Перейти до контенту

Патентно-інформаційний пошук

Патентна інформація – це сукупність відомостей про результати інтелектуальної творчої діяльності, заявлені як об’єкти права інтелектуальної власності (ІВ) або визнані такими, відомості про охорону прав винахідників, авторів, заявників та власників охоронних документів.
Реєстрацію прав ІВ здійснює понад 120 країн світу і 5 міжнародних та регіональних патентних організацій.

Патентно-інформаційний пошук (ПІП) – обов’язковий етап інженерної діяльності або наукового дослідження, при якому здійснюється процес пошуку в патентних фондах документів, що відповідають темі запиту.  Патентні дослідження проводяться на основі аналізу джерел патентної інформації із залученням інших видів інформації, яка містить відомості про останні науково-технічні досягнення, пов’язані з розробленням промислової продукції, а також про стан і перспективи розвитку ринку продукції даного виду.

Патентні дослідження України регламентуються ДСТУ 3575-97 «Патентні дослідження. Основні положення та порядок проведення». Цей стандарт установлює основні положення, порядок проведення та форму звіту про патентні дослідження.

Джерела патентної інформації:
первинні документи – це описи винаходів винаходів, корисних моделей, промислових зразків;
• та вторинні джерела – журнали, офіційні бюлетені, бази даних, в яких вміщені бібліографічні дані патентних документів та інформація про їх зміст у зручному та концентрованому вигляді (реферат, формула винаходу тощо).
Описи до патентів на винаходи на паперових носіях публікуються одночасно з офіційним бюлетенем “Промислова власність”, існує також електронне видання описів “Винаходи в Україні”, в якому вміщено відомості про зареєстровані патенти на винаходи.

Патентно-інформаційні ресурси
 

ПАТЕНТНІ БАЗИ ДАНИХ
Комерційні патентні БД Відкриті (безплатні) патентні БД Інші  патентні БД
(Derwent Велика Британія), Japio (Японія),
IFI Claims Patent Services (США), MicroPatent та ін.)                               
 БД деяких патентних відомств, міжнародних і регіональних організацій
(ВОІВ, ЄПО, ЄАПО та ін.)
  


Доступ до сучасних патентних баз даних надають:
• Національні патентні відомства
• Міжнародні і регіональні організації (ВОІВ, ЄПО, ЄАПО, ОАПІ, ЕСАРІПО тощо)
• Організації-генератори патентних БД: Derwent (Велика Британія), Japio (Японія), IFI Claims Patent Services (США), MicroPatent та ін.
• Інтегратори – організації, що надають доступ до різних БД, в т.ч і патентних: Dialog, STN International, Questel-Orbit та ін.
• Інші проекти

Патентний пошук можна здійснити за допомогою наступних пошукових систем та баз:

 • Державне підприємство “Український інститут промислової власності” в рамках патентно-інформаційного забезпечення широкого кола користувачів через веб-сайт www.ukrpatent.org надає доступ до різноманітних баз даних (БД) та інформаційно-довідкових систем (ІДС) за об’єктами промислової власності:
 • Цифрова патентна бібліотека library.uipv.org/
  Метою створення в Україні Цифрової патентної бібліотеки (далі – ЦПБ) є надання віддаленим користувачам можливості здійснювати оперативний доступ до електронних патентно-інформаційних ресурсів (фондів) та інших електронних джерел для отримання необхідних достовірних відомостей (даних) стосовно винаходів, корисних моделей, промислових зразків, а також відомостей, необхідних для набуття, охорони та захисту прав на відповідні об’єкти права інтелектуальної власності.
 1. БД “Електронна версія акумулятивного офіційного бюлетеня “Промислова власність”
 2. Спеціалізована БД “Винаходи (корисні моделі) в Україні”
 3. БД колективного користування “Відомості про заявки на винаходи, які прийняті до розгляду”
 4. БД “Зареєстровані в Україні знаки для товарів і послуг”
 5. БД “Відомості про добре відомі знаки в Україні”
 6. Інтерактивна БД “Промислові зразки, зареєстровані в Україні”
 • База патентів України
 • USPTO – повнотекстова база даних патентного відомства США, що налічує декілька мільйонів патентів з 1976 р., які зберігаються у текстовому форматі HTML та графічному форматі TIFF. Патенти з 1790 р. до 1976 р. зберігаються тільки у графічному форматі.
 • Google Patent Search – база даних Google складається з патентів, що містяться в базі USPTO (United States Patent and Trademark Office). Розширений пошук дозволяє здійснювати пошук по таких критеріях як автор, назва, номер патенту, дата. Є зручна можливість збільшення тексту (zoom) та ілюстрацій патентів. Пошукова система використовує спеціальну технологію розпізнавання тексту на фотографіях, яка дозволяє здійснювати пошук навіть по тексту на відсканованих патентах.
 • База патентов СССР Матеріалами бази є авторські свідоцтва на винаходи, опубліковані за часів СРСР. Тут ви знайдете описи, моделі і креслення різних пристроїв та механізмів, а також безліч способів і методів одержання, виготовлення та виробництва виробів, препаратів, матеріалів і багато чого іншого.
 • Canadian Patents Database – пошукова система патентної служби Канади, призначена для пошуку в базі даних канадських патентів. Простий і зручний пошук. Можливе відображення графічних ілюстрацій до патентів. У базі даних понад 1.9 млн. патентів, починаючи з 1869 року.
 • Esp@cenet – Європейське патентне відомство (European Patent Office). На даний час база містить більше 60 млн. патентних заявок і патентів. Через сайт Європейської патентної організації можна провести пошук патентів по БД: “Worldwide”, Європейської патентної організації (EPO), Всесвітньої організації інтелектуальної власності (WIPO).
 • ЄАПВ – Євразійське патентне відомство. Має більше 30 локальних патентних баз даних, в яких на кінець 2010 р. міститься більше 35 млн. патентних документів. У локальних БД представлені патентні документи ЕАПВ, ВОІВ, Європейського патентного відомства, патентного відомства США, Росії (з 1924г.), а також патентні документи країн СНД і національних патентних відомств країн-членів ЕАПО. У системі реалізовані засоби пошуку в зовнішніх патентних БД цифрових бібліотек інтелектуальної власності (IPDL) та в інформаційних системах:ESP@CENET, EPOLINE, JOPAL та ін.
 • Patent Abstracts of Japan (PAJ) – бази даних Патентного відомства Японії. Пропонує доступ до БД патентів та товарних знаків Японії з 1993 року англійською мовою. На даний момент в БД знаходиться понад 4.7 млн. документів.
 • Japan Patent Office патентне відомство Японії, пошуковий сервер якого надає доступ до реферативної патентної БД (PAJ) з 1993 р. на англійскій мові. Існує пошук по бібліографічним даним та тексту реферату. Для проведення патентного пошуку відкриваємо Japan platform for patent information. Пошук для винаходів та корисних моделей можливо провести за номером заявки (Number search) або по ключовим словам (Text search). При проведенні пошуку за ключовими словами активуємо в розділі «Text search» підрозділ «PAJ». В розділі Searching PAJ в підрозділі «Abstract» вводимо необхідне ключове слово пошуку та активуємо внизу веб сторінки «search». При відкритті нової вебсторінки внизу буде показано кількість знайденим матеріалів. Для відкриття знайденого масиву документів, активуємо «View list». Як результат пошуку, надається бібліографічні дані, реферат, при необхідності фігури.
 • WIPO (World Intellectual Property Organization) – Всесвітня Організація Інтелектуальної Власності. Патентний пошук у БД WIPO здійснюється за допомогою пошукової служби PATENTSCOPE®, яка забезпечує безкоштовний доступ до Міжнародних патентних заявок та національним/регіональним патентним документам. Патентна база даних ВОІВ містить інформацію про більш ніж 1.8 млн. опублікованих міжнародних патентах. На сайті з’явився новий пошуковий інструмент, який дозволяє шукати не тільки у колекції міжнародних патентних заявок, але і в патентних колекціях Африканської Регіональної Організації Інтелектуальної Власності (ARIPO), Аргентини, Бразилії, Куби, Ізраїлю, Марокко, Мексики, Республіки Корея, Сінгапура, Південної Африки, Іспанії і В’єтнаму.
 • WikiPatents – безкоштовна пошукова система патентів, налічує більше 15 млн. патентів. Постійно зростаюча база даних WikiPatents включає патенти і патентні заявки з США, Німеччини, Японії, Великобританії, Канади, Франції, Іспанії та Швейцарії. Про кожний патент видає коротку інформацію, присутня швидка навігація по зображеннях патенту, дозволяє завантаження патентів у різних форматах, таких як TXT, RTF (Word), PDF. Відображає на карті місце проживання винахідника. WikiPatents також дозволяє перекладати за допомогою технології ГУГЛ, коментувати і оцінювати будь-які патенти.
 • PRIORSMART – це новий безкоштовний ресурс, який забезпечує доступ до більше 60 онлайн патентних баз даних. Дозволяє проводити пошук за назвою, рефератом, формулоюі винаходу, іменем власника патенту, іменем винахідника, описом та МПК. Інтерфейс представлений іспанською, англійською, французькою, німецькою, російською, японською, китайською і корейською мовами.
 • Patent Lens – он-лайн сервіс патентного пошуку, створений незалежною некомерційною організацією Cambia. Дозволяє пошук патентів з США, Європи, Австралії та ВОІВ. БД містить більше 10 млн. документів.
 • Surf IP – проект відомства інтелектуальної власності Сінгапура. Дозволяє вести пошук у патентних базах даних Європейського патентного бюро (EPO), США (USPTO), WIPO, Великобританії (UK-IPO), Японії (JPO-IPDL), Тайвані (TIPO), Канади (CIPO), Китаю (SIPO), Тайланду (TIPIC), Кореї (KIPO), Сінгапура (IPOS).
 • Free Patents Online – пошукова система, яка забезпечує швидкий доступ до мільйонів патентів і патентних заявок. Це одна з найпотужніших, швидких і простих систем патентного пошуку в Інтернеті. Free patents online дозволяє здійснювати пошук у БД патентного відомства США, Європейського патентного відомства, Всесвітньої організації інтелектуальної власності і Японському патентному відомстві. Зареєстрованим надаєбільш широкі можливості, наприклад, сповіщення про надходження нових патентів. На сайті запущено цікаву систему відображення патентів на карті світу.
 • SIPO – державне відомство інтелектуальної власності Китайської Народної Республіки. Надає вільний доступ до документів на китайській та англійській мовах, починаючи з 1985 р. Є можливість перекладу окремих документів за допомогою технології машинного перекладу CPMT.


корисні посилання:
http://ipr.nas.gov.ua
http://ena.lp.edu.ua:8080/bitstream/ntb/30950/1/Patentna%20informatsiia.pdf

https://uk.wikipedia.org/wiki/Патентний_пошук
https://nuph.edu.ua/wp-content/uploads/2015/02/Перелік-зарубіжних-баз-даних-об’єктів-промислової-власності.pdf

WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux