Перейти до контенту

Електронний архів (інституційний репозитарій) СНУ ім. В.Даля

Інституційний репозитарій (електронний архів відкритого доступу) наукових публікацій Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля – eEastUkrNUIR – це:
– ресурс відкритого доступу, розміщений на сервері університету в мережі Інтернет і доступний з будь-якого місця і у будь-який час;
– електронний архів, що накопичує документи наукового, освітнього та методичного призначення, створені працівниками будь-якого структурного підрозділу Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля, аспірантами чи студентами університету.

Мету, структуру, склад інформаційних ресурсів та засади функціонування інституційного репозитарію визначено у Положенні про інституційний репозитарій (електронний архів відкритого доступу) наукових публікацій Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля.
Назва eEastUkrNUIR є скороченням повної назви електронного Інституційного Репозитарію Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля англійською мовою (Electronic Volodymyr Dahl East-Ukrainian National University Institutional Repository).
Репозитарій створений на платформі відкритого типу Dspace. Система дозволяє зберігати публікації у різних форматах файлів –текстових, графічних, таблиць (Adobe PDF, Microsoft Word, Microsoft PowerPoint, Microsoft Excel, JPEG, GIF, WAV, MP3, MPEG тощо).
Потрапити на сайт репозитарію можна за посиланням https://dspace.snu.edu.ua

Інституційний репозитарій СНУ ім. В. Даля (eEastUkrNUIR) призначений для накопичення, систематизації та зберігання в електронному вигляді інтелектуальних продуктів університетської наукової спільноти, надання відкритого доступу до них засобами Інтернет-технологій, поширення цих матеріалів у світовій науково-освітній простір. 
Вчені, викладачі та аспіранти університету можуть розмістити електронні копії своїх наукових матеріалів (статті, книги та ін.) в репозитарії СНУ ім. В. Даля самостійно шляхом самоархівування публікацій або звернутися за допомогою до співробітників університетської бібліотеки. 
Тематичний склад визначається факультетами та кафедрами відповідно до наукового та навчального процесів університету.

Загальні принципи розміщення матеріалів в eEastUkrNUIR
• Робота повинна мати науковий, освітній чи дослідницький характер.
• Робота мусить бути повністю або частково створена чи фінансована Університетом, будь-яким його підрозділом, аспірантами, докторантами, співробітниками чи студентами.
• Депозиторами можуть бути науковці та співробітники університету, студенти (за рекомендацією викладачів), аспіранти, докторанти чи випускники університету.
• Розміщувати власні робити в eEastUkrNUIR можуть зареєстровані користувачі (детальніше дивитись – Як зареєструватися та розмістити публікацю в інституційному репозитарії Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля eEastUkrNUIR. Інструкція користувача).
• Робота може бути розміщена в eEastUkrNUIR як самим автором (самоархівування), так і координатором eEastUkrNUIR (співробітником бібліотеки), за дорученням автора.
• Розміщення матеріалів в eEastUkrNUIR вимагає заповнення основного набору полів метаданих (описової інформації).
• Для кращого забезпечення довготермінового зберігання роботу має бути подано у цифровій формі в одному із рекомендованих форматів.
• Копії матеріалів, що розміщені в eEastUkrNUIR, можуть бути відтворені, представлені чи передані третій стороні і збережені в базах даних в будь-якому форматі та на будь-якому носію з некомерційною метою без попереднього узгодження.
Якщо Ви розмістили публікації в репозитарії, вони автоматично відображаються при пошуку в наукометричних базах даних, таких як:

 • Google Scholar

Google Академія – дозволяє легко здійснювати розширений пошук академічної літератури. З одного місця можна здійснювати пошук серед багатьох дисциплін та джерел, включаючи рецензовані статті, дисертації, книги, анотації та статті академічних видань, а також професійні асоціації, сховища попередніх варіантів робіт, вищі навчальні заклади та освітні організації. Google Академія дозволяє знайти дослідження, яке найбільш відповідає вашому запиту, серед великої кількості академічних дослідницьких робіт.
Simple Search Metadata (SSM)
SSM – Найбільша в Україні бібліографічна база даних, що підтримується Інститутом програмних систем НАН України та Житомирським державним університетом імені Івана Франка. Система дозволяє проводити централізований пошук у відкритих архівах України.

 • WorldCat

WorldCat – найбільша у світі бібліографічна база даних, яка налічує понад 240 млн записів всіх видів творів на 470 мовах світу. База створюється спільними зусиллями більш ніж 72 тис. бібліотек з 170 країн світу в рамках організації Online Computer Library Center.

 • Bielefeld Academic Search Engine (BASE)

Bielefeld Academic Search Engine (BASE) – пошукова служба (Німеччина), яка є одним з потужних постачальників актуальних даних про наукові публікації європейських вчених.

Це сприяє підвищенню  індексу цитованості науковця.

Наукова бібліотека СНУ ім. В.Даля займається інформаційно-аналітичним забезпеченням наукової діяльності та висвітленням здобутків науковців університету й тому взяла на себе відповідальність за поширення результатів науково-дослідної діяльності вчених університету. Працівниками бібліотеки на сьогодні здійснюється створення й супровід університетського репозитарію відкритого доступу як платформи для інтеграції у світовий інформаційний науковий простір, а саме:

 • організація фондів, зібрань й колекцій;
 • спрощення процесу поповнення електронного архіву новими ресурсами та їх індексація;
 • забезпечення полегшеного доступу до ресурсів електронного архіву, їх пошуку і перегляду;
 • забезпечення довгострокового зберігання електронних інформаційних ресурсів;
 • моніторинг рейтингу eEast-UkrNUIR за Webometrics.

  Рейтинг репозитаріїв за Webometrics актуальний за посиланням
   


WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux