Перейти до контенту

Наукові вісті Далівського університету №10 2013 рік

Рекомендовано до випуску Вченою Радою
Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля
(ПРОТОКОЛ № 3 ВІД 29.11.2013р.).

Зміст
Contents

 PDF,
full text
 en
Економічні науки / Economic sciences
Антіпов О. М., Новоточинова О. О.
ПОДАТКОВЕ ПЛАНУВАННЯ ЯК ЗАСІБ ОПТИМІЗАЦІЇ СПЛАТИ ПДВ ТА ПОДАТКУ НА ПРИБУТОК
Атюшкіна В.В.
ІНТЕГРАЦІЙНІ ФОРМИ РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА
Бобирєв Д.Б.
КОНКУРЕНТНІ ПЕРЕВАГИ І ЇХ ЗВ’ЯЗОК З ІННОВАЦІЙНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ І КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА
Зеленко О. О. Габараєва К. Р.
СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ГОТЕЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА В УКРАЇНІ
Калінеску Т.В., Ширяєва А.Ю.
ПРИЧИНИ ТА ТЕНДЕНЦІЇ УХИЛЕННЯ ВІД СПЛАТИ ПОДАТКІВ
Колтунова Г.Є.
ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ТУРИЗМУ
Кушал. І.М., Присяжний С.В.
НАПРЯМИ РЕФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ МІСЦЕВОГО ОПОДАТКУВАННЯ УКРАЇНИ
Недобєга О.О., Білоусов Д.Ю.
ВПЛИВ МІСЦЕВИХ ПОДАТКІВ І ЗБОРІВ НА РЕГІОНАЛЬНИЙ РОЗВИТОК
Резвіна Є.В.
ДОСЛІДЖЕННЯ КОНКУРЕНТНИХ ПОЗИЦІЙ УКРАЇНИ НА СВІТОВОМУ ТУРИСТИЧНОМУ РИНКУ
Технічні науки / Engineering sciences
Безкоровайний В.С., Сінан Таліб
МЕТОД РОЗРАХУНКУ МАГНІТНИХ ДАТЧИКІВ ДІАГНОСТИКИ ЗУБЧАСТИХ ПЕРЕДАЧ
Брянцев М.А.
ПОКАЗАТЕЛИ РАБОТЫ ХОЛОДИЛЬНО-ТЕПЛОНАСОСНОЙ УСТАНОВКИ КАСКАДНОГО ТИПА НА
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ
Воронов А. Э.
ПОВЫШЕНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ФИНИШНОЙ ОБРАБОТКИ ЗУБЧАТЫХ КОЛЕС
Жарынин Д.В.
УТОЧНЁННАЯ МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ХАРАКТЕРИСТИК РАБОЧЕЙ ОБЛАСТИ ИМПУЛЬСНОГО
ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ЖЕЛЕЗООТДЕЛИТЕЛЯ
Коробецкий Ю.П., Шаповалов В.Д.
КОНЦЕПЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ МАТЕРИАЛЬНЫМИ ПОТОКАМИ В ЛОГИСТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ
Костюкевич А. И., Цыгановский И. А.
ТЕСТИРОВАНИЕ РАЗРАБОТАННОЙ МОДЕЛИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ КОЛЕСНОЙ ПАРЫ С РЕЛЬСОВОЙ
КОЛЕЕЙ
Лупиков К.А.
СНИЖЕНИЕ ПОТЕРЬ ДРЕНАЖНЫХ ПАРОВ СЖИЖЕННОГО ПРИРОДНОГО ГАЗА СИСТЕМЫ
ПИТАНИЯ ТЕПЛОВОЗНОГО ГАЗОДИЗЕЛЯ
Нестеренко И.А., Нестеренко А.П.
ОСОБЕННОСТИ ПРОЦЕССА СЕПАРАЦИИ МЕЛКОДИСПЕРСНОЙ ФРАКЦИИ В РАБОЧЕЙ ЗОНЕ
БАРАБАННОГО СЕПАРАТОРА
Сторчеус Ю.В., Данилейченко А.А., Портнов А.С.
РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНЫХ ОТОПИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ С КАСКАДНЫМИ ТРАНСФОРМАТОРАМИ
ЭНЕРГИИ
Тырловой С.И., Ковтун А.С.
МОДЕЛИРОВАНИЕ РАБОЧЕГО ПРОЦЕССА ВЫСОКООБОРОТНОГО ДИЗЕЛЯ В ПЕРЕХОДНЫХ
ПРОЦЕССАХ
WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux