Перейти до контенту

На допомогу органiзацiї науково-дослідної роботи

Деякі законодавчі та нормативно-правові акти в сфері освіти і науки :

РЕСУРСИ СНУ ІМ. В. ДАЛЯ ДЛЯ НАУКОВЦІВ

РЕСУРСИ ТА ПОСЛУГИ НАУКОВОЇ БІБЛІОТЕКИ СНУ ІМ. В.ДАЛЯ ДЛЯ НАУКОВЦІВ

Бібліотека забезпечує інформаційну підтримку наукового процесу в університеті, сприяючи у вирішенні таких завдань як інтегрування у світовий науково-освітній простір, підвищення якості наукових досліджень в університеті, підвищення позиції університету у світових рейтингах.

Робота  здійснюється за декількома напрямами:

– формування колекції актуальних ресурсів, організація зберігання і доступу до них;

– підтримка Відкритого доступу;

– навчання і консультування для формування певних знань, вмінь, навичок для навчання, викладання, досліджень;

– аналіз бібліометричних даних;

– наукова бібліографія.

Сервіси та послуги бібліотеки з інформаційної підтримки досліджень:

 • забезпечення електронними ресурсами, відповідно до потреб дослідників;
 • організація роботи інституційного репозитарію наукових публікацій СНУ ім. В. Даля;
 • інформування університетської спільноти про передплачені бази даних та організація доступу до наукових ресурсів через бібліотечний сайт;
 • підготовка інформаційно-бібліографічних видань;
 • інформаційне наповнення розділів бібліотечного сайту «На допомогу науковцям», «Академічна доброчесність»;
 • проведення консультацій і освітніх заходів для науковців, викладачів, аспірантів, студентів із загальних питань наукометрії, формування веб-іміджу науковця, щодо вибору видання для публікації результатів дослідження та укладання пристатейної бібліографії відповідно міжнародних стилів цитування, забезпечення правильної ідентифікації дослідників університету (ScopusID, Publons, ORCID, Google Scholar тощо);
 • складання інструктивних матеріалів щодо користування науковими ресурсами, до яких університет має доступ, оформлення бібліографічних посилань, стилів цитування;
 • допомога науковцям у створенні (упорядкуванні) авторських профілів у БД Scopus, Google Scholar, у бібліографічних менеджерах та спеціалізованих соціальних мережах, реєстрах ідентифікаторів автора ResearcherID та ORCID;
 • моніторинг та аналіз публікаційної активності науковців університету;
 • визначення індексу УДК й авторського знаку для наукових робіт;
 • сприяння формуванню інформаційної грамотності і культури академічної доброчесності.

Доступ до баз наукової інформації:

Інструкції:

Інструкції:

Матеріали і добірки ресурсів, підготовлені бібліотекою:

Довідково-пошукові ресурси:

WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux