Перейти до контенту

Матеріали конференцій СНУ ім. В. Даля 2022 р.

2023202120202019минулі роки

2022

Літературна творчість Григорія Сковороди і сучасність: духовний код української ідентичності : зб. тез наук. конф. до 300-річчя від дня народження Григорія Сковороди, 3 грудня 2022 р., м. Київ / ред. колегія : Г. П. Бондаренко, А. М. Галенко, О. Л. Кравченко. – Київ : вид-во СНУ ім. В. Даля, 2023. – 74 с. – Режим доступу :   https://drive.google.com/file/d/1izsEiCyJHgRFpL75-kVs66NGKLocQRWT/view?usp=share_link


ЦІЛІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ : проблеми і можливості досягнення в Україні та світі : матеріали VI Всеукраїнської наук.-практ. конф. здобувачів вищої освіти та молодих вчених, 20  жовтня  2022 р., м. Київ. – Київ : [Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля], 2022. – 207 с. – Режим доступу :  http://filelibsnu.at.ua/conference/2023/conf_CSR_2022.pdf


Майбутній науковець – 2022 : матеріали XІІІ всеукр.наук.-практ. конф., 2 грудня 2022 р., м. Київ. / [уклад. : Зубцов Є.І.]. – Київ : [Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля], 2022. – 126с. – Режим доступу :  http://filelibsnu.at.ua/conference/majbutnij_naukovec_2022.pdf


Використання інформаційних технологій для оптимізації процесів виробництва сільськогосподарської продукції та управління підприємствами (Агро-IT) : зб. матеріалів II Міжнар. наук.-практ. конф., 9-10 черв. 2022 р., Дніпро ; М-во освіти і науки України, Луган. нац. аграр. ун-т, Проєкт USAID «Екон. підтримка східної України» [та ін.]. – Дніпро : [Луган. нац. аграр. ун-ту], 2022. – 207 с. – Режим доступу :  http://filelibsnu.at.ua/conference/Zbir_tez_AGRO-IT-2022.pdf


Взаємодія норм міжнародного і національного права крізь призму процесів глобалізації та інтеграції : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. викладачів, співробітників закладів вищої освіти і наук. орг., магістрантів, аспірантів, докторантів, представників громадських організацій, органів державної влади та органів місцевого самоврядування, підприємств та інших установ, 09 листопада 2022 року, м. Київ. — Київ : Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2022. — 216 с. – Режим доступу :  https://drive.google.com/file/d/1b30lddtYDp4CwVGyVtuMdCp0KBx9R6bD/view?usp=share_link


Глобалізація наукового і освітнього простору. Інновації транспорту. Проблеми, досвід, перспективи : зб. наук. праць конф., 23 червня 2022 р. / відп. ред. Н. Б. Чернецька-Білецька. – Дніпро : СНУ ім. В. Даля, 2022. – 128 с. – Режим доступу :  http://filelibsnu.at.ua/conference/Zb_nauk_pr_23-06-2022.pdf


Правові засоби забезпечення та захисту прав людини: вітчизняний та зарубіжний досвід : матерiали Всеукр. наук.‐практ. конф., 19 травня 2022 р. – Дніпро : Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2022. – 483 с. – Режим доступу :  https://drive.google.com/file/d/1btgjEi2ymxgx3MnxvK-4iP7UJ7I-tKmk/view?usp=share_link


Технологія-2022 : XХV матеріали міжнар.наук.-техн. конф., 27 травня 2022 р., м. Сєвєродонецьк / [уклад. : Тарасов В.Ю.]. – Сєвєродонецьк : [Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля], 2022. – 153с. – Режим доступу :  http://filelibsnu.at.ua/conference/Technology_2022.pdf  

WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux