Перейти до контенту

Оформлення списку використаних джерел і літератури в науковій роботі

Шановні користувачі!

З метою правильного оформлення списку використаних джерел до дисертації, монографії, наукової публікації  пропонуємо  ознайомитися з Державними стандартами:

Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання : ДСТУ ГОСТ 7.1:2006
Це регламентуючий документ для оформлення бібліографічних списків, списків використаної літератури, списків літератури в наукових роботах тощо.
Приклади оформлення інформації про видання в списках літератури згідно з цим стандартом можна знайти за посиланням

Бібліографічний опис. Скорочення слів і словосполучень  українською мовою. Загальні вимоги та правила : ДСТУ 3582-2013. – [Чин. від 01.01.2014 р.] 
Цей стандарт установлює загальні положення і правила скорочування слів і словосполучень українською мовою під час складання бібліографічного опису та умови їхнього застосовування.

Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання : ДСТУ 8302:2015

1 липня 2016 р.в Україні набув чинності національний стандарт: ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні вимоги та правила складання», що є регламентуючим документом для оформлення бібліографічних посилань та бібліографічних списків посилань у наукових роботах. Він установлює види бібліографічних посилань, правила та особливості їхнього складання й розміщення в документах. Стандарт поширюється на бібліографічні посилання в опублікованих і неопублікованих документах незалежно від носія інформації.
У травні 2017 р. опубліковано «Поправки, внесені в Національний нормативний документ ДСТУ 8302:2015», де були виправлені всі попередні неточності. 

Правила та приклади оформлення бібліографічних посилань відповідно до ДСТУ 8302:2015 див. за посиланням.


Библиографическая запись. Сокращение слов на русском языке : ГОСТ 7.12-93. 
Стандарт устанавливает общие требования и правила сокращения слов и словосочетаний на русском языке, а также особые случаи сокращения слов, часто встречающихся в библиографической записи.

Сокращение слов и словосочетаний на иностранных европейских языках : ГОСТ 7.11-2004 (ИСО 832:1994). 


Оформлення списків використаних джерел в статтях наукових журналів здійснюється відповідно до вимог конкретного журналу (інформацію слід шукати на сайтах видань у розділах “Для авторів”). Редакції можуть рекомендувати авторам використовувати як один із вищенаведених стандартів, так і міжнародні стилі оформлення цитувань.

WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux