Перейти до контенту

Матеріали конференцій СНУ ім. В. Даля 2020 р.

2023 202220212019 минулі роки

2020

  • Сучасні технології в науці та освіті : матеріали Третьої Міжнар. наук.-практ. конф. до 100-річчя СНУ ім. В. Даля, 27-28 лют. 2020 р., м. Сєвєродонецьк : у 2-х ч. Ч. 1 / [ред. кол. : Рязанцев О. (гол. ред.), Татарченко Г., Хорошун Г. [та ін.]] ; М-во освіти і науки України, СНУ ім. В. Даля, Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. (Україна), Фонд підтримки буд. галузі (Німеччина) [та ін.]. – Сєвєродонецьк : Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2020. – 188 с. – Парал. тит. арк. англ. – Режим доступу : http://filelibsnu.at.ua/conference/2019-2020/suchasni_tehnologii_1-DOI-2-.pdf

  • Сучасні технології в науці та освіті : матеріали Третьої Міжнар. наук.-практ. конф. до 100-річчя СНУ ім. В. Даля, 27-28 лют. 2020 р., м. Сєвєродонецьк : у 2-х ч. Ч. 2 / [ред. кол. : Рязанцев О. (гол. ред.), Татарченко Г., Хорошун Г. [та ін.]] ; М-во освіти і науки України, СНУ ім. В. Даля, Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. (Україна), Фонд підтримки буд. галузі (Німеччина) [та ін.]. – Сєвєродонецьк : Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2020. – 212 с. – Парал. тит. арк. англ. – Режим доступу : http://filelibsnu.at.ua/conference/2019-2020/suchasni_tehnologii_2-DOI-2-.pdf

  • Технологія-2020 : матеріали XХIІІ міжнар.наук.-техн. конф., 24-25 квіт. 2020 р., м. Сєвєродонецьк / [уклад. : Тарасов В.Ю.]. – Сєвєродонецьк : [Східноукр. нац. ун-т  ім. В. Даля], 2020. – 243 с. – Режим доступу : http://filelibsnu.at.ua/conference/Technology_2020.pdf
WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux