Перейти до контенту

Наукові вісті Далівського університету №16 2019 рік

Електронне наукове фахове видання
Журнал включено до списку електронних періодичних видань, що включені до переліку наукових фахових видань України
Наказ Міністерства освіти і науки України № 241 від 09.03.2016р.


Рекомендовано до випуску Вченою Радою  Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля (Протокол № 8 від 23.04.2019 р.).

Зміст
Contents

  PDF,
full text
   
Бєлєнко Н. В., Глазирін В. Л., Шкрабик Й. В. Основні містобудівні аспекти в реалізації останнього генплану Одеси в області транспорту. pdf
Білошицька Н. І., Татарченко Г. О., Білошицький М. В. Зелені насадження міста Сєвєродонецька. pdf
Венцель Е. С., Орел А. В., Щукин А. В. Влияние дисперсности частиц загрязнений на противоизносные свойства масел. pdf
Гапонова Л. П. Вплив гідротехнічних трансформацій водойм на видове різноманіття молюсків. pdf
Гедулян Д. Ю., Гедулян С. І., Чабаненко П. М. Аналіз стану забудови учбово-практичного центру Одеської державної академії будівництва та архітектури. pdf
Голоднов О. І., Соколенко К. В. Аналіз змін технічного стану, деформацій та ушкоджень будівель від геотехнічних впливів у складних ґрунтових умовах. pdf
Денисенко Н. О., Супрун О. А. Використання маркетингового аудиту для розвитку колишніх промзон. pdf
Джаманбаева Г. Т., Яр-Мухамедова Г. Ш., Захидов А. А. Галоидно-перовскитно-резонансная нанофотоника. pdf
Жидков А. Б., Без’язичний С. В. Аналіз якості електропостачання та причин відключень споживачів електроенергії підконтрольної частини Луганської області. pdf
Іваненко О. І., Щербак О. В. Дослідження впливу навантаженості на конструктивні елементи шарнірних машин для дорожнього будівництва (Частина 1. Теоретичне дослідження). pdf
Капліна С. Г. Стан та перспективи розвитку промислової електроенергетики. pdf
Керш В. Я., Колесников А. В., Фощ А. В., Щербина В. С. Оценка и оптимизация водостойкости гипсовых композитов. pdf
Ковалевський С. Г., Разарьонов Л. В., Ярижко О. В. Визначення раціональних параметрів роботи скреперного потяга. pdf
Кривуля П. В., Тіщенко С. Ф. Ітеративно-зворотне розв’язання “надскладних” проблемних ситуацій мережевого планування з недетермінованою множиною робіт на прикладі складання адаптивного плану навчального процесу. pdf
Паливода О. А. Врахування деформацій повзучості при розрахунку залізобетонних елементів. pdf
Піддубний С. В., Соколенко К. В. Екологічність уявна і реальна будинків із соломи. pdf
Симонов С. І., Усліста В. А., Лищенко О. П. Аналіз ситуації с балконами в місті Лисичанськ и спосіб рішения цієї проблеми за допомогою французких балконів. pdf
Соколенко В. М., Черних О. А., Соколенко К. В. Завдання містобудівного розвитку житлового середовища. pdf
Татарченко З. С., Скарга-Бандурова I. С. Аналiз проблем сучасних мереж Інтернет. pdf
Уваров П. Є., Татарченко Г. О., Шпарбер М. Є. Сучасні проблеми рециклінгу вторинних будівельних ресурсів. pdf
Уваров П. Є., Шпарбер М. Є. Підвищення надійності і технологічності прокладки зовнішніх трубопровідних мереж. pdf
Чепурна С. М., Жидкова Т. В., Чепурна М. Є. Використання декоративних бетонів для елементів інженерного благоустрою міських територій. pdf
Яковенко В. О., Ульяновська Ю. В., Олещук А. О. Розробка програмного модуля для 3d візуалізації з елементами augmented reality для слабких та потужних пристроїв. pdf
WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux