Перейти до контенту

Наукометричні бази даних, основні наукометричні показники, ідентифікація авторів

Наукометрична база даних – бібліографічна і реферативна база даних, інструмент для відстеження цитованості наукових публікацій. Наукометрична база даних це також пошукова система, яка формує статистику, що характеризує стан і динаміку показників затребуваності, активності та індексів впливу діяльності окремих вчених і дослідницьких організацій.
На сьогоднішній день існує велика кількість міжнародних систем цитування (бібліографічних баз): Web of Science, Scopus, Web of Knowledge, Astrophysics, Mathematics, Chemical Abstracts, PubMed, Springer, Agris, GeoRef. Найбільш авторитетні і повні бази даних – Web of Science та Scopus.

 Scopus від Elsevier

Scopus – це складова частина інтегрованої науково-інформаційного середовища Sci Verse (повна офіційна назва SciVerse Scopus) – це реферативна база даних та наукометричними платформа, яка була створена в 2004 р. видавничої корпорацією Elsevier. Scopus містить понад 53 млн. реферативних записів (близько 2 млн. додається щорічно). У тому числі в базі даних проіндексовано 21900 назв наукових журналів близько 5 тис. видавництв, 350 книжкових серій і 5,5 млн. праць конференцій. Хронологічний обсяг статей – з 1823 р. хронологічний охоплення наукометричного апарату – з 1996 р. Наукометричний апарат бази даних забезпечує облік публікацій науковців і установ, в яких вони працюють, і статистику їх цитованості. Scopus містить гіперпосилання на повні тексти матеріалів.

Список журналів, які входять в Scopus можна знайти на сайті SJR (http://www.scimagojr.com), переглянути редакційну політику, вимоги до авторів тощо. SCImago Journal & Country Rank – аналітичний портал, що представляє наукові показники по журналам та країнам та публікує рейтинги публікаційної активності та статистику цитування журналів та країн. Аналіз базується на основі інформації SciVerse Scopus.

Режим доступу: http://www.scopus.com

Для того, щоб Ваша наукова праця індексувалася Scopus, необхідно її опублікувати в одному з журналів видавництва Elsevier.
Журнали відкритого доступу Elsevier.                

Web of Science

Web of Science – одна з авторитетніших у світі реферативних баз даних від Thomson Reuters. Індексує понад 12 000 журналів та 150 000 конференцій в галузі природничих, суспільних, гуманітарних наук та мистецтва. Розробник ресурсу – Філадельфійський інститут наукової інформації.

Вимоги до включення журналів у Web of Science від Thomson Reuters.

Інструкція користувача Web of Science

Google Scholar 

Google Scholar – вільно доступна пошукова система, яка індексує повнотекстові наукові публікації всіх форматів і дисциплін. Google Scholar індексує більшість рецензованих онлайн-журналів Європи та Америки найбільших наукових видавництв.                          

Index Copernicus

Index Copernicus (IC) – міжнародна наукометрична база даних, платформа з індексування, ранжування та реферування журналів, наукової співпраці та виконання спільних наукових проектів. База даних створена в 1999 р. з метою просування досягнень науки та підтримки національного й міжнародного співробітництва між ученими, видавцями наукових журналів та науковими організаціями, знаходяться у розпорядженні Index Copernicus International. Index Copernicus складає власний імпакт-фактор: щорічно здійснює детальну експертизу журналів, включених в цю базу даних. Надає лише метадані статей журналу (назва, анотація, автори, ключові слова, список літератури), при бажанні видавництво може публікувати посилання на повні тексти статей свого журналу.     

MathSciNet

MathSciNet – реферативна база даних, що індексує науковий контент з математики. Глибина охоплення – з 1800 р. до сьогодення. Об’єм бази – близько 3 млн. документів. База підтримується Американським математичним товариством (AMS).

Доступ до ресурсу MathSciNet – тільки за умови передплати.                    

                                                                                                           

Наукометричні показники: 

Індекс цитування

Індекс цитування (Science Citation Index — SCI) – прийнятий у науковому світі показник «значущості» праць будь-якого вченого і являє собою число посилань на публікації вченого у реферованих наукових періодичних виданнях. Наявність в науково-освітніх організаціях вчених, що володіють високим індексом, говорить про високу ефективність і результативність діяльності організації в цілому.                                                                      

Індекс Хірша

Індекс Хірша (або h-індекс) – наукометричний показник, запропонований у 2005 американським фізиком Хорхе Хіршем з університету Сан-Дієго, Каліфорнія. Індекс Хірша є кількісною характеристикою продуктивності вченого, заснованої на кількості його публікацій і кількості цитувань цих публікацій.

Індекс обчислюється на основі розподілу цитувань робіт даного дослідника. Вчений має індекс h, якщо h з його Np статей цитуються як мінімум h разів кожна, в той час як решта (Np – h) статей цитуються не більше, ніж h разів кожна. Іншими словами, вчений з індексом h опублікував h статей, на кожну з яких послалися як мінімум h разів. Так, якщо у даного дослідника опубліковано 100 статей, на кожну з яких є лише одне посилання, його h-індекс дорівнює 1. Таким же буде h-індекс дослідника, що опублікував одну статтю, на яку посилалися 100 разів. У той же час, якщо у дослідника є 1 стаття з 9 цитуваннями, 2 статті з 8 цитуваннями, 3 статті з 7 цитуваннями, …, 9 статей з 1 цитуванням кожної з них, то його h-індекс дорівнює 5. Зазвичай, розподіл кількості публікацій N (q) залежно від кількості їхніх цитувань q в дуже грубе наближення відповідає гіперболі: N (q) ≈ const × q-1. Координата точки перетину цієї кривої з прямою N (q) = q і буде дорівнювати індексу Хірша. Індекс Хірша був розроблений, щоб отримати більш адекватну оцінку наукової продуктивності дослідника, ніж можуть дати такі прості характеристики, як загальна кількість публікацій / загальна кількість цитувань.

Індекс добре працює лише при порівнянні вчених, що працюють в одній галузі досліджень, оскільки традиції, пов’язані з цитуванням, відрізняються в різних галузях науки (наприклад, в біології та медицині h-індекс набагато вище, ніж у фізиці).                          

Імпакт-фактор наукового журналу

Імпакт-фактор – коефіцієнт співвідношення цитування наукових журналів. Це чисельний показник важливості наукового журналу, який щорічно розраховується Інститутом наукової інформації (Institute for Scientific Information, ISI) і публікується в журналі Journal Citation Report. Він показує, скільки разів у середньому цитується кожна опублікована в журналі стаття протягом двох наступних років після виходу. Імпакт-фактор журналів, у яких опубліковані результати наукових досліджень, робить істотний вплив на оцінку цих результатів.

Методика розрахунку імпакт-фактору:

Розрахунок імпакт-фактору ISI заснований на трирічному періоді. Наприклад, імпакт-фактор журналу в 2011 році обчислений наступним чином:

ІФ = A / B, де A – число цитувань протягом 2011 року статей, опублікованих в даному журналі в 2009 – 2010 роках, в журналах, що відслідковуються Інститутом наукової інформації, B – кількість статей, опублікованих в даному журналі в 2009 – 2010 роках.

При розрахунку імпакт-фактору (точніше, числа цитувань А) ISI враховує не всі публікації, але тільки ті, які “можуть бути цитованими” (citable items), тобто, дослідницькі статті та наукові огляди. Не враховуються цитування деяких типів статей (редакційні замітки, листи до редакції, новини, звіти про конференції, списки друкарських помилок і т.п.).

Останнім часом, поряд із звичайним, розраховується за подібною ж методикою п’ятирічний імпакт-фактор, значення якого дещо відрізняється в більшу або меншу сторону.

Імпакт-фактор дозволяє за формальними ознаками порівнювати різні журнали і дослідницькі групи.                                                                                                                    

Індекс оперативності

Індекс оперативності (immediacy index) – показник, що розраховується ISI і показує, наскільки швидко стають відомі в науковому світі статті, опубліковані в журналі. Наприклад, індекс оперативності 2011 обчислюється як відношення числа отриманих журналом в 2011 році посилань на статті, опубліковані в ньому в 2011 році, до сумарного числа статей, що вийшли в журналі в 2011 році.                                                                                                                     

Український індекс наукового цитування 

Веб-сайт Український індекс наукового цитування – складова програмно-апаратного комплексу, що призначений для забезпечення збору, обробки та надання доступу до даних щодо показників активності індивідуальних та колективних суб’єктів наукової діяльності України.
Сайт дозволяє переглянути показники публікаційної активності як окремих вчених, так і цілих наукових установ України, дізнатися показники цитованості їх робіт та ключові наукометричні показники.
Інформація про публікації й показники їх цитованості отримуються сайтом із зовнішніх наукометричних джерел, серед яких: міжнародний реєстр учених ORCID, наукометричні платформи Web of Science та SciVerse Scopus, науково-видавнича інфраструктура «Наукова періодика України».                                                                                                

PageRank 

PageRank (PR) – показник, що обраховується Google для визначення релевантності та важливості веб-сторінки. Це метод обчислення “ваги” сторінки шляхом підрахунку важливості посилань на неї. Замість прямого підрахунку кількості посилань, PageRank інтерпретує посилання сторінки A на сторінку Б як голос сторінки A на користь сторінки Б. Після цього PageRank оцінює рейтинг сторінки відповідно до кількості отриманих голосів. PageRank, також, враховує значимість кожної сторінки, що отримала голос, адже голоси деяких сторінок є важливішими, і відповідно до цього підвищується значущість сторінки, посилання на яку вони містять. Важливі сторінки отримують більш високу оцінку PageRank і відображаються на перших позиціях результатів пошуку. Для визначення значущості сторінки, технологія Google використовує колективний інтелект всесвітньої мережі. Людина не бере участі в обробці результатів.

Показник PR – це числовий бал від 1 до 10. Чим вищий бал PageRank, тим важливішим виглядає сайт у очах пошуковика.

Перевірити PR можна тут.                                                                                                                 

Ідентифікація авторів

Кількість наукових праць в мережі Інтернет постійно зростає. Тому, існує проблема ідентифікації праць авторів-однофамільців. Для вирішення даної проблеми в мережі функціонують системи видачі та зберігання унікальних ідентифікаторів авторів, які дозволяють пов’язати авторів з результатами їхньої науково-дослідної діяльності:

ORCID (Open Researcher and Contributor ID) – некомерційна ініціатива створення та підтримки реєстру унікальних ідентифікаторів авторів. Постійний цифровий ідентифікатор розпізнає автора серед інших наукових співробітників та забезпечує перехресні зв’язки між всіма об’єктами його професійної активності. Що таке ORCID.
Як зареєструватися в ORCID (консультація).

Scopus  Author ID – ідентифікатор автора, що автоматично присвоюється кожному, хто має публікації, що індексуються в наукометричній базі Scopus

ResearcherID – глобальний міждисциплінарний реєстр унікальних ідентифікаторів вчених. Це ідентифікатор автора, що пропонується компанією Clarivate Analytics (розробником платформи Web of Science) та дозволяє об’єднати як праці науковця в цій базі (із розрахуванням Індексу Хірша та інших наукометричних показників), так і в інших виданнях, що не індексуються у Web of Science Core Collection. На відміну від Scopus Author ID, Researcher ID створюється автором самостійно.
Як зареєструватися в ResearcherID (консультація).

IraLis (International Registry of Authors-Links to Identify Scientists) – реєстр унікальних ідентифікаторів вчених.

ResearchGate – безкоштовна соціальна мережа та інструмент співпраці вчених з різних наукових галузей, що дає змогу спільно використовувати, обмінюватися повними текстами наукових документів, брати участь у фахових дискусіях тощо.

                                                                                                                 

WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux