Перейти до контенту

Радимо ознайомитись з публікаціями


Назаровець М. PR бiблiотек вищих навчальних закладiв у мережi Internet / Микола Назаровець // Вiсник книжк. Палати. – 2013. – N12. – с. 21-22.
 
Корифею украiнського бiблiографознавства – 70! (До ювiлею Галини Миколаiвни Швецової-Водки). // Вiсник книжк. Палати. – 2013. – N12. – с. 35-36.
 
Соколов В. Теоретичнi засади аналiзу методiв вивчення бiблiотечного фонду /  Вiктор Соколов // Вiсник книжк. Палати. – 2014. – N 5. – с. 24-29.
 
Бiлоус В. Проектна дiяльнiсть як iнструмент модернiзацiї бiблiотеки ВНЗ / Валентина Бiлоус // Вiсник книжк. Палати. – 2014. – N 4. – с. 17-18.

Романуха З. Становлення та розвиток довідково-бібліографічної діяльності бібліотек вищіх навчальних закладів м. Рівне / З. Романуха // Вісник Книжкової палати.-2014.-№3.-С.12-16.

Проценко Т. Формування інформаційної культури користувачів / Т. Проценко // Вісник Книжкової палати.-2014.-№3.-С.34-38.

Філіпова Л., Шелестова А. Інформаційне моделювання контенту університетського веб-сайту: загальні принципи та методики / Л. Філіпова, А. Шелестова // Вісник Книжкової палати. – 2014. – №3. – С.17-19.

Коваленко С. Бібліографічна зведена база даних дисертацій — складова інтегрованого галузевого інформаційного простору / С. Коваленко // Вісник Книжкової палати.-2014.-№2.-С.14-16.

Сенченко М. Книжковій палаті України ― 95 років, що далі? /М. Сенченко // Вісник Книжкової палати.-2014.-№1.-С.3-6.

Сербін О. Концепція нової системи класифікації як спроба вдосконалення систематизації інформаційних ресурсів / О. Сербін // Вісник Книжкової палати. – 2014. – № 10 – С. 1-3

Лобановська І. Взаємодія освітянських бібліотек України у формуванні інтегрованого галузевого інформаційного ресурсу: організаційний аспект / І. Лобановська // Вісник Книжкової палати. 2014. –  № 9 – С.1-4.

Асєєв Г. Концепція технології масового уведення документів в електронні архіви / Г. Асєєв // Вісник Книжкової палати. 2014. – № 6 – С.1-3

Асєєв Г. Концепція компонента уведення електронних документів у повнотекстову базу даних / Г. Асєєв // Вісник Книжкової палати. 2013. – № 11 – С.1-4

Остапенко Г. Інформаційно-комунікаційне середовище мережі Інтернет як засіб соціалізації студентської молоді  / Г. Остапенко // Вісник Книжкової палати.-2014.-№1.-С.41-44.

 
Кунанець Н. Соціокомунікаційні канали передавання інформації / Н. Кунанець // Вісник Книжкової палати.-2014.-№5.-С.3-7.
 
Воскобойнікова-Гузєва О.  Соціальне партнерство як чинник розвитку бібліотечно-інформаційної сфери України / О. Воскобойнікова-Гузєва // Вісник Книжкової палати.-2014.-№4.-С.3-7.

Романуха З. Універсітетські бібліотеки України в соціальних мережах  / З. Романуха // Бібліотечний вісник.-2014.-№1.-С.12-16.
 
Жукова В. Правила охорони праці для працівників бібліотек: необхідність змістовних доповнень / В. Жукова // Бібліотечний вісник.-2014.-№2.-С.40-44.
 
Жукова В. Трансормація бібліотеки в інфраструктурі глобального інформаційного суспільства / В. Жукова // Бібліотечний вісник.-2014.-№3.-С.3-6.
 
Сербін О. Скорочений варант “Рубрикатора Національної  бібліотеки України імені В. І. Вернадського: оптимізація та уніфікація процесів індексування інформаційних ресурсів / О. Сербін //  Бібліотечний вісник.-2014.-№3.-С.13-20.

Помчалова О. Авторитетні записи заголовків індивідуальних авторів — основа поліпшення якості електронного каталогу бібліотеки / О. Помчалова // Бібліотечний вісник.-2015.-№1.-С.12-16.
 
Грет М. Реклама бібліотек у блогах / М. Грет // Бібліотечний вісник.-2015.-№1.-С.52-57.
 
Стрішенець Н. Діалог бібліографів / Н. Стрішенець // Бібліотечний вісник.-2015.-№1.-С.64-66.

Назаровець С. А. Вплив відкритого доступу на цитованість робіт молодих українських науковців / С. А. Назаровець // Вісник Книжкової палати України.-2015.-№2.-С.24-28.
 
Ярошенко Т. О. Аспекти реформування та вдосконалення сучасної бібліотечної освіти / Ярошенко Т., Сербін О. // Вісник Книжкової палати України. – 2015. – № 2. – С. 12-15.

Гарагуля С. Бібліотеки в інформаційному суспільстві: орієнтація на користувача / С. Гарагуля // Бібліотечний вісник. – 2014. – № 6. – С. 17-23.
 
Самохіна Н. Організація повнотекстових електронних ресурсів у Національній бібліотеці України імені В. І. Вернадського / Н. Самохіна // Бібліотечний вісник. – 2014. – № 6. – С. 13-17
 
Давидова І. Соціально-комунікаційна теорія бібліотечної діяльності: становлення та шляхи розвитку / І. Давидова // Бібліотечний вісник. – 2014. – № 6. – С. 8-12.

Жабін А. Вебометричне дослідження бібліотечних блогів України / А. Жабін // Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського. – 2014. – Вип. 40. – С. 17-29.

Гарагуля С.  Опрацювання цифрових ресурсів: світовий контекст і бібліотечна практика / С. Гарагуля, Н. Самохіна // Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського. – 2014. – Вип. 40. – С. 133-146.

Василенко О. Бібліотечно-інформаційна діяльність як об’єкт статистичного дослідження / О. Василенко // Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського. – 2014. – Вип. 40. – С. 61-86.

Попик В. Концептуальні засади розбудови фундаментальної національної електронної бібліотеки “Україніка” / В. Попик // Бібліотечний вісник: науково-теоретичний та практичний журнал. – 2015. – N 2. – С. 3-9.

WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux