Перейти до контенту

Наукові вісті Далівського університету №13 2017 рік

Рекомендовано до випуску Вченою Радою 

Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля
(ПРОТОКОЛ № № 4 ВІД 22.12.2017 р.).

Зміст
Contents

  PDF,
full text
  en
 
Бойко Г.О.
ОЦІНКА РІВНЯ ДИНАМІЧНИХ НАВАНТАЖЕНЬ МЕТАЛЕВИХ КОНСТРУКЦІЙ КРАНІВ МОСТОВОГО ТИПУ
 
 pdf
Жаріков Е. В., Коваль А. А., Терентьєв Р. А.
ДИНАМІЧНЕ РОЗМІЩЕННЯ ВІРТУАЛЬНИХ МАШИН НА ОСНОВІ НАВЧАННЯ З ПІДКРІПЛЕННЯМ В ХМАРНИХ ЦЕНТРАХ ОБРОБКИ ДАНИХ
 
 pdf
Жидков А.Б.
ПРИЛАД ДЛЯ МАГНІТНОЇ ДІАГНОСТИКИ ВТОМНИХ ПОШКОДЖЕНЬ МЕТАЛОКОНСТРУКЦІЙ
 
 pdf
Критська Я.О., Великжанін А.Ю., Скарга-Бандурова І.С., Суворін О.В.
МЕТОДОЛОГІЯ РОЗРОБКИ СИСТЕМИ ОНЛАЙН МОНІТОРИНГУ ПОВЕРХНЕВИХ ВОД
 
 pdf
Лифар В. О., Лифар О. К., Рязанцев А. О. Герасименко К.Є.
МЕТОДИ ОЦІНКИ РІВНІВ SIL ПРИ РОЗРОБЦІ ВИМОГ ДО ПОВНОТИ ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ ЕЛЕКТРИЧНИХ /ЕЛЕКТРОННИХ/ ПРОГРАМОВАНИХ ЕЛЕКТРОННИХ СИСТЕМ
 
 pdf
Lyfar V, Ivanov V., Baturin O., Gerasymenko K.
SETTING UP THE GOALS OF RESEARCH TASKS IN DETERMINING SAFETY INTEGRITY LEVELS OF BASIC SOFTWARE AND HARDWARE COMPLEXES IN PROCESS CONTROL SYSTEMS
 
 pdf
Мачехин Ю.П., Курской Ю.С., Замлелый А.Р.
ЭНТРОПИЙНАЯ ОЦЕНКА ПАРАМЕТРОВ ОХЛАЖДЁННЫХ ЧАСТИЦ
 
 pdf
Пашко В.М., Тютюнников С.В.
ПОДОВЖЕННЯ ТЕРМІНУ ЗБЕРІГАННЯ М’ЯСА ТА М’ЯСНИХ ПРОДУКТІВ З ДОПОМОГОЮ ВУГЛЕКИСЛОГО ГАЗУ ТА ОКИСУ ВУГЛЕЦЮ
 
 pdf
Петруняк М.В.
ТЕХНОЛОГІЯ ДЕПРЕСИВНОЇ ОЧИСТКИ ВИБОЮ СВЕРДЛОВИНИ
 
 pdf
Рязанцев О.І., Барбарук В.М., Татарченко Г.О.
ПРОЕКТУВАННЯ СХОВИЩ ДАНИХ ЗА ДОПОМОГОЮ UML
 
 pdf
Сапронова С. Ю., Ткаченко В. П., Малюк С.В., Фоміна Г.М.
РОЗШИРЕНИЙ АНАЛІЗ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ОПОРУ РУХУ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ І ЙОГО ВПЛИВУ НА РЕСУРСОЗБЕРЕЖЕННЯ
 
 pdf
Тютюнникова Г.С., Плешаков В.Є.
ДОСЛІДЖЕННЯ ЗАСОБІВ СТВОРЕННЯ LANDING PAGE ТА ЇХ ОПТИМІЗАЦІЯ ДЛЯ ПОШУКОВИХ СИСТЕМ
 
 pdf
Уваров П.Є. , Татарченко Г.О., Білошицька Н.І., Білошицький М.В.
МЕТОДОЛОГІЧНИЙ ПІДХІД ДО ОЦІНКИ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ТЕХНОЛОГІЧНОЇ НАДІЙНОСТІ ПРОЕКТІВ ІНВЕСТИЦІЙНО-БУДІВЕЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ    
 
 pdf
WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux