouTube
Сервіси
для користувачив

Віртуальна довідкова служба


Програма для перегляду файлів PDF


Програма для перегляду файлів DJView


Екранна лупа (для користувачів з вадами зору)


Переклад сайту (Translation site)
Творча поличка бібліотеки
Знаменні дати
Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання
Бібліотекар on-line!
Архів записів
Наукова бібліотека СНУ ім. В.Даля © 2023 Яндекс.Метрика