Перейти до контенту

З історії наукової бібліотеки Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля

Починалося становлення бібліотеки навесні 1923 року, коли вечірній робітничий технікум (звідси йдуть джерела сучасного закладу) одержав 29 травня перші книжки: 30 книг з інженерних та 7 книг з математичних наук, 25 книг з загальноосвітніх дисциплін. Цей день вважається датою заснування нашої бібліотеки. Спеціального приміщення і штату бібліотеки не існувало. Штатним розкладом була передбачена одна одиниця бібліотекаря. З 1926 року на посаді „бібліотечного рахівника” працювала Катерина Львівна Акулова.

Під час Другої світової війни бібліотека разом з університетом була евакуйована до міста Омськ, де і залишилась започаткувавши бібліотеку Омського державного технічного університету.

У липні 1945 року була створена Ворошиловградська філія Харківського механіко-машинобудівного інституту. Формування фонду бібліотеки в цей час відбувалося за рахунок надходжень літератури з фондів бібліотеки цього закладу. Штатним керівником бібліотеки була призначена Антоніна Яківна Голяєва. У 1947 році книжковий фонд налічував 3867 примірників. З них навчальної – 1515, наукової – 2207, художньої – 135 примірників. Штат працівників бібліотеки – сім співробітників.

Великий вклад у розвиток бібліотеки внесла директор бібліотеки Таісія Григорівна Смирнова, яка завідувала нею з 1961 по 1979 рік. Бібліотека одержала окреме приміщення з читальним залом площею 132 м2. За цей період значно зріс штат бібліотеки і налічував вже понад 20 осіб, почав працювати міжбібліотечний абонемент. Започаткована картотека праць вчених інституту. Бібліотечний фонд становив вже понад 43 тисячі примірників, обслуговувалось понад 2 тисячі читачів, серед них 160 викладачів і співробітників закладу. Видача літератури становила понад 57 тисяч примірників.

З 1979 по 2001 роки бібліотеку очолювала Холод Віра Дмитрівна. Значне зростання фонду, розгортання роботи з вітчизняними та іноземними студентами, науково-дослідницька робота вимагали додаткових приміщень для бібліотеки. Неможливо уявити собі, що нове чотирьох поверхове  приміщення було збудовано за 2 роки, 1985-1986, ударними темпами і зусиллями всього інституту: студентами, викладачами, співробітниками структурних підрозділів. У новій споруді почалося нове життя. Штат поповнився 20 новими співробітниками, відкрились 6 читальних залів на 450 посадкових місць і 3 абонементи – навчальної, наукової та художньої літератури. Розгорнув роботу новий відділ культурно-просвітницької роботи. Масові заходи проходили в літературній вітальні. Фонд поповнювався новою літературою, почав надходити обов’язковий примірник авторефератів дисертацій вчених ЗВО України. Бібліотека очолила методичне об’єднання бібліотек закладів вищої освіти Луганської області.

З вересня 2001 року обов’язки директора бібліотеки деякий час виконував професор Соколов Володимир Ілліч. За його ініціативою та підтримкою 24 вересня 2001 року бібліотеці університету був наданий статус Наукової. Без його допомоги і підтримки успішна робота бібліотеки була б неможливою. З жовтня 2001 року бібліотеку очолює к.т.н., доц. Єпіфанова Ольга Вікторівна. Почався етап автоматизації всіх бібліотечно–бібліографічних процесів, входження у світовий інформаційний простір. З’явився відділ комп’ютерного забезпечення та інформатизації бібліотечно-бібліографічних процесів. Робота проводилася досить активно. На початок 2014 року комп’ютерний парк бібліотеки налічував 31 комп’ютер – 28 робочих станцій, 3 сервери, 8 принтерів, 2 сканери, 5 зчитувальних сканерів, копіювальний апарат, 1 БФП, швидкісний сканер. Фонд бібліотеки – 830 тис. примірників. 13,5 тис. читачів. Штат бібліотеки – 60 співробітників. була повністю впроваджена автоматизована бібліотечно-бібліографічна система «УФД – Бібліотека». Автоматизовані всі процеси. Для читачів функціонували:
– сайт бібліотеки,
– електронний каталог (налічував 190 тисяч записів), доступ до якого здійснявся через сайт бібліотеки,
– електронна бібліотека (3,5 тис. повнотекстових джерел навчальної літератури),
– інституційний репозитарій наукових публікацій вчених університету (3 тис. повнотекстових джерел),
– унікальний фонд -1200 дисертацій науковців, 10 тис. авторефератів дисертацій.


У 2014 році в зв’язку з військовими діями на Сході України, Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля з м. Луганську був переміщений до м. Сєвєродонецьк Луганської області. З жовтня 2014 року згідно з наказом Міністерства освіти і науки роботу СНУ ім. В. Даля та навчальний процес було відновлено на базі свого відокремленого структурного підрозділу (Сєвєродонецького технологічного інституту). 
Друга евакуація для бібліотеки була болюча. В окупованому Луганську залишився весь фонд бібліотеки, електронні інформаційні ресурси були знищені. Під час бойових дій в бібліотеці був розташований військовий шпиталь. Будівля бібліотеки постраждала.
16 лютого 2015 року наказом по університету була проведена реорганізація шляхом злиття Наукової бібліотеки університету та бібліотеки Технологічного інституту (м. Сєвєродонецьк). Загальна площа приміщення бібліотеки 390 кв. м, книгосховища – 272.

WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux