Перейти до контенту

Дисертації, що надійшли у 2015 році

Шановні користувачі!
Наукова бібліотека Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля є зберігачем дисертаційного фонду, до складу якого входять дисертації, захищені на базі СНУ ім. В.Даля та автореферати цих дисертацій.
Пропонуємо ознайомитись із списком дисертацій, що надійшли до фонду наукової бібліотеки СНУ ім. В.Даля у 2015 році:

IV квартал

 1. Д’яченко, Ю. Ю. Розвиток персоналу промислових підприємств в умовах євроінтеграції [Текст] : дис. … д-ра. екон. наук : 08.00.04 / Ю. Ю. Д’яченко ; СНУ ім. В. Даля.  –  Сєвєродонецьк, 2015.  –  455 с. 
 2. Овчаренко, Є. І. Методологія формування та узгодження цілей у системі економічної безпеки підприємства [Текст] : дис. … д-ра екон. наук : 08.00.04 / Є. І. Овчаренко ; СНУ ім. В. Даля.  –  Сєвєродонецьк, 2015.  –  607 с.
 3. Хорошилова, І. О. Розвиток транспортної системи в контексті інфраструктурного забезпечення регіону [Текст] : дис. … канд. екон. наук : 08.00.05 / І. О. Хорошилова ; Харк. нац. автомоб.-дор. ун-т. – Х., 2015. – 205 с.
 4. Спицька, Л. В Соціально-психологічна диференціація проявів делінквентної поведінки неповнолітніх та її корекція в умовах закладів соціальної реабілітації [Текст] : дис. … канд. психол. наук : 19.00.05 / Л. В. Спицька ; Класич. приват. ун-т. – Сєвєродонецьк, 2016. – 210 с.

ІІІ квартал

 1. Андросович, К.А. Психологічні чинники соціальної адаптації першокурсників в умовах освітнього середовища професійно-технічного навчального закладу [Текст] : дис. … канд. психол. наук : 19.00.05 / К.А. Андросович ; СНУ ім. В. Даля. – Сєвєродонецьк, 2015. – 198 с. 
 2. Борозенцева, Т.В. Соціально-психологічні особливості корпоративної культури громадських організацій в умовах сучасного соціуму [Текст] : дис. … канд. психол. наук : 19.00.05 / Т. В. Борозенцева ; СНУ ім. В. Даля. – Сєвєродонецьк, 2015. – 203 с.
 3. Завацький, Ю.А. Соціально-психологічні чинники суб’єктивного благополуччя особистості в шлюбі [Текст] : дис. … канд. психол. наук : 19.00.05 / Ю.А. Завацький ; СНУ ім. В. Даля. – Сєвєродонецьк, 2015. – 187 с. 
 4. Керемет, М.А. Наукові основи технології синтезу продуктів окиснення 4-амінотолуену озоном у рідкій фазі [Текст] : дис. … канд. техн. наук : 05.17.04 / М.А. Керемет ; СНУ ім. В. Даля, Ін-т  хім. технол. (м. Рубіжне). – Рубіжне, 2015. – 135 с. 
 5. Клюев, С.А. Снижение уровня силового взаимодействия колес локомотива с рельсами автоматическим управлением положением колесных пар [Текст] : дис. … канд. техн. наук : 05.22.07 / С.А. Клюев ; ВНУ им. В. Даля. –  Северодонецк, 2015. – 172 с. 
 6. Кравченко, К.В. Соціально-психологічні особливості ставлення батьків до дитини як чинник успішності їх взаємодії у дошкільному віці [Текст] : дис. … канд. психол. наук : 19.00.05 / К.В. Кравченко ; СНУ ім. В. Даля. – Сєвєродонецьк, 2015. – 218 с. 
 7. Мороз, О.В. Технологія синтезу пігментних «сплавів» з кубових поліциклічних барвників [Текст] : дис. … канд. техн. наук : 05.17.04 / О.В. Мороз ; СНУ ім. В. Даля (м. Сєвєродонецьк). – Сєвєродонецьк, 2015. – 159 с. 
 8. Сербін, Ю.В. Соціально-психологічні умови адаптації студентів до навчання у вищих навчальних закладах гуманітарного профілю [Текст] : дис. … канд. психол. наук : 19.00.05 / Ю.В. Сербін ; СНУ ім. В. Даля. – Сєвєродонецьк, 2015. – 197 с.

ІІ квартал

 1. Ковтанец, М. В. Улучшение сцепных характеристик локомотива струйно-абразивным воздействием на зону контакта движущего колеса с рельсом [Текст] : дис. … канд. техн. наук : 05.22.07 / М. В. Ковтанец ; ВНУ им. В. Даля. – Северодонецк, 2015. – 139 с.
 2. Бородач,  Ю. В.  Підвищення ефективності управління матеріальними потоками на підприємствах складального виробництва [Текст] : дис. … канд. екон. наук : 08.00.04 / Ю. В. Бородач ; Вищ. навч. закл. УКООПС,  Полтав. ун-т екон. і торгівлі. – Полтава, 2015. – 234 с.
 3. Завойських,  Ю. А. Домінанти політики міжрегіонального       інноваційного співробітництва  [Текст] : дис. … канд. екон. наук : 08.00.05 / Ю. А. Завойських ; М-во освіти і науки України, СНУ ім. В. Даля. – Сєвєродонецьк, 2015. – 204 с.
 4. Корсакова, О. С.  Формування територіально-виробничих структур регіону [Текст] : дис. … канд. екон. наук : 08.00.05 / О. С. Корсакова ; М-во освіти і науки України, Донбас. держ. техн. ун-т. – Лисичанськ, 2015. – 189 с.
 5. Мініна, Є. О.  Стратегічне управління затратами промислового підприємства [Текст] : дис. … канд. екон. наук : 08.00.04 / Є. О. Мініна ; М-во освіти і науки України, СНУ ім. В. Даля. – Сєвєродонецьк, 2015. – 209 с.
 6. Кудріна,  О.  Ю.  Стратегія підвищення ефективності використання промислового потенціалу регіону  [Текст] : дис.  …  д-ра екон. наук  : 08.00.05 / О. Ю. Кудріна  ;  М-во освіти і науки України, СНУ  ім. В. Даля. – Сєвєродонецьк,  2015. – 390 с. 
 7. Наденко,  І.  С.  Формування маркетингового потенціалу регіону  [Текст] : дис. …  канд. екон. наук  :  08.00.05 / І. С. Наденко  ;  М-во  освіти і науки України, Черкас. держ. технол. ун-т.  – Черкаси,  2015. – 246 с.
 8. Татарченко,  О. М.  Забезпечення розвитку міжрегіонального співробітництва  [Текст] : дис. … канд. екон. наук : 08.00.05 / О. М. Татарченко ; М-во освіти і науки України, СНУ ім. В. Даля. – Сєвєродонецьк, 2015. – 199 с.

І квартал

 1. Літвінова І. М. Інформаційне забезпечення інноваційного розвитку підприємства [Текст] : дис. … канд. екон. наук : 08.00.04 / І. М. Літвінова ; СНУ ім. В. Даля. – Сєвєродонецьк, 2015.  –  236 с. 
 2. Окландер Т. О. Маркетингова діяльність промислового підприємства в умовах зростання ризиків [Текст] : дис. … д-ра екон. наук : 08.00.04 / Т. С. Окландер ; СНУ ім. В. Даля. – Сєвєродонецьк, 2014.  –  426 с. 
 3. Рарок Л. А. Формування та розвиток соціальної інфраструктури сільських територій [Текст] : дис. … канд. екон. наук : 08.00.07 / Л. А. Рарок ;  Нац. техн. ун-т  “Харк. політехн. ін-т”. – Х., 2014.  – 221 с. 
 4. Тихомирова Т. С. Розробка та дослідження тришарових покрить з полімерних матеріалів для антикорозійного захисту зовнішньої поверхні магістральних газопроводів [Текст] : дис. … канд. техн. наук : 05.17.06 / Т. С.  Тихомирова ; Поділ. держ. аграр.-техн. ун-т. – Кам’янець-Подільський, 2014. – 207 с. 
 5. Уварова Ю. М.  Удосконалення управління інноваційними процесами на підприємстві [Текст] : дис. … канд. екон. наук : 08.00.04 / Ю. М. Уварова ; СНУ ім. В. Даля.  –  Сєвєродонецьк, 2015.  – 217 с.
 6. Мініна Є. О. Стратегічне управління затратами промислового підприємства [Текст] : дис. … канд. екон. наук : 08.00.04 / Є. О. Мініна ; СНУ ім. В. Даля. – Сєвєродонецьк, 2015. – 245 с.

Порядок видачі дисертацій користувачам і користування здійснюється у відповідності до вимог “Положення про облік, збереження та використання дисертаційного фонду Наукової бібліотеки Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля”  та  інструкції “Робота з дисертаційним фондом”.


ДИСЕРТАЦІЇ СТІ СНУ ім. В.Даля:

 1. Баранова, Л. А. Основи технології оксидегідрохлоруван-ня хлорорганічних сполук в умовах аерозольного нанокаталізу [Текст] : дис. … канд. техн. наук : 05.17.04 / Л. А. Баранова ; СНУ ім. В. Даля,  Технол. ін-т (м. Сєвєродонецьк) . – Луганськ, 2010. – 154 с.
 2. Гак, В. С. Разработка и свойства пленкообразователей для флексографских красок на основе вторичного полиэтилентерефталата [Текст] : дис. … канд. техн. наук : 05.17.06 / В. С. Гак ; Технол. ин-т ВНУ им. В. Даля (г. Северодонецк). – Северодонецк, 2011. – 128 с.
 3. Іванова, К. В. Удосконалення управління інноваційним потенціалом промислових підприємств [Текст] : дис. … канд. екон. наук : 08.00.04 / К. В. Іванова ; Технол. ін-т СНУ ім. В. Даля (м. Сєвєродонецьк). –  Сєвєродонецьк, 2010. –  217 с.
 4. Курганов, И. Д. Автоматизация процессов  управления ленточным конвеером транспортирования руды с определением тепловых режимов приводного барабана [Текст] : дис. … канд. техн. наук : 05.13.07 / И. Д. Курганов ; Технол. ин-т ВНУ им. В. Даля (г. Северодонецк). – Северодонецк, 2012.  –  244 с.
 5. Махммод, С. М. Основы технологии паровой конверсии углеводородов С1 -С4 аэрозольным нанокатализом [Текст] : дис. … канд. техн. наук : 05.17.04 / М. С. Махммод ; ВНУ им. В. Даля. – Луганск, 2014. – 143 с.
 6. Ожередова, М. А. Получение гидроксикарбоната никеля из жидких никельсодержащих отходов [Текст] : дис. … канд. техн. наук : 05.17.01 / М. А. Ожередова ; Технол. ин-т ВНУ им. В. Даля (г. Северодонецк). – Северодонецк, 2011. – 210 с.
 7. Пинчукова, Н. А. Основы технологии получения кокарбоксилазы гидрохлорида с использованием микроволнового излучения [Текст] : дис.  … канд. техн. наук : 05.17.04 / Н. А. Пинчукова ; Гос. науч. учрежд. “Науч. – технол. комплекc “Ин-т монокристаллов” НАН Украины”. – Х., 2014.  – 151 с.
 8. Суворин, А. В. Совмещенные процессы в технологии утилизации металл содержащих катализаторов [Текст] : дис. … д-ра техн. наук : 05.17.01 / А. В. Суворин ; Технол. ин-т ВНУ им. В. Даля (г. Северодонецк) – Северодонецк, 2011. – 349 с.

назад

WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux