Перейти до контенту

Дисертації, що надійшли у 2018 році

Шановні користувачі!

Наукова бібліотека Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля є зберігачем дисертаційного фонду, до складу якого входять дисертації, захищені на базі СНУ ім. В.Даля та автореферати цих дисертацій.
Також Наукова бібліотека університету є єдиним в Луганській області фондоутримувачем авторефератів дисертацій України.

Надаємо список дисертацій, що надійшли до фонду бібліотеки у 2018 році:

І квартал

 1. Галгаш, Р. А. Стратегічна координація розвитку регіональних кластерів підприємств [Текст] : дис. … д-ра екон. наук : 08.00.04 ; 08.00.05 / Р. А. Галгаш ; СНУ ім. В. Даля. – Сєвєродонецьк, 2017. – 506 с.
 2. Годящев, М. О. Удосконалення інструментарію управління діловою активністю підприємств [Текст] : дис. … канд. екон. наук : 08.00.04 / М. О. Годящев ; СНУ ім. В. Даля. – Сєвєродонецьк, 2018. – 230 с.
 3. Михайлишин, У. Б. Соціально-психологічні засади функціонування цінностей у студентських групах в умовах освітнього середовища [Текст] : дис. … д-ра психол. наук : 19.00.05 / У. Б. Михайлишин ; СНУ ім. В. Даля. – Сєвєродонецьк, 2018. – 421 с.
 4. Пересадько, Г. О. Методологічні засади маркетингових досліджень ринку збуту продукції промислових підприємств України [Текст] : дис. … д-ра екон. наук : 08.00.04 / Г. О. Пересадько ; Сум. держ. ун-т. – Суми, 2017. – 442 с.
 5. Сєрєбряк, К. І. Розвиток інформаційної інфраструктури економічного співробітництва регіонів [Текст] : дис. … д-ра екон. наук : 08.00.05 / К. І. Сєрєбряк ; СНУ ім. В. Даля. – Сєвєродонецьк, 2018. – 443 с.
 6. Смирнова, О. О. Соціально-психологічні умови розвитку комунікативної компетентності студентів у полікультурному освітньому просторі вищого навчального закладу [Текст] : дис. … канд. психол. наук : 19.00.05 / О. О. Смирнова ; СНУ ім. В. Даля. – Сєвєродонецьк, 2018. – 188 с.
 7. Чуловський, В. Е. Вплив інтраперсональних конфліктів на формування соціальної компетентності особистості в юнацькому віці [Текст] : дис. … канд. психол. наук : 19.00.05 / В. Е. Чуловський ; СНУ ім. В. Даля. – Сєвєродонецьк, 2018. – 199 с.


ІІ квартал

 1. Комар, Т. В. Соціально-психологічні основи професійної зрілості фахівців соціономічного профілю [Текст] : дис. … д-ра психол. наук : 19.00.05 / Т. В. Комар ; Хмельниц. нац. ун-т, СНУ ім. В. Даля. – Хмельницький, 2018. – 416 с.
 2. Савчук, О. А. Соціально-психологічне забезпечення професійного самовизначення фахівців соціальної сфери [Текст] : дис. … канд. психол. наук : 19.00.05 / О. А. Савчук ; СНУ ім. В. Даля. – Сєвєродонецьк, 2018. – 196 с.
 3. Турбан, В. В. Соціально-психологічні особливості самообмеження особистості в умовах професійної кризи [Текст] : дис. … канд. психол. наук : 19.00.05 / В. В. Турбан ; СНУ ім. В. Даля. – Сєвєродонецьк, 2018. – 215 с.
 4. Персій, Ю. О. Узгодження методів управління затратами промислових підприємств [Текст] : дис. … канд. екон. наук : 08.00.04 ; 08.00.07 / Ю. О. Персій ; СНУ ім. В. Даля. – Сєвєродонецьк, 2018. – 239 с.
 5. Семененко, І. М. Інституційне забезпечення сталого розвитку регіону на засадах цільового управління підприємствами [Текст] : дис. … д-ра екон. наук : 08.00.04 ; 08.00.05 / І. М. Семененко ; СНУ ім. В. Даля. – Сєвєродонецьк, 2017. – 566 с.
 6. Сєріков, Д. О. Розвиток управлінської компетентності керівників підприємств [Текст] : дис. … канд. екон. наук : 08.00.04 / Д. О. Сєріков ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця, СНУ ім. В. Даля. – Х., 2017. – 234 с.
 7. Аксенченко, К. Б. Соціально-психологічні чинники професійної реадаптації безробітних в умовах сучасного соціуму [Текст] : дис. … канд. психол. наук : 19.00.05 / К. Б. Аксенченко ; СНУ ім. В. Даля. – Сєвєродонецьк, 2018. – 208 с.
 8. Візнюк, Ю. М. Самоприйняття як чинник розвитку соціальної ідентичності особистості в умовах сімейної депривації [Текст] : дис. … канд. психол. наук : 19.00.05 / Ю. М. Візнюк ; СНУ ім. В. Даля. – Сєвєродонецьк, 2018. – 233 с.
 9. Міщенко, Н. В. Психологічні особливості системної соціальної підтримки осіб з кризовими станами в умовах життєвих змін [Текст] : дис. … канд. психол. наук : 19.00.05 / Н. В. Міщенко ; СНУ ім. В. Даля. – Сєвєродонецьк, 2018. – 198 с.
 10. Морозова, О. В. Структурно-динамічні особливості та соціально-психологічні засоби корекції неконструктивних життєвих стратегій подружжя [Текст] : дис. … канд. психол. наук : 19.00.05 / О. В. Морозова ; СНУ ім. В. Даля. – Сєвєродонецьк, 2018. – 200 с.


ІІІ квартал

 1. Бурлакова, І. А. Соціально-психологічні основи професійного здоров’я фахівців економічної сфери [Текст] : дис. … д-ра психол. наук : 19.00.05 / І. А. Бурлакова ; СНУ ім. В. Даля. – Сєвєродонецьк, 2018. – 416 с.
 2. Бурлуцький, О. В Удосконалення технологій виробництва та ремонту вантажних вагонів шляхом наукового обгрунтування термічної правки їх елементів [Текст] : дис. … канд. техн. наук : 05.22.07 / О. В. Бурлуцький ; СНУ ім. В. Даля. – Сєвєродонецьк, 2018. – 173 с.
 3. Дьомін, Р. Ю. Розвиток методів і засобів досліджень з убезпечення технічної експлуатації залізничного рухомого складу [Текст] : дис. … д-ра техн. наук : 05.22.07 / Р. Ю. Дьомін ; СНУ ім. В. Даля. – Сєвєродонецьк, 2018. – 344 с.
WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux