Перейти до контенту

Правила та приклади оформлення бібліографічних посилань згідно з ДСТУ 8302:2015

Згідно з наказом ДП «УкрНДНЦ» від 04.03.2016 р. № 65
1 липня 2016 р. в Україні набув чинності національний стандарт: ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні вимоги та правила складання», що є регламентуючим документом для оформлення бібліографічних посилань та бібліографічних списків посилань у наукових роботах. Він установлює види бібліографічних посилань, правила та особливості їхнього складання й розміщення в документах. Стандарт поширюється на бібліографічні посилання в опублікованих і неопублікованих документах незалежно від носія інформації.
Зазначено, що «Стандарт призначено авторам творів, видавцям, фахівцям редакцій засобів масової інформації, інформаційних центрів тощо».

ДСТУ 8302:2015 містить інформацію про:

 • види бібліографічих посилань та правила їхнього складання;
 • особливості складання комплексного бібліографічного посилання;
 • особливості складання бібліографічного посилання на електронний ресурс;
 • особливості складання бібліографічного посилання на архівний документ.


На сайті Книжкової палати України оприлюдено повідомлення про Про внесення поправок у ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання». У травні 2017 р. опубліковано «Поправки, внесені в Національний нормативний документ ДСТУ 8302:2015», де були виправлені всі попередні неточності. 

ДСТУ 8302:2015 Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні вимоги та правила складання / Нац. стандарт України. Вид. офіц. [Уведено вперше; чинний від 2016-07-01]. Київ : ДП «УкрНДНЦ», 2016. 17 с. (Інформація та документація). – З внесеними поправками.

Стандарт не замінює ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 «Система стандартів з інформації бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання» (ГОСТ 7.1—2003, IDT). Однак він дозволяє значно спростити укладання переліків посилань. «Список використаних джерел і літератури» (як частини довідкового апарату) наводять у формі бібліографічного запису (ДСТУ ГОСТ 7.1:2006).

ПРИКЛАДИ ОФОРМЛЕННЯ БІБЛІОГРАФІЧНИХ ПОСИЛАНЬ відповідно до ДСТУ 8302:2015.

 • Бібліографічні посилання: загальні положення та правила складання (ДСТУ 8302:2015): презентація / Наук. б-ка НаУКМА; уклад. Т. О. Патрушева. Київ, 2016. URL: https://www.slideshare.net/naukmalibrary/83022015 (дата звернення: 23.08.2017)
 • ДСТУ 8302:2015: офіційні виправлення у 2017 році : презентація / Наук. б-ка НаУКМА; уклад. Н. Г. Павлів. Київ, 2017. URL: https://www.slideshare.net/naukmalibrary/83022015-2017 (дата звернення: 25.08.2017)
 • Приклади оформлення бібліографічних посилань (згідно з ДСТУ 8302:2015) / Наук. б-ка НаУКМА. Київ, 2017. URL: http://www.library.ukma.edu.ua/index.php?id=684 (дата звернення: 23.08.2017)
 • Бібліографічне посилання: загальні положення та правила складання: презентація / Наук. б-ка Харків. нац. мед. ун-ту; уклад. С. А. Кравченко. Харків, 2016. URL: http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/14078  (дата звернення: 25.08.2017)
 • Приклади оформлення використаних джерел: відповідно до Нац. стандарту України ДСТУ 8302:2015 / ВД «Академперіодика» НАН України. Київ, 2016. URL: http://histj.oa.edu.ua/assets/files/Posylannia.pdf  (дата звернення: 25.08.2017)
 • Приклади оформлення списку використаних джерел, відповідно до ДСТУ 8302:2015 / Наук. б-ка Нац. юрид. ун-ту ім. Ярослава Мудрого; уклад. О. І. Самофал. Харків, 2017. URL: http://library.nlu.edu.ua/biblioteka/sait/nauka/gost/spisok-DSTU.pdf (дата звернення: 25.08.2017)
 • Зразки оформлення бібліографічних описів відповідно Національного стандарту України ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання» / Наук. б-ка Львів. Нац. мед. ун-ту ім. Данила Галицького. Львів, 2017. URL: http://medlib.lviv.pro/zrazki-oformlennya-bibliografichnih-opisiv-vidpovidno-natsionalnogo-standartu-ukrayini-dstu-8302-2015 (дата звернення: 25.08.2017)

Нагадуємо!

Наказом МОН України «Про затвердження Вимог до оформлення дисертації» від 12.01.2017 № 40 регламентовані нові вимоги. У пункті 11 зазначено:

“Бібліографічний опис списку використаних джерел у дисертації може оформлятися здобувачем наукового ступеня за його вибором з урахуванням Національного стандарту України ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні  положення та правила складання» або одним зі стилів, віднесених до рекомендованого переліку стилів оформлення списку наукових публікацій, наведеного у додатку 3 до цих Вимог.

Бібліографічний опис використаного джерела може обмежуватися обов’язковою інформацією, необхідною для однозначної ідентифікації цього джерела”.

Додаток 3. РЕКОМЕНДОВАНИЙ ПЕРЕЛІК стилів оформлення списку наукових публікацій

 1. MLA (Modern Language Association) style.
 2. APA (American Psychological Association) style.
 3. Chicago/Turabianstyle.
 4. Harvard style.
 5. ACS (American Chemical Society) style.
 6. AIP (American Institute of Physics) style.
 7. IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) style.
 8. Vancouver style.
 9. OSCOLA.
 10. APS (American Physics Society) style.
 11. Springer MathPhys Style.
WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux