Вівторок, 28.11.2023, 13:38                                                      +38(06452)2-89-87     library@snu.edu.ua    Години роботи    
Вітаю Вас Гість | RSS

Меню сайту
Власні бази даних
Доступ до баз даних
Університет

Юридичний факультет

Кафедра правознавства
 1. Методичні вказівки для виробничої практики у Правовій лабораторії клінічних методів навчання «Pro Bono» (для здобувачів вищої освіти, 3 курсу, денної та заочної форми навчання спеціальності 081 «Право») (Електронне видання) / уклад. : Г. А. Капліна, О. О. Аль-Рубайє, Д. О. Лєонова ; М-во освіти і науки України, СНУ ім. В. Даля. – Сєвєродонецьк : Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2021 – 48 с. – Режим доступу : https://docs.google.com/document/d/1yWWxZdOcCFGp0Okm3wH0GB0u74hhjKOL/edit?usp=sharing&ouid=104598966804158216136&rtpof=true&sd=true

 2. Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з дисципліни «Прокуратура України та підтримання державного обвинувачення в суді» (для студентів 4 курсу заочної форми навчання ОС бакалавр спеціальності 081 «Право» / уклад.: Б. Г. Розовський, К. В. Караман, Л. В. Котова, С. Г. Качурін, М. І. Антоненко; М-во освіти і науки України, СНУ ім. В. Даля. – Сєвєродонецьк : Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2021. – 21 с. – Режим доступу : https://docs.google.com/document/d/167McduFELVizaIvUJuaihBL_0KSmxP5z/edit?usp=sharing&ouid=104598966804158216136&rtpof=true&sd=true


Кафедра господарського права
 1. Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни «Господарське право та процес» (для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти заочної (дистанційної) форми навчання спеціальності 081 «Право») Частина 2 (Електронне видання) / уклад.: О. В. Шаповалова ; М-во освіти і науки України, СНУ ім. В. Даля. – Сєвєродонецьк : Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2021. – 42 с. – Режим доступу : https://docs.google.com/document/d/1DVkyGH8jnC-Y3HLXsGtC3nz5kJnejmJG/edit?usp=sharing&ouid=104598966804158216136&rtpof=true&sd=true

 2. Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни «Фінансове та податкове право» (для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти заочної (дистанційної) форми навчання спеціальності 081 «Право») (Електронне видання) / уклад.: О. В. Шаповалова, Л. В. Мартинова, С. В. Терещенко, А. С. Удовенко ; М-во освіти і науки України, СНУ ім. В. Даля. – Сєвєродонецьк : Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2021. – 48 с. – Режим доступу : https://docs.google.com/document/d/1LPR3xwklpmIr68ZW-dGIUOEeGyK3nxrm/edit?usp=sharing&ouid=104598966804158216136&rtpof=true&sd=true

 3. Методичні вказівки до семінарських занять з дисципліни «Фінансове та податкове право» (для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти денної та заочної (дистанційної) форм навчання спеціальності 081 «Право») (Електронне видання) / уклад.: О. В. Шаповалова, Л. В. Мартинова, С. В. Терещенко, А. С. Удовенко ; М-во освіти і науки України, СНУ ім. В. Даля. – Сєвєродонецьк : Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2021. – 51 с. – Режим доступу : https://docs.google.com/document/d/1Xs9hsr7_dvJZOTytIPuQUQmO5RHCV4zO/edit?usp=sharing&ouid=104598966804158216136&rtpof=true&sd=true

 4. Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з дисципліни «Фінансове та податкове право» (для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти заочної (дистанційної) форми навчання спеціальності 081 «Право») (Електронне видання) / уклад.: О. В. Шаповалова, Л. В. Мартинова, С. В. Терещенко, А. С. Удовенко ; М-во освіти і науки України, СНУ ім. В. Даля. – Сєвєродонецьк : Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2021. ‑ 48 с. – Режим доступу : https://docs.google.com/document/d/19ROvM3PErrU7dcU5Zg4Ys8s73a7RP-yJ/edit?usp=sharing&ouid=104598966804158216136&rtpof=true&sd=true

 5. Методичні рекомендації до самост. роботи з дисципліни «Фінансове та податкове право» (для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти денної та заочної (дистанційної) форм навчання спеціальності 081 «Право») (Електронне видання) / уклад.: О. В. Шаповалова, Л. В. Мартинова, С. В. Терещенко, А. С. Удовенко ; М-во освіти і науки України, СНУ ім. В. Даля. – Сєвєродонецьк : Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2021. – 37 с. – Режим доступу : https://docs.google.com/document/d/1SmyRUX0XPjXxqKnBFc1MM4ambVjUc40u/edit?usp=sharing&ouid=104598966804158216136&rtpof=true&sd=true

 6. Тексти лекцій з дисципліни «Фінансове та податкове право» (для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти денної та заочної (дистанційної) форм навчання спеціальності 081 «Право») (Електронне видання) / уклад.: О. В. Шаповалова, Л. В. Мартинова, А. А. Мартинов, О. І. Воронько ; М-во освіти і науки України, СНУ ім. В. Даля. ‒ Сєвєродонецьк : Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2021. ‒ 258 с. – Режим доступу : https://docs.google.com/document/d/1GBtJ7M_RBuRX-JCxWsaPRTI7G1USkGC4/edit?usp=sharing&ouid=104598966804158216136&rtpof=true&sd=true


Кафедра політологічних та культурологічних студій
 1. Методичні вказівки до семінарських занять з дисципліни «Теоретичні засади інформаційних систем» (для здобувачів вищої освіти спеціальності 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа») (Електронне видання) / уклад.: М. М. Чурсін, І. М. Сілютіна, М. О. Петренко ; М-во освіти і науки України, СНУ ім. В. Даля. – Сєвєродонецьк : Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2021. – 28 с. – Режим доступу : https://docs.google.com/document/d/1sxTYtlQvFs5_syIk4NJ3i0FsXIzXWqfj/edit?usp=sharing&ouid=104598966804158216136&rtpof=true&sd=true

 2. Робоча програма переддипломної практики (для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня спеціальності 041 «Богослов’я» (для заочної форми навчання) / уклад.: О. О. Смоліна ; М-во освіти і науки України, СНУ ім. В. Даля. – Сєвєродонецьк : Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2020. – 23 с. – Режим доступу : https://docs.google.com/document/d/1mtQ4w87zQlxJ5c3uus9Tz_nGdMcJ0mhz/edit?usp=sharing&ouid=104598966804158216136&rtpof=true&sd=true


Кафедра історії та археології
 1. Методичні вказівки до семінарських занять з дисципліни «Етнологія» (для студентів 2 курсу денної форми навчання спеціальності 032 «Історія та археологія») (Електронне видання) / уклад.: С. Ю. Сергієнко ; М-во освіти і науки України, СНУ ім. В. Даля. – Сєвєродонецьк : Вид-во СНУ ім. В.Даля, 2021. – 46 с. – Режим доступу : https://docs.google.com/document/d/1uFyNAGc8gFxB8ujqvsQsjURVnpMuc6tw/edit?usp=sharing&ouid=104598966804158216136&rtpof=true&sd=true

 2. Методичні вказівки до семінарських занять з дисципліни «Історія Азії та Африки» (для здобувачів вищої освіти спеціальності 032 «Історія та археологія») (Електронне видання) / уклад.: О. Й. Агафонов ; М-во освіти і науки України, СНУ ім. В. Даля. – Сєвєродонецьк : Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2021. – 61 с. – Режим доступу : https://docs.google.com/document/d/1nLCXUH1Ws7MDnO4kpUp6LA4NUxBSAUfz/edit?usp=sharing&ouid=104598966804158216136&rtpof=true&sd=true

 3. Методичні вказівки до семінарських занять з дисципліни «Історія Північної Європи» (для здобувачів вищої освіти спеціальності 032 «Історія та археологія») (Електронне видання) / уклад.: О. Й. Агафонов ; М-во освіти і науки України, СНУ ім. В. Даля. – Сєвєродонецьк : Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2021. – 47 с. – Режим доступу : https://docs.google.com/document/d/1deoTT3E4Ia7Chz7g5hBn5m9MjquIM-fg/edit?usp=sharing&ouid=104598966804158216136&rtpof=true&sd=true

 4. Методичні рекомендації до практ. занять та самост. роботи з дисципліни «Давні виробництва Східної Європи» (для здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» зі спеціальності 032 «Історія та археологія» усіх форм навчання (Електронне видання)) / уклад.: Ю. М. Бровендер ; М-во освіти і науки України, СНУ ім. В. Даля. – Сєвєродонецьк : Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2021. – 56 с. – Режим доступу : https://docs.google.com/document/d/1R8K8AXixfbEdfyAC_GCF4IIZvNMa3zGw/edit?usp=sharing&ouid=104598966804158216136&rtpof=true&sd=true

 5. Методичні рекомендації до практ. занять та самост. роботи з дисципліни «Сучасні проблеми археології України» (для здобувачів освітнього ступеня «магістр» зі спеціальності 032 «Історія та археологія» усіх форм навчання) (Електронне видання) / уклад.: Ю. М. Бровендер ; М-во освіти і науки України, СНУ ім. В. Даля. – Сєвєродонецьк : Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2021. – 57 с. – Режим доступу : https://docs.google.com/document/d/1w2Ns-OJioMUZtSDUEl6owtQCXQlF7Rs5/edit?usp=sharing&ouid=104598966804158216136&rtpof=true&sd=true

Разом до перемоги!
Слава Україні!

SEO оптимизацияВхід на сайт
Пошук
Календар
«  Листопад 2023  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930
Бібліотека
в соцмережах
Бібліотека у Фейсбуці Бібліотека у Instagram Канал бібліотеки у YouTube
Сервіси
для користувачив

Віртуальна довідкова служба


Програма для перегляду файлів PDF


Програма для перегляду файлів DJView


Екранна лупа (для користувачів з вадами зору)


Переклад сайту (Translation site)
Творча поличка бібліотеки
Знаменні дати
Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання
Бібліотекар on-line!
Архів записів
Наукова бібліотека СНУ ім. В.Даля © 2023 Яндекс.Метрика