Перейти до контенту

Допоміжні матеріали

Щодо переходу на УДК:


2016
Презентація до семінару “Універсальна десяткова класифікація. Методика визначення індексів для документів за класифікаційною системою УДК”

Інформаційний пошук в мережі Інтернет (pdf)
Обслуговування користувачів у віртуальному середовищі (досвід наукової бібліотеки СНУ ім. В. Даля) (pdf)
Фахові ресурси Інтернету на допомогу роботі бібліотекаря (вебліографічний посібник) (pdf)

 


Державні стандарти:
 

Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання : ДСТУ ГОСТ 7.1:2006
Приклади оформлення інформації про видання в списках літератури згідно з цим стандартом можна знайти за посиланням

Бібліотечно-інформаційна діяльність. Терміни та визначення понять : ДСТУ 7448:2013

Бібліографічний опис. Скорочення слів і словосполучень  українською мовою. Загальні вимоги та правила : ДСТУ 3582-2013. – [Чин. від 01.01.2014 р.] 

Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання : ДСТУ 8302:2015
У травні 2017 р. опубліковано «Поправки, внесені в Національний нормативний документ ДСТУ 8302:2015», де були виправлені всі попередні неточності. 

Інформація та документація. Видання. Основні види. Терміни та визначення понять : ДСТУ 3017:2015 (на заміну ДСТУ 3017-95)

Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Библиографическая запись. Сокращение слов на русском языке. Общие требования и правила : ГОСТ 7.12-93. – Переизд. – [Взамен ГОСТ 7.12-77 ; введ. в д. 01.07.1995 г.]. – М. : Госстандарт России, 2008. – 15 с. Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Библиографическая запись.

Сокращение слов и словосочетаний на иностранных европейских языках : ГОСТ 7.11-2004 (ИСО 832:1994). – Взамен ГОСТ 7.11-78 ; Введ. 01.09.2005. – М. : Стандартинформ, 2005. – IV, 82 с.

WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux