4 квітня 2018 року Міністерство освіти і науки України підписало з компанією “Антиплагіат” Меморандум про перевірку наукових робіт на плагіат. В рамках дії меморандуму передбачається:

 • безкоштовна перевірка дисертаційних робіт протягом 7 років;

 • безкоштовна перевірка наукових публікацій в університетських виданнях протягом одного року для тих закладів вищої освіти, яким ця можливість ще не надавалась;

 • підготовка спільних навчальних матеріалів у сфері академічної доброчесності;

 • розробка пропозицій щодо нормативно-правового забезпечення, а також проведення спільних публічних заходів з питань академічної доброчесності.

Більше можна дізнатись на сайті Міністерства.

Система пошуку плагіату в академічних текстах для університетів

Перевіряємо роботи на плагіат за допомогою Unichek

   Наш навчальний заклад “ЗА” дотримання принципів академічної доброчесності і підвищення якості освіти. Саме тому ми прийняли рішення про обов’язкове використання сервісу з перевірки робіт здобувачів вищої освіти на плагіат – Unichek.

 Що таке Unicheck?

   Unichek – це сервіс з перевірки робіт на плагіат, створений українськими розробниками у 2014. Він може використовуватись як окрема програма онлайн, а також інтегруватись з навчальними системами (LMS-Learning Management Systems, як Moodle, Canvas, Sakai, Blackboard…, що використовуються університетами, академіями, тощо. Більше 45 українських університетів уже використовує даний сервіс. Також сервіс активно використовується закордоном (США, Іспанія, Бельгія…)

 Що вміє Unicheck?

 • Для роботи із сервісом достатньо комп'ютера з підключенням до інтернету;

 • Надавати доступ будь-якій кількості викладачів ВНЗ для одночасної та паралельної роботи із сервісом;

 • Надає зручний та легкий інтерфейс користувачу для роботи на декількох мовах;

 • Швидко перевіряє роботи на ознаки плагіату різними способами, порівнюючи їх з інтернет джерелами в реальному часі; усіма роботами, що вже завантажили у свої акаунти викладачі, між собою та власній базі робіт навчального закладу;

 • Генерує інформативний звіт про перевірку текстів у різних форматах (PDF, DOC, DOCX, ODT, RTF, TXT, HTML, ZIP);

 • Надавати можливості одночасної перевірки до 100 робіт через інтернет та до 35 робіт через внутрішню базу із одного акаунту!;

 • Надає можливість перегляду документу та роботи із ним в системі без зміни його форматування;

 • Зручна робота та зберігання файлів в системи та можливість їх скачування;

 • Знаходить текстові збіги у роботах, що написані українською, англійською, німецькою, іспанською та іншими мовами;

 • Виділяє усі текстові збіги кольором та надає список посилань на оригінальні джерела, які можна переглянути за допомогою системи в зручному інтерфейсі;

 • Дає можливість самостійно регулювати параметри пошуку плагіату;

 • Знаходить та дає можливість вилучати правильно процитовані речення та список використаної літератури;

 • Надає можливість формувати базу робіт як у системі так і є можливість підключення сервісу до внутрішньої бази університету;

 • Автоматичне визначення заміни символів і літер в тексті, а також зворотна автоматична підстановка в текст правильних і пошук на плагіат;

 • Можливість дистанційної роботи із студентами;

 • Надає можливість викладачам коментувати роботи студентів.