Субота, 01.04.2023, 02:11                                                      +38(06452)2-89-87     library@snu.edu.ua    Години роботи    
Вітаю Вас Гість | RSS

Меню сайту
Власні бази даних
Доступ до баз даних
Університет

Факультет транспорту і будівництва

Кафедра залізничного, автомобільного транспорту та підйомно-транспортних машин
 1. Конспект лекцій з дисципліни «Організація наукової та винахідницької діяльності» (для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальностями 273 – Залізничний транспорт, 274 - Автомобільний транспорт) / уклад. : М. І.Горбунов, О. В.Сергієнко, М. В. Ковтанець – Сєвєродонецьк : Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2020. – 124 с. – Режим доступу : https://drive.google.com/file/d/1cZxgkar6ve7CQXNVXV3lEecXxz1cpjxI/view?usp=sharing

 2. Методичні вказівки до виконання контрольної роботи студентами денної та заочної форми навчання з дисципліни «Нормативно-правова база залізничного транспорту» (для студентів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 273 Залізничний транспорт) / уклад. : В. І. Могила, А. В. Заверкін, О. В. Кортева. – Сєверодонецьк : Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2020. – 23 с. – Режим доступу : https://drive.google.com/file/d/1-3ULEZVPLz720HJUqIzthPDIi8ufgX3T/view?usp=sharing

 3. Методичні вказівки до курсової роботи з дисципліни «Логістичні процеси в експлуатації та ремонті локомотивів» (для студентів спеціальності Залізничний транспорт) / уклад. : С. В. Кузьменко, Ю. В. Баранич, О. І. Кічкіна. – Сєвєродонецьк : Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2020. – 15 с. – Режим доступу : https://drive.google.com/file/d/1p2Y3Is6cJ3mZbrUHC6xHsg3-IfNxE5Ya/view?usp=sharing

 4. Методичні вказівки до практ. занять з дисципліни «Логістичні процеси в експлуатації та ремонті локомотивів» (для студентів спеціальності Залізничний транспорт) / уклад. С. В. Кузьменко, Ю. В. Бараніч, О. І. Кічкіна. – Сєвєродонецьк : Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2020. – 35 с. – Режим доступу : https://drive.google.com/file/d/16O_nZP81sr5McV4-5O0hF37-JWvrlAg4/view?usp=sharing

 5. Методичні вказівки до практ. занять з дисципліни «Нормативно-правова база залізничного транспорту» (для студентів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальностей 273 Залізничний транспорт, ОПП «Локомотиви та локомотивне господарство») / уклад. : В. І. Могила, А. В. Заверкін. – Сєверодонецьк : Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2020. – 25 с. – Режим доступу : https://drive.google.com/file/d/1VTiX0rQsWpioaLvmfTU9Rku_g21wqpJy/view?usp=sharing

 6. Методичні вказівки до практ. занять з дисципліни «Організація наукової та винахідницької діяльності» (для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальностей 273 Залізничний транспорт, 274 Автомобільний транспорт) (Електронне видання) / уклад. : М. І. Горбунов, О. В. Сергієнко, О. І. Кічкіна. – Сєвєродонецьк : Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2021. – 74 с. – Режим доступу : https://drive.google.com/file/d/1hBJc2WglzmBpn8oi82wySyfBxiwIh3Eo/view?usp=sharing

 7. Методичні рекомендації до практ. занять з дисципліни «Методологія та організація наукових досліджень» для студентів (магістрів) всіх форм навчання спеціальностей (273) – «Залізничний транспорт», (275) «Транспортні системи» та 274 «Автомобільний транспорт» / уклад. М. І. Горбунов, О. І. Кічкіна. – Сєвєродонецьк : Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2020. – 47 с. – Режим доступу : https://drive.google.com/file/d/1M74rv84jjo3_vR7tCgEZObvjckUQJnq0/view?usp=sharing

 8. Методичні рекомендації до виконання практ. занять з дисципліни «Основи об’єктно-орієнтованого підходу при розробці технічних систем» (для здобувачів вищої освіти за спеціальністю 273 – Залізничний транспорт) (Електронне видання) / уклад. С. В. Кузьменко. – Сєвєродонецьк : Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2020. – 110 с. – Режим доступу : https://drive.google.com/file/d/1x-VuvGcWhbspttwneHqei7c3baoJpEvB/view?usp=sharing

 9. Методичні вказівки до самост. роботи з дисципліни «Логістичні процеси в експлуатації та ремонті локомотивів» (для студентів спеціальності Залізничний транспорт) / уклад. С. В. Кузьменко, Ю. В. Бараніч, О. І. Кічкіна. – Сєвєродонецьк : Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2020. – 16 с. – Режим доступу : https://drive.google.com/file/d/1m76fU2WPi9apTK2tNvySEfzSwFp0jgBF/view?usp=sharing

 10. Методичні вказівки до самост. роботи з дисципліни «Математичні методи та моделі в спеціалізованих задачах залізничного транспорту» (для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 273 Залізничний транспорт) (Електронне видання) / уклад. : О. В. Фомін, О. В. Кічкін ; М-во освіти і науки України, СНУ ім. В. Даля. – Сєвєродонецьк : Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2021. ‑ 16 с. – Режим доступу : https://docs.google.com/document/d/152Py02hg0pHT9yWhN4O7qZuF_V_Pbwf9/edit?usp=sharing&ouid=104598966804158216136&rtpof=true&sd=true

 11. Методичні вказівки до самостійної роботи здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 273 Залізничний транспорт, при вивченні дисципліни «Методологія та організація наукових досліджень» (Електронне видання) / уклад. : М. І. Горбунов, О. І. Кічкіна, О. В. Сергієнко. – Сєвєродонецьк : Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2020. – 24 с. – Режим доступу : https://drive.google.com/file/d/1E8jTlrLjNH3lVpJEzgZb9vTRuhF4f-hC/view?usp=sharing

 12. Методичні вказівки до самост. роботи студентами денної та заочної форми навчання з дисципліни «Нормативно-правова база залізничного транспорту» (для студентів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальностей 273 Залізничний транспорт, ОПП «Локомотиви та локомотивне господарство») / уклад. : В. І. Могила, А. В. Заверкін. – Сєверодонецьк : Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2021. – 26 с. – Режим доступу : https://drive.google.com/file/d/1uFfHZow9NuB6qFS9mRJdMDM50k_t3Dvv/view?usp=sharing

 13. Методичні вказівки до самост. роботи з дисципліни «Організація наукової та винахідницької діяльності» (для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальностей 273 Залізничний транспорт, 274 Автомобільний транспорт) (Електронне видання) / уклад. : М. І. Горбунов, О. В. Сергієнко. – Сєвєродонецьк : Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2021. – 26 с. – Режим доступу : https://drive.google.com/file/d/1gEtEdUZFoPkLlNeQkZmELGunGe_4yTZt/view?usp=sharing

 14. Методичні вказівки до самост. роботи з дисципліни «Системи діагностування локомотивів» (для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 273 «Залізничний транспорт») (Електронне видання) / уклад. : В. С. Ноженко ; М-во освіти і науки України, СНУ ім. В. Даля. – Сєвєродонецьк : Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2021. – 12 с. – Режим доступу : https://docs.google.com/document/d/1SetifH0KvSNf3fFw35PgU2fQVzAHO2Zq/edit?usp=sharing&ouid=104598966804158216136&rtpof=true&sd=true

 15. Методичні рекомендації до самост.роботи з дисципліни «Основи об’єктно-орієнтованого підходу при розробці технічних систем» (для здобувачів вищої освіти за спеціальністю 273 – Залізничний транспорт) (Електронне видання) / уклад. С. В. Кузьменко. – Сєвєродонецьк : Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2020. – 19 с. – Режим доступу : https://drive.google.com/file/d/1-2-fzyK4zs2VlOT_TraBZ0f1q9MU5RRR/view?usp=sharingКафедра логістичного управління та безпеки руху на транспорті
 1. Конспект лекцій з дисципліни «Інтероперабельність і безпека руху на залізничному транспорті» (для здобувачів вищої освіти спеціальності 275 «Транспортні технології (за видами)») за ОПП «Транспортні технології на залізничному транспорті» (Електронне видання) / уклад. : С. О. Семенов, Є. В. Михайлов ; М-во освіти і науки України, СНУ ім. В. Даля. – Сєвєродонецьк : Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2021. – 267 с. – Режим доступу : https://docs.google.com/document/d/19-66AH3dWI7t5qDfyFmhuEbPvqBY6Yhz/edit?usp=sharing&ouid=104598966804158216136&rtpof=true&sd=true

 2. Конспект лекцій з дисципліни «Методи наукових досліджень» (для здобувачів, які навчаються за спеціальністю 275 «Транспортні технології (за видами)», для усіх форм навчання) (Електронне видання) / уклад. : Н.Б. Чернецька-Білецька, І.О. Баранов – Сєвєродонецьк : Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2021. – 117 с. – Режим доступу : https://drive.google.com/file/d/11ktdg62NZ9jc1q1QpDirUeh9cvAYYvjY/view?usp=sharing

 3. Конспект лекцій з дисципліни «Техніко-економічне забезпечення транспортних процесів» (для здобувачів, які навчаються за спеціальністю 275 «Транспортні технології (за видами)», для усіх форм навчання) (Електронне видання) / уклад. : І.О. Баранов – Сєвєродонецьк : Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2021. – 148 с. – Режим доступу : https://drive.google.com/file/d/1j7omkpCqsYP3P7CmnFWsNqyiy5ufeTGY/view?usp=sharing

 4. Конспект лекцій з дисципліни «Транспортний маркетинг та логістика» (для здобувачів вищої освіти спеціальності 275 «Транспортні технології (за видами)») (Електронне видання) / уклад. : Н. Б. Чернецька-Білецька, Г. М. Шворнікова ; М-во освіти і науки України, СНУ ім. В. Даля. – Сєвєродонецьк : Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2021. – 114 с. – Режим доступу : https://drive.google.com/file/d/1p368HBxtn5tyeug2gzRaNcWpVj8y3-x1/view?usp=sharing

 5. Конспект лекцій з дисципліни «Швидкісні системи руху залізничного транспорту» (для здобувачів вищої освіти спеціальності 275.02 – «Транспортні технології (на залізничному транспорті)» (Електронне видання) / уклад. : І. О. Кириченко, С. О. Семенов ; М-во освіти і науки України, СНУ ім. В. Даля. – Сєвєродонецьк : Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2021. – 53 с. – Режим доступу : https://docs.google.com/document/d/1rExEGa5iKQ2Aa3KrUhr2bF2Qr9cNtW8w/edit?usp=sharing&ouid=104598966804158216136&rtpof=true&sd=true

 6. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Транспортно-експедиторська діяльність» для студентів всіх форм навчання за спеціальністю 275 «Транспортні технології (за видами)» / уклад. : Н. Б. Чернецька-Білецька, Г. М. Шворнікова – Сєвєродонецьк : Вид-во СНУ ім. В.Даля, 2022. – 55 с. – Режим доступу : https://drive.google.com/file/d/1d0ubncMh9BkBj3TAQIzEtTAGQO8Zo0p3/view?usp=sharing

 7. Методичні вказівки до практ. занять з дисципліни «Інтероперабельність та безпека руху на залізничному транспорті» для здобувачів вищої освіти всіх форм навчання, що навчаються за спеціальністю 275 – «Транспортні технології (на залізничному транспорті)» за ОПП «Транспортні технології на залізничному транспорті») / уклад. : С. О. Семенов, Є. В. Михайлов ; М-во освіти і науки України, СНУ ім. В. Даля. – Сєвєродонецьк : Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2021. – 132 с. – Режим доступу : https://docs.google.com/document/d/18JTmRC7e5hbUSILjPVK1a78Iu_O_HBq_/edit?usp=sharing&ouid=104598966804158216136&rtpof=true&sd=true

 8. Методичні вказівки до практ. занять з дисципліни «Методи наукових досліджень» (для здобувачів, які навчаються за спеціальністю 275 «Транспортні технології (за видами)», для усіх форм навчання) (Електронне видання) / уклад. : Н. Б. Чернецька-Білецька, І. О. Баранов – Сєвєродонецьк : Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2021. – 43 с. – Режим доступу : https://drive.google.com/file/d/1GoKmmlS-TzAZZODeLuIpGL4i9VtgN3rZ/view?usp=sharing

 9. Методичні вказівки до виконання практ. завдань з дисципліни «Методологія та організація наукових досліджень» для здобувачів, які навчаються за спеціальністю 275 «Транспортні технології (за видами)», для усіх форм навчання / уклад.: І. О. Баранов, Н. Б. Чернецька-Білецька. – Северодонецьк : Вид-во СНУ ім. В.Даля, 2021. – 15 с. – Режим доступу : https://drive.google.com/file/d/1KuHyZCWrCqKbE72mNgQfOIYnMSKuR5WF/view?usp=sharing

 10. Методичні вказівки до виконання практ. завдань з дисципліни «Техніко-економічне забезпечення транспортних процесів» (для здобувачів, які навчаються за спеціальністю 275 «Транспортні технології (за видами)», для усіх форм навчання) (Електронне видання) / уклад. : І.О. Баранов. – Сєвєродонецьк : Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2021. – 60 с. – Режим доступу : https://drive.google.com/file/d/1HfSedu7vj4i_7Mu5iJeVvKhI0o_7tDr6/view?usp=sharing

 11. Методичні вказівки до виконання практ. завдань з дисципліни «Транспортно-експедиторська діяльність» для здобувачів, які навчаються за спеціальністю 275 «Транспортні технології (за видами)», для усіх форм навчання / уклад. : Н. Б. Чернецька-Білецька, І. О. Баранов. – Сєвєродонецьк : Вид-во СНУ ім. В.Даля, 2021. – 42 с. – Режим доступу : https://drive.google.com/file/d/1s_MxMeka5iWjSguhLqlaSTddpcGovUgP/view?usp=sharing

 12. Методичні вказівки для практ. занять з дисципліни «Транспортний маркетинг та логістика» (для здобувачів вищої освіти спеціальності 275 «Транспортні технології (за видами)») (Електронне видання) / уклад. : Н. Б. Чернецька-Білецька, Г. М. Шворнікова ; М-во освіти і науки України, СНУ ім. В. Даля. – Сєвєродонецьк : Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2021. – 45 с. – Режим доступу : https://drive.google.com/file/d/1vDjJKYTlx4D2Zw8vYNnhNfnzbwatYeqJ/view?usp=sharing

 13. Методичні вказівки до виконання практ. робіт з дисципліни «Швидкісні системи руху пасажирського транспорту» (для здобувачів вищої освіти всіх форм навчання, що навчаються за спеціальністю 275 – «Транспортні технології (за видами)» за ОПП «Транспортні технології на залізничному транспорті») (Електронне видання) / уклад. : І. О. Кириченко, С. О. Семенов ; М-во освіти і науки України, СНУ ім. В. Даля. – Сєвєродонецьк : Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2021. – 21 с. – Режим доступу : https://docs.google.com/document/d/1-T2CFH2rDJfhEjw4aE-kFi67SpsmprP3/edit?usp=sharing&ouid=104598966804158216136&rtpof=true&sd=true

 14. Методичні вказівки до самост. роботи з дисципліни «Інтероперабельність та безпека руху на залізничному транспорті» (для здобувачів вищої освіти всіх форм навчання, що навчаються за спеціальністю 275 – «Транспортні технології (за видами)» за ОПП «Транспортні технології на залізничному транспорті») / уклад. : С. О. Семенов, Є. В. Михайлов, І. О. Кириченко ; М-во освіти і науки України, СНУ ім. В. Даля. – Сєвєродонецьк : Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2021. – 68 с. – Режим доступу : https://docs.google.com/document/d/1_BJTBR8TTfPRdgu88NnKcOjZzi_-JDun/edit?usp=sharing&ouid=104598966804158216136&rtpof=true&sd=true

 15. Методичні вказівки до самост. роботи з дисципліни «Методи наукових досліджень» (для здобувачів, які навчаються за спеціальністю 275 «Транспортні технології (за видами)», для усіх форм навчання) (Електронне видання) / уклад. : Н. Б. Чернецька-Білецька, І. О. Баранов – Сєвєродонецьк : Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2021. – 34 с. – Режим доступу : https://drive.google.com/file/d/1dDSk_1McQMY2sGvdm4ikgAZqu_9cspla/view?usp=sharing

 16. Методичні вказівки до виконання самост. роботи з дисципліни «Проектування транспортно-складських комплексів» (для здобувачів вищої освіти, що навчаються на кафедрі логістичного управління та безпеки руху на транспорті за спеціальністю 275 - «Транспортні технології (за видами)» / уклад. : С. О. Семенов, Є. В. Михайлов, О. В. Єпіфанова, І. О. Баранов ; М-во освіти і науки України, СНУ ім. В. Даля. – Сєвєродонецьк : Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2021. – 68 с. – Режим доступу : https://docs.google.com/document/d/15LyA4Iu4UaMGBg3hqf0KXfEmnckYhGPC/edit?usp=sharing&ouid=104598966804158216136&rtpof=true&sd=true

 17. Методичні вказівки до виконання самост. роботи з дисципліни «Техніко-економічне забезпечення транспортних процесів» (для здобувачів, які навчаються за спеціальністю 275 «Транспортні технології (за видами)», для усіх форм навчання) (Електронне видання) / уклад. : І. О. Баранов. – Сєвєродонецьк : Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2021. – 22 с. – Режим доступу : https://drive.google.com/file/d/1R1a7vKp8HvPgol6KN0RmkmyDLkZ3IJO_/view?usp=sharing

 18. Методичні вказівки до самост. роботи з дисципліни «Транспортно-експедиторська діяльність» (для здобувачів, які навчаються за спеціальністю 275 «Транспортні технології (за видами)», для усіх форм навчання) (Електронне видання) / уклад. : Н. Б. Чернецька-Білецька, І. О. Баранов – Сєвєродонецьк : Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2022. – 46 с. – Режим доступу : https://drive.google.com/file/d/1aYEnSKXYtvCNIp4JrHJwYYbUj9NK9wOv/view?usp=sharing

 19. Методичні вказівки до самост. роботи з дисципліни «Транспортний маркетинг та логістика» (для здобувачів вищої освіти спеціальності 275 «Транспортні технології (за видами)») (Електронне видання) / уклад. : Н. Б. Чернецька-Білецька, Г. М. Шворнікова ; М-во освіти і науки України, СНУ ім. В. Даля. – Сєвєродонецьк : Вид-во СНУ ім. В.Даля, 2021. – 28 с. – Режим доступу : https://drive.google.com/file/d/1rTYRykEnAIVMemMCnY-5NHrXEhoz9AjZ/view?usp=sharing

 20. Методичні вказівки до самост. роботи з дисципліни «Швидкісні системи руху пасажирського транспорту» (для здобувачів вищої освіти всіх форм навчання, що навчаються за спеціальністю 275 – «Транспортні технології (за видами)» за ОПП «Транспортні технології на залізничному транспорті») (Електронне видання) / уклад. : І. О. Кириченко, С. О. Семенов ; М-во освіти і науки України, СНУ ім. В. Даля. – Сєвєродонецьк : Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2021. – 23 с. – Режим доступу : https://docs.google.com/document/d/1WHS-qWHBni6OJhM0Lcsmf3yNjlnOxuUa/edit?usp=sharing&ouid=104598966804158216136&rtpof=true&sd=trueКафедра будівництва, урбаністики та просторового планування
 1. Конспект лекцій зі спецкурсу «Довговічність залізобетонних конструкцій об`єктів міської інфраструктури» Ч. 1 (для студентів усіх форм навчання спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія») / уклад.: І. І. Медвідь ; М-во освіти і науки України, СНУ ім. В. Даля . – Сєвєродонецьк : Вид-во СНУ ім.  В. Даля, 2021. – 63 с. – Режим доступу : https://docs.google.com/document/d/1S2IEuNdxCR3DCtYFvrob0KINtatwyaTx/edit?usp=sharing&ouid=104598966804158216136&rtpof=true&sd=true

 2. Конспект лекцій з курсу «Енергоефективні будинки. Енергоаудит та енергореновація будівель. Ч. 2» (для студентів магістратури спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» усіх форм навчання) / уклад.: Г.О. Татарченко ; М-во освіти і науки України, СНУ ім. В. Даля. – Сєвєродонецьк : Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2021. – 87 с. – Режим доступу : https://docs.google.com/document/d/1G2jYedlRt9ntdJS4bZM_2QUOLgEZqa2f/edit?usp=sharing&ouid=104598966804158216136&rtpof=true&sd=true

 3. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Композиція» Тема «Шрифтові композиції» (для здобувачів вищої освіти спеціальності 191 Архітектура та містобудування) (Електронне видання) / уклад.: В. А. Усліста ; М-во освіти і науки України, СНУ ім. В. Даля. – Сєвєродонецьк : Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2021. – 18 с. – Режим доступу : https://docs.google.com/document/d/1vSoHRLG1L8n1ooAlPxdQE5gD6VNKBvso/edit?usp=sharing&ouid=104598966804158216136&rtpof=true&sd=true

 4. Конспект лекцій з дисципліни «Наукові засади забезпечення корозійної стійкості матеріалів» Ч. 1 (для здобувачів вищої освіти спеціальності 192 Будівництво та цивільна інженерія усіх форм навчання (Електронне видання)) / уклад. : Г. О. Татарченко, М. В. Білошицький, Н. І. Білошицька ; М-во освіти і науки України, СНУ ім. В. Даля. – Сєвєродонецьк : Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2021. – 95 с. – Режим доступу : https://docs.google.com/document/d/1A1TEP1Jr8HPg_-fzA4cl9dRYDkboidGj/edit?usp=sharing&ouid=104598966804158216136&rtpof=true&sd=true

 5. Конспект лекцій з дисципліни «Міський транспорт, вулиці та дороги» (для здобувачів вищої освіти спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія») (Електронне видання) / уклад. : П. Є. Уваров, М. Є. Шпарбер; М-во освіти і науки України, СНУ ім. В. Даля. – Сєвєродонецьк : Вид-во СНУ ім. В.Даля, 2021. – 108 с. – Режим доступу : https://docs.google.com/document/d/1wbtSVnlKSX7C27QqKQsLTyBiMhvtWLoC/edit?usp=sharing&ouid=104598966804158216136&rtpof=true&sd=true

 6. Конспект лекцій з дисципліни «Утримання міської забудови» (для здобувачів вищої освіти спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія») (Електронне видання) / уклад. : П. Є. Уваров, М. Є. Шпарбер ; М-во освіти і науки України, СНУ ім. В. Даля. – Сєвєродонецьк : Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2021. – 161 с. – Режим доступу : https://docs.google.com/document/d/1U9WODGoS-r1mA9CMmdrVwNquyJ_SPkMp/edit?usp=sharing&ouid=104598966804158216136&rtpof=true&sd=true

 7. Методичні вказівки з дисципліни «Основи містобудування» (для здобувачів вищої освіти спеціальності 191 Архітектура та містобудування) (Електронне видання) / уклад. : О. П. Ліщенко, О. Е. Подлєвський ; М-во освіти і науки України, СНУ ім. В. Даля. – Сєвєродонецьк : Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2021. – 62 с. – Режим доступу : https://docs.google.com/document/d/1ZJkqkiPtCgFDLWkXdHuzJChvPUVzXiBT/edit?usp=sharing&ouid=104598966804158216136&rtpof=true&sd=true

 8. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Основи технології процесів водопідготовки» (для студентів усіх форм навчання спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія») / уклад. : Г. О. Татарченко, Т. А. Дісковська ; М-во освіти і науки України, СНУ ім. В. Даля. – Сєвєродонецьк : Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2021. – 56 с. – Режим доступу : https://docs.google.com/document/d/1-oILdE7VC7uxaCn8NwB9YnuyilVg3hKw/edit?usp=sharing&ouid=104598966804158216136&rtpof=true&sd=true
 9. Методичні вказівки до практ. занять з дисципліни «Енергоефективні будинки. Енергоаудит та енергореновація будівель» Тема: Розрахунки теплотехнічних характеристик огороджувальних конструкцій» для студентів усіх форм навчання спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» / уклад. : Г. О. Татарченко, М. В. Білошицький, З. С. Татарченко ; М-во освіти і науки України, СНУ ім. В. Даля. – Сєвєродонецьк : Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2021. – 47 с. – Режим доступу : https://docs.google.com/document/d/16EzSLdA4yfVT48p3MON9TaVtXVZxF_Jw/edit?usp=sharing&ouid=104598966804158216136&rtpof=true&sd=true

 10. Методичні вказівки до виконання практ. робіт та самост. роботи з дисципліни «Інженерна геологія та вишукування» для здобувачів Вищої освіти усіх форм навчання спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» Ч. 2 / уклад. : Н. І. Білошицька, О. А. Фурсова ; М-во освіти і науки України, СНУ ім. В. Даля. – Сєвєродонецьк : Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2021. – 86 с.  – Режим доступу : https://docs.google.com/document/d/1U5B-7-zogs5M_neAKf7n4dFjxQ3I8iFy/edit?usp=sharing&ouid=104598966804158216136&rtpof=true&sd=true

 11. Методичні вказівки до практ. занять за дисципліною «Наукові основи планування та обробки результатів експерименту» для студентів спеціальності - 192 Будівництво та цивільна інженерія / уклад. : Г. М. Хорошун, Г. О. Татарченко ; М-во освіти і науки України, СНУ ім. В. Даля. – Сєвєродонецьк : Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2021. – 41 с. – Режим доступу : https://docs.google.com/document/d/17VGz8s5-_YUwFb-hZZKu2W5hJLw9uxuI/edit?usp=sharing&ouid=104598966804158216136&rtpof=true&sd=true
 12. Методичні вказівки до практ. занять та самост. роботи з дисципліни «Сучасні технології зведення монолітних об'єктів міського господарства» (для здобувачів вищої освіти спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія») (Електронне видання) / уклад. : П. Є. Уваров, М. Є. Шпарбер; М-во освіти і науки України, СНУ ім. В. Даля. – Сєвєродонецьк : Вид-во СНУ ім. В.Даля, 2021. – 22 с. – Режим доступу : https://docs.google.com/document/d/1QczyRhBeVg3-dlIIfMp3AY6AjnZ-i8yT/edit?usp=sharing&ouid=104598966804158216136&rtpof=true&sd=true

Разом до перемоги!
Слава Україні!

SEO оптимизацияВхід на сайт
Пошук
Календар
«  Квітень 2023  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Бібліотека
в соцмережах
Бібліотека у Фейсбуці Бібліотека у Instagram Канал бібліотеки у YouTube
Сервіси
для користувачив

Віртуальна довідкова служба


Програма для перегляду файлів PDF


Програма для перегляду файлів DJView


Екранна лупа (для користувачів з вадами зору)


Переклад сайту (Translation site)
Творча поличка бібліотеки
Знаменні дати
Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання
Бібліотекар on-line!
Архів записів
Наукова бібліотека СНУ ім. В.Даля © 2023 Яндекс.Метрика