Понеділок, 06.02.2023, 19:04                                                      +38(06452)2-89-87     library@snu.edu.ua    Години роботи    
Вітаю Вас Гість | RSS

Меню сайту
Власні бази даних
Доступ до баз даних
Університет

Головна » 2014 » Жовтень » 23 » Наказ ректора "Щодо вдосконалення освітнього процесу " №40 від 15.10.2014
20:13
Наказ ректора "Щодо вдосконалення освітнього процесу " №40 від 15.10.2014

Щодо вдосконалення освітнього процесу

До завершення збройного конфлікту на території м. Луганськ Східноукраїнський національний університет ім. В. Даля з 01.09.2014р проводить свою освітню діяльність (згідно з наявною ліцензією на освітню діяльність та сертифікатами про акредитацію) на базі Технологічного інституту в м. Сєвєродонецьк. Особливо важливим при цьому є переведення частини учбового процесу на дистанційну форму навчання згідно рішення Вченої ради СНУ ім. В. Даля від 29.08.2014р.
У сучасних умовах роботи основним засобом реалізації дистанційного навчання є система Moodle, яка розміщена за допомогою хостингу "Hostinger" за адресою http://moodlesnu.esy.es/ (далі система Moodle). Інформаційно-методична база забезпечення навчального процесу Університета, що розміщена на цій платформі, є власністю Університету, і на неї розповсюджуються всі норми авторських прав та прав інтелектуальної власності. Також система Moodle, як і сайт Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля (http://snu.lg.ua ) є особливо важливими освітніми сервісами Університету, до яких висуваються підвищенні вимоги з експлуатації, інформаційної безпеки та адміністрування.
Останнім часом університетська система Moodle впорядкована і повністю вже працює в експлуатаційному режимі, її ресурсні можливості збільшені майже на 800 дистанційних курсів навчання і продовжується її наповнення. Проте перший досвід використання показав наявність «вузьких» ланок, що потребують удосконалення. В першу чергу, до них відноситься вертикаль управління та особиста відповідальність керівників структурних підрозділів, завідуючих кафедрами.
З метою подальшого вдосконалення організації навчального процесу за дистанційною формою навчання, забезпечення стабільності, моніторингу, документованості та стійкості експлуатації системи Moodle

Н А К А З У Ю:

1. Для налагодження роботи за певними напрямами підготовки фахівців, забезпечення ефективного функціонування системи Moodle з цих напрямків, підвищення персональної відповідальності керівників кафедр та структурних підрозділів:

1.1. Приєднати:
- кафедру матеріалознавства та кафедру хімії до кафедри легкої і харчової промисловості;
- кафедру гідрометеорології до кафедри охорони праці та безпеки життєдіяльності;
- кафедру соціальної роботи до кафедри менеджменту соціального забезпечення;
- кафедру архівознавства та суспільно-правових наук до кафедри конституційного права;
- кафедру історії України до кафедри всесвітньої історії;
- кафедру екології базового університету до кафедри технології неорганічних речовин та екології технологічного інституту;
- кафедру фізичного виховання до кафедри здоров'я людини.

1.2. Створити:
- кафедру фізики та електроніки на базі кафедри обладнання електронної промисловості, кафедри фізики, кафедри прикладної фізики, кафедри мікро- та наноелектроніки;
- кафедру здоров'я людини та фізичного виховання на базі кафедри фізичного виховання та кафедри філософії здоров'я та проблем людини;
- кафедру світової філософії та теології на базі кафедри прикладної філософії та теології й світової філософії та естетики.

1.3. Перейменувати:
- кафедру технології машинобудування та інженерного консалтингу у кафедру технологій комп'ютеризованого машинобудування;
- кафедру вищої та прикладної математики технологічного інституту в кафедру математики, інформатики та фізики.

1.4. Включити:
до складу факультету машинознавства та електромеханіки:
- кафедру метрології та приладів;
- кафедру фізики та електроніки.
до складу інституту комп'ютерних систем та інформаційних технологій:
- кафедру технологій комп'ютеризованого машинобудування;
до складу навчально-наукового інституту праці та соціальних технологій кафедру військової підготовки.

1.5. Призначити виконувачем обов'язки:

- завідувача кафедри фізики та електроніки к.фіз-мат.н., доц. Чернікова М.Г.;

- завідувача кафедри технологій комп'ютеризованого машинобудування к.т.н., доц. Воронцова Б.С.;

- завідувача кафедри здоров'я людини та фізичного виховання, д.психол.н., проф. Соловьйова О.В.;

- завідувача кафедри маркетингу, к.е.н., доц. Івченко Є.А.

- завідувача кафедри економіки підприємства, к.е.н., доц. Кривуля П.В.;

 

2. Покласти на першого проректора Марченка Д.М. відповідальність за координацію та управління впровадженням та супроводом програмного та інформаційного забезпечення системи електронного навчання Moodle в Університеті.

3. Керівнику центру дистанційного навчання Шаповаловій Т.В.:
- надати права головного адміністратора хостингом провайдера "Hostinger", де розгорнута система Moodle, а також права адміністратора безпосередньо в системі Moodle заступнику директора з навчальної та методичної роботи Технологічного інституту (м. Сєвєродонецьк) к.т.н, доц. Брежнєву О.М.
Строк: 18.10.2014р.
- завершити створення глобальних академічних груп у базі Moodle, надання студентам індивідуальних логінів і паролів з автоматичною відправкою їх на електронні адреси студентів.
Строк: до 01.11.2014р. 
- організувати роботу «гарячого консультаційного пункту» для викладачів з питань створення і технології розміщення навчально-методичних матеріалів дисциплін на платформі Moodle у дистанційній формі.
Строк: до 20.10.2014р.

4. Директорам інститутів, деканам факультетів представити керівнику Центру дистанційного навчання остаточні списки академічних груп із зазначенням електронних адрес студентів. 
Строк: до 25.10.2014р.

5. Завідуючим кафедрами завершити розміщення навчально-методичних матеріалів дисциплін кафедр в базі системи Moodle Університету за наступними етапами:
1-ий етап - 50% дисциплін - строк - до 25.10.2014р.
2-ий етап - 75% дисциплін - строк - до 01.11.2014р.
3-ій етап - 95% дисциплін - строк - до 10.11.2014р.

6. Начальнику відділу інформаційних технологій Митрохіну С.О. організувати роботу з розробки комплексної системи організації навчального процесу в системі Moodle з використанням блоку «Деканат».

7. Затвердити наступних відповідальних за розміщення навчально-методичних матеріалів дисциплін кафедр у базі системи Moodle Університету:

Структурний підрозділ Керівник E-mail, контактний телефон
ІНСТИТУТ ЕКОНОМІКИ І УПРАВЛІННЯ К.е.н., доц. Галгаш Р.А.

galgash@mail.ru

050 913 36 84

Кафедра міжнародної економіки Д.е.н., проф. Бузько І.Р.

buzko2006@yandex.ru

050 254 22 82

Кафедра управління проектами та прикладної статистики Д.т.н., проф. Рач В.А.

valentine.rach@i.ua

095 681 79 14

Кафедра обліку і аудиту Д.е.н., проф. Чиж В.І.

vera-chizh@yandex.ru

050 132 90 80

Кафедра оподаткування Д.е.н., проф. Калінеску Т.В.

t.calinescu@mail.ru

050 476 87 32

Кафедра фінансів Д.е.н., проф. Костирко Л.А.

lid_kost@mail.ru

050 683 14 85

Кафедра економічної кібернетики Д.т.н., проф. Рамазанов С.К.

SRamazanov@i.ua

050 473 47 11

Кафедра адміністрування Д.е.н., проф. Надьон Г.О.

nadyon@mail.ru

050 476 46 27

Кафедра управління персоналом і економічної теорії Д.е.н., проф. Чернявська Є.І.

ink@poisk.lg.ua

050 607 46 43

Кафедра менеджменту зовнішньоекономічної діяльності Д.е.н., проф. Воронкова А.Е.

voronkovaalla@yandex.com

050 6250817

Кафедра менеджменту та економічної безпеки Д.е.н., проф. Козаченко Г.В.

avkozachenko@yandex.ru

095 324 16 73

Кафедра економіки підприємства К.е.н., доц. Кривуля П.В.

rivu@ro.ru

050 1551134

Кафедра туризму та готельного господарства К.е.н., доц. Зеленко О.О.

zelenko@i.ua

0509397449

Кафедра маркетингу К.е.н., доц. Івченко Є.А.

ivchenkoevg@mail.ru

050 9203373

Кафедра банківської справи Ст. викл. Тищенко В.В.

dr_vlad@ukr.net

0502542330

ІНСТИТУТ ЮРИСПРУДЕНЦІЇ ТА МІЖНАРОДНОГО ПРАВА К.ю.н., доц. Арсентьєва О.С.

ars-L@maiL.ru

050 626 91 92

Кафедра господарчого права Д.ю.н., проф. Шаповалова О.В.

olgashapovalova@mail.ru

093 728 80 85

Кафедра конституційного права та архівознавства Д.і.н., проф. Довжук І.В.

Arhiv2001@mail.ru

063 400 12 46

Кафедра правознавства К.ю.н., доц. Арсентьєва О.С.

ars-L@maiL.ru

050 626 91 92

Кафедра всесвітньої історії та історії України Д.і.н., проф. Михайлюк В.П.

Vital_mih@ukr.net

050 543 57 94

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЙ К.е.н., доц. Шаповалова Т.В.

gg39358@gmail.com

066 865 15 86

Кафедра політології та міжнародних відносин Д.політ.н., проф. Щедрова Г.П.

galinashed@gmail.com

050 254 22 80

Кафедра соціології Д.соц.н., проф. Нагорний Б.Г.

pilipenko_irina_@mail.ru

0506990080

Кафедра журналістики К.філол.н., доц. Кошман І.М.

iryna-koshman@ukr.net

0986069462

Кафедра менеджменту соціального забезпечення К.е.н., доц. Шаповалова Т.В.

gg39358@gmail.com

066 865 15 86

Кафедра військової підготовки К.філос. наук., п-к. СтороженкоІ.Д.

ids57@rambler.ru

050 530 89 13

ІНСТИТУТ ТРАНСПОРТУ І ЛОГІСТИКИ Д.т.н., проф. Чернецька-Білецька Н.Б.

cherneckaya_nb@mail.ru

050 7453630

Кафедра транспортних систем К.т.н., доц. Кічкіна О.І.

ki4kinaOI@ukr.net

0504759131

Кафедра залізничного транспорту К.т.н., доц. Могила В.І.

vimogila2@icloud.com

0505784701

Кафедра логістичного управління та безпеки руху на транспорті Д.т.н., проф. Чернецька-Білецька Н.Б.

cherneckaya_nb@mail.ru

050 7453630

Кафедра автоніки та управління на транспорті Д.т.н., проф. Кравченко О.П.

til-task@yandex.ru

0509138228

Кафедра міського будівництва та господарства Д.т.н., проф. Руденко Н.М.

amundsen-scott@ukr.net

095 371 90 59

Кафедра охорони праці і безпеки життєдіяльності Д.т.н., проф. Касьянов М.А.

Kasyanov_n_a@ukr.net

050 913 11 06

ІНСТИТУТ ФІЛОСОФІЇ І ПСИХОЛОГІЇ Д.філос.н., проф. Суханцева В.К.

olg-zador@yandex.ua

050 986 75 37

Кафедра філософії культури і культурології Д.філос.н., проф. Воєводін О.П.

voevodin.47@mail.ru

050 948 09 62

Кафедра психології Д.психол.н., доц. Бохонкова Ю.О.

lev-18@inbox.ru

050 730 30 39

Кафедра соціальної та практичної психології Д. психол.н., проф. Завацька Н.Є.

zavadski65@mail.ru

066 723 25 28

Кафедра світової філософії та естетики Д.філос.н., проф. Суханцева В.К.

olg-zador@yandex.ua

050 986 75 37

Кафедра здоров’я людини та фізичного виховання Д. психол.н., проф. Соловьйов О.В.

oleg@iws.com.ua

050 425 99 24

ІНСТИТУТ КОМП'ЮТЕРНИХ СИСТЕМ І ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ Д.т.н., проф. Марченко Д.М.

marchenko_d_n@mail.ru

050 614 03 30

Кафедра соціальної інформатики та безпеки інформаційних систем Д.пед.н., проф. Чурсін М.М.

Chursin2N@i.ua

050 758 16 36

Кафедра інформатики Д.е.н., проф. Даніч В.М.

dvn947@rambler.ru

050 636 33 39

Кафедра кібернетики та комп'ютерних систем Д.т.н., проф. Марченко Д.М.

mettiltd@mail.ru

050 326 25 56

Кафедра математичного аналізу Д.т.н., проф. Арлінський Ю.М.

Yury.arlinskii@gmail.com

050 221 44 47

Кафедра системної інженерії К.т.н., доц. Жаріков Е.В.

zharikov.eduard@hotmail.com

050 244 16 01

Кафедра технологій комп’ютеризованого машинобудування К.т.н., доц. Воронцов Б.С.

voronts@gmail.com

095 310 26 05

Кафедра прикладної математики К.т.н., доц. Кучма Ю.В.

krabatua@gmail.com

050 972 36 27

Кафедра графічного та комп'ютерного моделювання К.т.н., доц. Сергієнко О.В.

Sergienko.o.v@gmail.com

050 932 24 17

ФАКУЛЬТЕТ МАШИНОЗНАВСТВА ТА ЕЛЕКТРОМЕХАНІКИ Д.т.н., проф. Соколов В.І.

Visokolov1962@gmail.com

050 811 52 65

Кафедра двигунів внутрішнього згоряння і машинознавства Д.т.н., проф. Носко П.Л.

nosko_p@mail.ru

050 184 76 84

Кафедра легкої і харчової промисловості Д.т.н., проф. Дейнека І.Г.

ea-maznev@yandex.ua

050 166 74 49

Кафедра гідрогазодинаміки Д.т.н., проф. Осенін Ю.І.

osenin@ukr.net

050 254 22 85

Кафедра метрології та приладів Д.т.н., проф. Шведчікова І.О.

snu2008@mail.ru

050 971 25 74

Кафедра машинобудування, верстатів та інструментів Д.т.н., проф. Соколов В.І.

Visokolov1962@gmail.com

050 811 52 65

Кафедра фізики та електроніки К.фіз-мат.н., доц. Черніков М.Г.

Chernikov_N_G@ukr.net

066 460 84 24

Кафедра підйомно-транспортної техніки К.т.н., проф. Бойко Г.О.

ednil-uni@ukr.net

050 328 80 78

Кафедра електромеханіки К.т.н., доц. Філімоненко Н.М.

kostiantyn.kun@gmail.com

095 898 42 94

Кафедра ливарного виробництва та зварювання К.т.н., доц. Жидков А.Б.

abzhidkov@mail.ru

095 521 67 76

ФІЛОЛОГІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ К.пед.н., доц. Крсек О.Є.

myberry@mail.ru

099 342 82 29

Кафедра педагогіки Д.пед.н., проф. Шевченко Г.П.

shevchencko.gala@yandex.ua

050 608 85 96

Кафедра англійської мови К.пед.н., доц. Крсек О.Є.

myberry@mail.ru

099 342 82 29

Кафедра практики іноземних мов К.пед.н., доц. Шабінський М.Є.

nchabinski@yahoo.fr

050 987 52 39

Кафедра теорії та практики перекладу германських та романських мов К.пед.н.,доц. Бурцева І.І.

iryna.burtseva@gmail.com

095 290 66 50

Кафедра української мови та літератури К.філол.н., доц. Міняйло Р.В.

roman298@gmail.com

050 535 84 42

МІЖНАРОДНИЙ ФАКУЛЬТЕТ К.фіз.-мат. н., доц. Харченко Є.І.

Kharchenko_ei@mail.ru

095 519 39 59

Кафедра загальноосвітніх та фундаментальних дисциплін Д.п.н., проф. Вакуленко В.М.

vakylen_1@mail.ru

050 539 58 91

Кафедра іноземних мов К.п.н., доц. Крамаренко М.Л.

docmargarita@gmail.com

066 461 04 64

8. Завідуючим кафедрами з використанням наявних засобів комунікацій (e-mail, сайти кафедр, соціальні мережі, телефонограми тощо) довести до відома викладачів і студентів своїх напрямків підготовки інформацію щодо роботи за дистанційною формою навчання з 01.09.2014р. - моменту переведення освітньої діяльності Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля до м. Сєвєродонецьк Луганської області (накази № 25 від 29.08.2014р. та №26 від 03.09.2014р.) до сьогоднішнього дня (накази № 29 від 18.09.2014р., №32 від 23.09.2014р. та №36 від 01.10.2014р.).

9. Керівнику оперативного центру управління та інформаційного забезпечення проф. Поркуян О.В.:
9.1. Забезпечити супроводження освітньої діяльності за дистанційною формою навчання відповідно функцій, наданих наказом № 26 від 03.09.2014р.
9.2. Ознайомити з цим наказом під розпис або через персональні e-mail-адреси керівників усіх рівнів та розмістити на сайті Університету;
10. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого проректора Марченка Д.М. та проректора Бузько І.Р.

Ректор О.Л. Голубенко

Переглядів: 1477 | Додав: Veronika | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Разом до перемоги!
Слава Україні!

SEO оптимизацияВхід на сайт
Пошук
Календар
«  Жовтень 2014  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031
Бібліотека
в соцмережах
Бібліотека у Фейсбуці Бібліотека у Instagram Канал бібліотеки у YouTube
Сервіси
для користувачив

Віртуальна довідкова служба


Програма для перегляду файлів PDF


Програма для перегляду файлів DJView


Екранна лупа (для користувачів з вадами зору)


Переклад сайту (Translation site)
Творча поличка бібліотеки
Знаменні дати
Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання
Бібліотекар on-line!
Архів записів
Яндекс.Метрика