П`ятниця, 31.03.2023, 05:15                                                      +38(06452)2-89-87     library@snu.edu.ua    Години роботи    
Вітаю Вас Гість | RSS

Меню сайту
Власні бази даних
Доступ до баз даних
Університет

Наукометрія

Наукометричні бази даних:
SciVerse Scopus від Elsevier
Web of Science
Російський індекс наукового цитування (РІНЦ)
MathSciNet
Google Scholar

Наукометричні показники:
Індекс цитування
Індекс Хірша (h-індекс)
Імпакт-фактор наукового журналу
Індекс оперативності
Український індекс наукового цитування

Journal Metrics від Elsevier

 

Вебометричні показники:
Тематичний індекс цитування (ТІЦ)
PageRank (PR)

Ідентифікація авторів

Бібліометрика української науки

Наукометричні бази даних:

SciVerse Scopus від Elsevier ↑Вгору

SciVerse Scopus від Elsevier - бібліографічна і реферативна база даних та інструмент для відстеження цитованості статей, опублікованих у наукових виданнях. Є однією зі складових інтегрованого науково-інформаційного середовища SciVerse. Індексує понад 18 000 назв наукових видань з технічних, медичних та гуманітарних наук понад 5000 видавців. База даних індексує наукові журнали, матеріали конференцій та серіальні книжкові видання. Розробником та власником SciVerse Scopus є видавнича корпорація Elsevier.

Про доступ до ресурсу SciVerse Scopus - тут

Вільнодоступний інструмент пошуку авторів у базі SciVerse Scopus - тут.

Перелік усіх видань, що індексуються SciVerse Scopus.

Перелік українських журналів в SciVerse Scopus.

Інформаційний сайт SciVerse Scopus.

Про SciVerse Scopus

SCImago Journal & Country Rank - аналітичний портал, що представляє наукові показники по журналам та країнам та публікує рейтинги публікаційної активності та статистику цитування журналів та країн. Аналіз базується на основі інформації SciVerse Scopus.

Для того, щоб Ваша наукова праця індексувалася Scopus, необхідно її опублікувати в одному з журналів видавництва Elsevier.

На допомогу авторам, які бажають опублікувати свою працю в одному з видань Elsevier.

Журнали відкритого доступу Elsevier.

Web of Science ↑Вгору

Web of Science - одна з авторитетніших у світі реферативних баз даних від Thomson Reuters. Індексує понад 12 000 журналів та 150 000 конференцій в галузі природничих, суспільних, гуманітарних наук та мистецтва. Розробник ресурсу – Філадельфійський інститут наукової інформації.

Вимоги до включення журналів у Web of Science від Thomson Reuters.

З сайту http://ip-science.thomsonreuters.com/mjl можна завантажити 3 тематичних списки журналів, включених до Web of Science: Гуманітарні наукиСоціальні наукиПриродничі науки.

Як знайти журнали баз Thomson Reuters:
- перейти на сторінку
- у вкладці Journal lists обрати категорію, що цікавить
- натиснути кнопку View journal list

Інструкція користувача Web of Science

Українські журнали в Web of Science

Доступ до ресурсу Web of Science - тільки за умови передплати.

Російський індекс наукового цитування (РІНЦ) ↑Вгору

Російський індекс наукового цитування (РІНЦ) - бібліографічна база даних наукових публікацій російських вчених. Для отримання необхідних користувачеві даних про публікації та цитованості статей, на основі бази даних РІНЦ розроблено аналітичний інструментарій ScienceIndex. Проект РІНЦ розробляється з 2005 року компанією «Наукова електронна бібліотека» (ELIBRARY.ru). Детальніше про ресурс - тут.

MathSciNet ↑Вгору

MathSciNet - реферативна база даних, що індексує науковий контент з математики. Глибина охоплення - з 1800 р. до сьогодення. Об'єм бази - близько 3 млн. документів. База підтримується Американським математичним товариством (AMS).

Доступ до ресурсу MathSciNet - тільки за умови передплати.

Google Scholar ↑Вгору

Google Scholar - вільно доступна пошукова система, яка індексує повнотекстові наукові публікації всіх форматів і дисциплін. Google Scholar індексує більшість рецензованих онлайн-журналів Європи та Америки найбільших наукових видавництв.

Наукометричні показники:

Індекс цитування↑Вгору

Індекс цитування (Science Citation Index — SCI) - прийнятий у науковому світі показник «значущості» праць будь-якого вченого і являє собою число посилань на публікації вченого у реферованих наукових періодичних виданнях. Наявність в науково-освітніх організаціях вчених, що володіють високим індексом, говорить про високу ефективність і результативність діяльності організації в цілому.

Індекс Хірша↑Вгору

Індекс Хірша (або h-індекс) - наукометричний показник, запропонований у 2005 американським фізиком Хорхе Хіршем з університету Сан-Дієго, Каліфорнія. Індекс Хірша є кількісною характеристикою продуктивності вченого, заснованої на кількості його публікацій і кількості цитувань цих публікацій.

Індекс обчислюється на основі розподілу цитувань робіт даного дослідника. Вчений має індекс h, якщо h з його Np статей цитуються як мінімум h разів кожна, в той час як решта (Np - h) статей цитуються не більше, ніж h разів кожна. Іншими словами, вчений з індексом h опублікував h статей, на кожну з яких послалися як мінімум h разів. Так, якщо у даного дослідника опубліковано 100 статей, на кожну з яких є лише одне посилання, його h-індекс дорівнює 1. Таким же буде h-індекс дослідника, що опублікував одну статтю, на яку посилалися 100 разів. У той же час, якщо у дослідника є 1 стаття з 9 цитуваннями, 2 статті з 8 цитуваннями, 3 статті з 7 цитуваннями, ..., 9 статей з 1 цитуванням кожної з них, то його h-індекс дорівнює 5. Зазвичай, розподіл кількості публікацій N (q) залежно від кількості їхніх цитувань q в дуже грубе наближення відповідає гіперболі: N (q) ≈ const × q-1. Координата точки перетину цієї кривої з прямою N (q) = q і буде дорівнювати індексу Хірша. Індекс Хірша був розроблений, щоб отримати більш адекватну оцінку наукової продуктивності дослідника, ніж можуть дати такі прості характеристики, як загальна кількість публікацій / загальна кількість цитувань.

Індекс добре працює лише при порівнянні вчених, що працюють в одній галузі досліджень, оскільки традиції, пов'язані з цитуванням, відрізняються в різних галузях науки (наприклад, в біології та медицині h-індекс набагато вище, ніж у фізиці).

Імпакт-фактор наукового журналу↑Вгору

Імпакт-фактор - коефіцієнт співвідношення цитування наукових журналів. Це чисельний показник важливості наукового журналу, який щорічно розраховується Інститутом наукової інформації (Institute for Scientific Information, ISI) і публікується в журналі Journal Citation Report. Він показує, скільки разів у середньому цитується кожна опублікована в журналі стаття протягом двох наступних років після виходу. Імпакт-фактор журналів, у яких опубліковані результати наукових досліджень, робить істотний вплив на оцінку цих результатів.

Методика розрахунку імпакт-фактору:

Розрахунок імпакт-фактору ISI заснований на трирічному періоді. Наприклад, імпакт-фактор журналу в 2011 році обчислений наступним чином:

ІФ = A / B, де A - число цитувань протягом 2011 року статей, опублікованих в даному журналі в 2009 - 2010 роках, в журналах, що відслідковуються Інститутом наукової інформації, B - кількість статей, опублікованих в даному журналі в 2009 - 2010 роках.

При розрахунку імпакт-фактору (точніше, числа цитувань А) ISI враховує не всі публікації, але тільки ті, які "можуть бути цитованими" (citable items), тобто, дослідницькі статті та наукові огляди. Не враховуються цитування деяких типів статей (редакційні замітки, листи до редакції, новини, звіти про конференції, списки друкарських помилок і т.п.).

Останнім часом, поряд із звичайним, розраховується за подібною ж методикою п'ятирічний імпакт-фактор, значення якого дещо відрізняється в більшу або меншу сторону.

Імпакт-фактор дозволяє за формальними ознаками порівнювати різні журнали і дослідницькі групи.

Індекс оперативності↑Вгору

Індекс оперативності (immediacy index) - показник, що розраховується ISI і показує, наскільки швидко стають відомі в науковому світі статті, опубліковані в журналі. Наприклад, індекс оперативності 2011 обчислюється як відношення числа отриманих журналом в 2011 році посилань на статті, опубліковані в ньому в 2011 році, до сумарного числа статей, що вийшли в журналі в 2011 році.

Український індекс наукового цитування ↑Вгору

Веб-сайт Український індекс наукового цитування – складова програмно-апаратного комплексу, що призначений для забезпечення збору, обробки та надання доступу до даних щодо показників активності індивідуальних та колективних суб'єктів наукової діяльності України.
Сайт дозволяє переглянути показники публікаційної активності як окремих вчених, так і цілих наукових установ України, дізнатися показники цитованості їх робіт та ключові наукометричні показники.
Інформація про публікації й показники їх цитованості отримуються сайтом із зовнішніх наукометричних джерел, серед яких: міжнародний реєстр учених ORCID, наукометричні платформи Web of Science та SciVerse Scopus, науково-видавнича інфраструктура «Наукова періодика України».

Journal Metrics від Elsevier ↑Вгору

Вільнодоступний наукометричний інструмент оцінки журналів. Оцінюється 3 показники журналів: Source Normalized Impact per Paper (SNIP), SCImago Journal Rank (SJR), Impact per Publication (IPP).

 

Вебометричні показники:

Тематичний індекс цитування (ТІЦ) ↑Вгору

Тематичний індекс цитування (ТІЦ) - технологія пошукової машини «Яндекс», що полягає у визначенні авторитетності інтернет-ресурсів з урахуванням якісної характеристики - посилань на них з інших сайтів.

ТІЦ ресурсу розраховується за спеціально розробленим алгоритмом, в якому особливе значення надається тематичній близькості ресурсу і сайтів, що на нього посилаються. Даний показник, в першу чергу, використовується для визначення порядку розташування ресурсів в рубриках каталогу «Яндекса».

Всі сайти, що посилаються, обов'язково мають бути проіндексовані Яндексом. При цьому на відповідних сторінках каталогу вказуються лише заокруглені значення, які допомагають приблизно орієнтуватися в авторитетності ресурсів розділу.

ТІЦ ресурсу визначається сумарною вагою сайтів, що на нього посилаються. Не можуть впливати на ТІЦ сайти, де будь-яка людина може поставити своє посилання без відома адміністратора ресурсу. ТІЦ має систему апдейтів (перерахунків показників), і, зазвичай, оновлення відбувається один раз на 3-4 місяці.

Перевірити ТІЦ  можна тут.

PageRank ↑Вгору

PageRank (PR) - показник, що обраховується Google для визначення релевантності та важливості веб-сторінки. Це метод обчислення "ваги" сторінки шляхом підрахунку важливості посилань на неї. Замість прямого підрахунку кількості посилань, PageRank інтерпретує посилання сторінки A на сторінку Б як голос сторінки A на користь сторінки Б. Після цього PageRank оцінює рейтинг сторінки відповідно до кількості отриманих голосів. PageRank, також, враховує значимість кожної сторінки, що отримала голос, адже голоси деяких сторінок є важливішими, і відповідно до цього підвищується значущість сторінки, посилання на яку вони містять. Важливі сторінки отримують більш високу оцінку PageRank і відображаються на перших позиціях результатів пошуку. Для визначення значущості сторінки, технологія Google використовує колективний інтелект всесвітньої мережі. Людина не бере участі в обробці результатів.

Показник PR - це числовий бал від 1 до 10. Чим вищий бал PageRank, тим важливішим виглядає сайт у очах пошуковика.

Перевірити PR можна тут.

Разом до перемоги!
Слава Україні!

SEO оптимизацияВхід на сайт
Пошук
Календар
«  Березень 2023  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031
Бібліотека
в соцмережах
Бібліотека у Фейсбуці Бібліотека у Instagram Канал бібліотеки у YouTube
Сервіси
для користувачив

Віртуальна довідкова служба


Програма для перегляду файлів PDF


Програма для перегляду файлів DJView


Екранна лупа (для користувачів з вадами зору)


Переклад сайту (Translation site)
Творча поличка бібліотеки
Знаменні дати
Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання
Бібліотекар on-line!
Архів записів
Наукова бібліотека СНУ ім. В.Даля © 2023 Яндекс.Метрика