Четвер, 01.12.2022, 20:08                                                      +38(06452)2-89-87     library@snu.edu.ua    Години роботи    Запис до бібліотеки
Вітаю Вас Гість | RSS

Меню сайту
Власні бази даних
Доступ до баз даних
Університет

Вища математика

 1. Барковський В.В. Вища математика для економістів : навч. посібник / В.В. Барковський,Н.В. Барковська ; 5-те вид. – К.: Центр учбової літератури, 2010. — 448 с. - Режим доступу : https://app.box.com/s/dwv9reh2y2eek18zynw2pn8xohruvm2i

 2. Вища математика : навч. посібник / О. Є. Басманов, І. К. Кириченко, Л. В.Мігунова, О. П.Сознік. - Х. - 139 с. - Режим доступу: https://app.box.com/s/ihwc3ngm0dqojuldoop8wpkfkh84arrj

 3. Вища математика. Ч.1. Лінійна алгебра та аналітична геометрія. Диференціальне числення функції однієї та багатьох змінних / О.В. Барабаш, С.Ю. Дзядик, Ю.Д. Жданова, О.Б. Омецинська, В.В. Онищенко, С.М. Шевченко. – К.: ДУТ, 2015. – 187 с. - Режим доступу : https://app.box.com/s/pe4lxtrciiheue5hjt0gbmv9ykf12397

 4. Вища математика: підручник / В.А. Домбровський, І.М. Крижанівський, Р.С. Мацьків, Ф.М. Мигович та ін.; за ред. Шинкарика М.І. – Тернопіль : Видавництво Карп’юка, 2003 - 480с. - Режим доступу : https://app.box.com/s/2q3qntr10zcafic3zmk25rq8q0zuywql

 5. Вища математика: базовий підручник для студентів вищих навчальних закладів / за ред. І. М. Коваль, 2013. - 66 с.  - Режим доступу : https://app.box.com/s/x1j4zp64of9obo8ikuwpknywduhtjbko

 6. Вища математика в прикладах і задачах : навч. посібник : у 2 т. Т. 1 : Аналітична геометрія та лінійна алгебра. Диференціальне та інтегральне числення функцій однієї змінної / Л. В. Курпа [та ін.] ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків : НТУ "ХПІ", 2009. – 528 с. - Режим доступу : http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/4617

 7. Вища математика в прикладах і задачах : навч. посібник : у 2 т. Т. 2 : Диференціальне та інтегральне числення функцій багатьох змінних. Диференціальні рівняння та ряди / Л. В. Курпа [та ін.] ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків : НТУ "ХПІ", 2009. – 432 с. - Режим доступу : http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/4623

 8. Долгіх В.М.  Вища математика для економістів Ч. 1. Лінійна алгебра та аналітична геометрія : навч. посібник : у  4-х ч. / В. М. Долгіх ;  Державний вищий навчальний заклад “Українська академія банківської справи Національного банку України”. − Суми : ДВНЗ “УАБСНБУ”, 2008. − 103 с. - Режим доступу : https://app.box.com/s/zofw0eg57r03y8f2m9uqd5bt0qlb9b87

 9. Долгіх В. М. Вища математика для економістів. Ч. 2. Вступ до математичного аналізу. Диференціальне числення : навч. посібник : у 4 ч. / В. М. Долгіх, К. А. Дахер ; Державний вищий навчальний заклад “Українська академія банківської справи Національного банку України”. − Суми : ДВНЗ “УАБС НБУ”, 2008. – 76 с. - Режим доступу : https://app.box.com/s/10aohtrba7e05q35wflefj5ot9i6p7g8

 10. Долгіх, В. М. Вища математика для економістів. Ч.  3.  Інтегральнечислення. Диференціальнірівняння. Ряди : навч. посібник  :  у 4 ч.  /  В. М. Долгіх, Т. І. Малютіна, К. А. Дахер  ;  Державний вищий навчальний заклад “Українська академія банківської справи Національного банку України”. − Суми : ДВНЗ “УАБСНБУ”, 2009. − 135 с. - Режим доступу : https://app.box.com/s/ypv7jaaxizvhs7muc7uujz5fzd1y5e1n

 11. Дубовик В.П. Вища математика: навч. посіб. для студ. вищ. навч. зак. / В.П Дубовик., I.I. Юрик. - 4-те вид. - К. : Ігнатекс-Україна., 2013. - 648 с: іл. - (Вища школа). - Бібліогр.: с. 632-633. - Режим доступу : https://app.box.com/s/f1285z56q70zzuus2a2txyv3c2oczslq

 12. Вища математика. Загальний курс. Частина 1. Лінійна алгебра й аналітична геометрія : навч. посібник / В.П. Лавренчук, П.П. Настасієв, О.В. Мартинюк, О.С. Кондур. – Чернівці: Книги – ХХІ, 2010. – 319 с. - Режим доступу : https://app.box.com/s/de9r2edt0ea7w78edbw7h4ejgkli1vh6

 13. Вища математика. Загальний курс. Частина 2. Математичний аналіз і диференціальні рівняння : навч. посібник / В.П. Лавренчук, П.П. Настасієв, О.В. Мартинюк, О.С. Кондур. – Чернівці: Книги – ХХІ, 2010. – 556 с. - Режим доступу : https://app.box.com/s/5jq8f3ctzwlmfei6b93g5h8wtjmyjqjk

 14. Вища математика. Частина I : підручник. У 2 ч. Ч. 1. Лінійна і векторна алгебра. Аналітична геометрія. Вступ до математичного аналізу. Диференціальне і інтегральне числення / П.П. Овчинников, Ф.П. Яремчук, В.П. Михайленко; за заг. ред. П.П. Овчинникова; пер. з рос. П.М. Юрченка. – 3-тє вид., випр. – К.: Техніка, 2003. 600 с.: іл. - Режим доступу : https://app.box.com/s/8s9lxpgqwr7oenz8ns3j6nj8fqywz8pw

 15. Вища математика. Частина IІ : підручник. У 2 ч. Ч. 2. диференціальні рівняння. Операційне числення. Ряди та їх застосування. Стійкість за Ляпуновим. Рівняння математичної фізики. Оптимізація та керування. Теорія ймовірностей. Числові методи / П.П. Овчинников, Ф.П. Яремчук, В.П. Михайленко; за заг. ред. П.П. Овчинникова; пер. з рос. Є.В. Бондарук, Ю.Ю. Костриці, Л.П. Оніщенко. – 3-тє вид., випр. – К.: Техніка, 2004. – 792 с.: іл. - Режим доступу : https://app.box.com/s/wrc84djc4zoid2lynbvhfy5ip8rl7hdp

 16. Герасимчук B.C.  Вища математика. Повний курс у прикладах і задачах. Невизначений, визначений та невласні інтеграли. Звичайні диференціальні рівняння. Прикладні задачі : навч. посібник / B.C. Герасимчук, Г.С. Васильченко, В.І.  Кравцов. - Κ.: Книги України ЛТД, 2010. - 470 с. - Режим доступу : https://app.box.com/s/j6j44tkzm94xj42e8j6j6nw0sne3blqw

 17. Збірник розрахунково-графічних завдань з вищої математики : у 2 ч. Ч. 2 / Н. О. Чікіна [та ін.] ; ред. Н. О. Чікіна ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків : Підручник НТУ "ХПІ", 2013. – 216 с. - Режим доступу : http://repository.kpi.kharkov.ua/bitstream/KhPI-Press/17448/1/Chikina_Zbirnyk_rozrakhunkovo_Ch_2_2013.pdf​​​​​​​

 18. Збірник розрахунково-графічних завдань з вищої математики : у 2 ч. Ч. 1 / Н. О. Чікіна [та ін.] ; ред. Н. О. Чікіна ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків : Підручник НТУ "ХПІ", 2012. – 224 с. - Режим доступу : http://repository.kpi.kharkov.ua/bitstream/KhPI-Press/17443/1/Chikina_Zbirnyk_rozrakhunkovo_Ch_1_2012.pdf​​​​​​​

 19. Клепко В. Ю. Вища математика в прикладах і задачах. 2-ге видання : навч. посібник / В. Ю. Клепко, В. Л.Голець. – К.: Центр учбової літератури, 2009. — 594 с. - Режим доступу : https://app.box.com/s/mcm9kvqgf8mojmr20fdnzrli5uo21752

 20. Долгіх, В. М. Вища математика для економістів : навчальний посібник для самостійного вивчення дисципліни : у 2-х ч. : для студ. економ. спеціальн. вищих навч. закладів / В. М. Долгіх, Т. І. Малютіна ; Державний вищий навчальний заклад "Українська академія банківської справи Національного банку України", Каф-ра вищої математики та інформатики.Ч. 1. Алгебра та математичний аналіз. - Суми : ДВНЗ "УАБС НБУ", 2009. - 97 с. - Режим доступу : https://app.box.com/s/10aohtrba7e05q35wflefj5ot9i6p7g8​​​​​​​

 21. Малютіна, Т. І. Вища математика для економістів : навчальний посібник для самостійного вивчення дисципліни : у 2-х ч. : для студ. економ. спеціальн. вищих навч. закладів. Ч. 2. Теорія ймовірностей і математична статистика / Т. І. Малютіна, В. М. Долгіх ; Державний вищий навчальний заклад "Українська академія банківської справи Національного банку України", Каф-ра вищої математики та інформатики. - Суми : ДВНЗ "УАБС НБУ", 2009. - 66 с. - Режим доступу : https://app.box.com/s/6fagiwl9ix1xa447jdgwz4vue66w1lhg​​​​​​​​​​​​​​

 22. ​​​​​​​Сенчук Ю. Ф. Математический анализ для инженеров : учеб. пособие : [в 2 ч.]. Ч. 1 / Ю. Ф. Сенчук ; Нац. техн. ун-т "Харьков. политехн. ин-т". – Харьков : НТУ "ХПИ", 2003. – 408 с. - Режим доступу : http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/4628

 23. Сенчук Ю. Ф. Математический анализ для инженеров : учеб. пособие : [в 2 ч.]. Ч. 2 / Ю. Ф. Сенчук ; Нац. техн. ун-т "Харьков. политехн. ин-т". – Харьков : НТУ "ХПИ", 2006. – 376 с. - Режим доступу : http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/4629​​​​​​​

 24. Синєкоп М. С. Вища та прикладна математика: навч. посібник. Частина1. Вища математика. Теорія ймовірностей та математична статистика / М.С. Синєкоп, Н.О. Жилюк, М.С. Сафронова; Харк. держ. ун-т харчування та торгівлі. – Харків: ХДУХТ, 2015. – 205 с. - Режим доступу : http://elib.hduht.edu.ua/bitstream/123456789/86/1/%2b%20лок.опис.Посібник%20ВтПМ.pdf

Разом до перемоги!
Слава Україні!

SEO оптимизацияВхід на сайт
Пошук
Календар
«  Грудень 2022  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031
Бібліотека
в соцмережах
Бібліотека у Фейсбуці Бібліотека у Instagram Канал бібліотеки у YouTube
Сервіси
для користувачив

Віртуальна довідкова служба


Програма для перегляду файлів PDF


Програма для перегляду файлів DJView


Екранна лупа (для користувачів з вадами зору)


Переклад сайту (Translation site)
Творча поличка бібліотеки
Знаменні дати
Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання
Бібліотекар on-line!
Архів записів
Наукова бібліотека СНУ ім. В.Даля © 2022 Яндекс.Метрика