Перейти до контенту

Матеріали конференцій СНУ ім. В. Даля

20232022 2021 2020 2019 минулі роки

2023

Технологія-2023 : матеріали XXVI міжнар. наук.-практ. конф., 26 травня 2023 р., м. Київ / [уклад. Є. І. Зубцов]. – Київ : Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля, 2023. – 408 с. – Режим доступу : https://drive.google.com/file/d/1iMR9CTxDEC7tLY6qTrJjKtMbE2iCXeOy/view?usp=sharing


Мова і світ : мовознавчі, літературознавчі і перекладознавчі аспекти взаємодії : збірка матеріалів V Всеукраїнської студентської науково-практичної Інтернет-конференції / М-во освіти і науки України, Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля / уклад. К. М. Ігошев. – Київ : Вид-во Східноукр. нац. ун-ту ім. В. Даля, 2023. – 95 с. – Режим доступу : https://drive.google.com/file/d/1FTe1VEUUB_3ytsYE5x8JCd_U-E_vwKek/view?usp=sharing

WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux