Перейти до контенту

Наказ ректора “Щодо вдосконалення освітнього процесу ” №40 від 15.10.2014

Щодо вдосконалення освітнього процесу

До завершення збройного конфлікту на території м. Луганськ Східноукраїнський національний університет ім. В. Даля з 01.09.2014р проводить свою освітню діяльність (згідно з наявною ліцензією на освітню діяльність та сертифікатами про акредитацію) на базі Технологічного інституту в м. Сєвєродонецьк. Особливо важливим при цьому є переведення частини учбового процесу на дистанційну форму навчання згідно рішення Вченої ради СНУ ім. В. Даля від 29.08.2014р.
У сучасних умовах роботи основним засобом реалізації дистанційного навчання є система Moodle, яка розміщена за допомогою хостингу “Hostinger” за адресою http://moodlesnu.esy.es/ (далі система Moodle). Інформаційно-методична база забезпечення навчального процесу Університета, що розміщена на цій платформі, є власністю Університету, і на неї розповсюджуються всі норми авторських прав та прав інтелектуальної власності. Також система Moodle, як і сайт Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля (http://snu.lg.ua ) є особливо важливими освітніми сервісами Університету, до яких висуваються підвищенні вимоги з експлуатації, інформаційної безпеки та адміністрування.
Останнім часом університетська система Moodle впорядкована і повністю вже працює в експлуатаційному режимі, її ресурсні можливості збільшені майже на 800 дистанційних курсів навчання і продовжується її наповнення. Проте перший досвід використання показав наявність «вузьких» ланок, що потребують удосконалення. В першу чергу, до них відноситься вертикаль управління та особиста відповідальність керівників структурних підрозділів, завідуючих кафедрами.
З метою подальшого вдосконалення організації навчального процесу за дистанційною формою навчання, забезпечення стабільності, моніторингу, документованості та стійкості експлуатації системи Moodle

Н А К А З У Ю:

1. Для налагодження роботи за певними напрямами підготовки фахівців, забезпечення ефективного функціонування системи Moodle з цих напрямків, підвищення персональної відповідальності керівників кафедр та структурних підрозділів:

1.1. Приєднати:
– кафедру матеріалознавства та кафедру хімії до кафедри легкої і харчової промисловості;
– кафедру гідрометеорології до кафедри охорони праці та безпеки життєдіяльності;
– кафедру соціальної роботи до кафедри менеджменту соціального забезпечення;
– кафедру архівознавства та суспільно-правових наук до кафедри конституційного права;
– кафедру історії України до кафедри всесвітньої історії;
– кафедру екології базового університету до кафедри технології неорганічних речовин та екології технологічного інституту;
– кафедру фізичного виховання до кафедри здоров’я людини.

1.2. Створити:
– кафедру фізики та електроніки на базі кафедри обладнання електронної промисловості, кафедри фізики, кафедри прикладної фізики, кафедри мікро- та наноелектроніки;
– кафедру здоров’я людини та фізичного виховання на базі кафедри фізичного виховання та кафедри філософії здоров’я та проблем людини;
– кафедру світової філософії та теології на базі кафедри прикладної філософії та теології й світової філософії та естетики.

1.3. Перейменувати:
– кафедру технології машинобудування та інженерного консалтингу у кафедру технологій комп’ютеризованого машинобудування;
– кафедру вищої та прикладної математики технологічного інституту в кафедру математики, інформатики та фізики.

1.4. Включити:
до складу факультету машинознавства та електромеханіки:
– кафедру метрології та приладів;
– кафедру фізики та електроніки.
до складу інституту комп’ютерних систем та інформаційних технологій:
– кафедру технологій комп’ютеризованого машинобудування;
до складу навчально-наукового інституту праці та соціальних технологій кафедру військової підготовки.

1.5. Призначити виконувачем обов’язки:

– завідувача кафедри фізики та електроніки к.фіз-мат.н., доц. Чернікова М.Г.;

– завідувача кафедри технологій комп’ютеризованого машинобудування к.т.н., доц. Воронцова Б.С.;

– завідувача кафедри здоров’я людини та фізичного виховання, д.психол.н., проф. Соловьйова О.В.;

– завідувача кафедри маркетингу, к.е.н., доц. Івченко Є.А.

– завідувача кафедри економіки підприємства, к.е.н., доц. Кривуля П.В.;

2. Покласти на першого проректора Марченка Д.М. відповідальність за координацію та управління впровадженням та супроводом програмного та інформаційного забезпечення системи електронного навчання Moodle в Університеті.

3. Керівнику центру дистанційного навчання Шаповаловій Т.В.:
– надати права головного адміністратора хостингом провайдера “Hostinger”, де розгорнута система Moodle, а також права адміністратора безпосередньо в системі Moodle заступнику директора з навчальної та методичної роботи Технологічного інституту (м. Сєвєродонецьк) к.т.н, доц. Брежнєву О.М.
Строк: 18.10.2014р.
– завершити створення глобальних академічних груп у базі Moodle, надання студентам індивідуальних логінів і паролів з автоматичною відправкою їх на електронні адреси студентів.
Строк: до 01.11.2014р. 
– організувати роботу «гарячого консультаційного пункту» для викладачів з питань створення і технології розміщення навчально-методичних матеріалів дисциплін на платформі Moodle у дистанційній формі.
Строк: до 20.10.2014р.

4. Директорам інститутів, деканам факультетів представити керівнику Центру дистанційного навчання остаточні списки академічних груп із зазначенням електронних адрес студентів. 
Строк: до 25.10.2014р.

5. Завідуючим кафедрами завершити розміщення навчально-методичних матеріалів дисциплін кафедр в базі системи Moodle Університету за наступними етапами:
1-ий етап – 50% дисциплін – строк – до 25.10.2014р.
2-ий етап – 75% дисциплін – строк – до 01.11.2014р.
3-ій етап – 95% дисциплін – строк – до 10.11.2014р.

6. Начальнику відділу інформаційних технологій Митрохіну С.О. організувати роботу з розробки комплексної системи організації навчального процесу в системі Moodle з використанням блоку «Деканат».

7. Затвердити наступних відповідальних за розміщення навчально-методичних матеріалів дисциплін кафедр у базі системи Moodle Університету:

Структурний підрозділКерівникE-mail, контактний телефон
ІНСТИТУТ ЕКОНОМІКИ І УПРАВЛІННЯК.е.н., доц. Галгаш Р.А.galgash@mail.ru 050 913 36 84
Кафедра міжнародної економікиД.е.н., проф. Бузько І.Р.buzko2006@yandex.ru 050 254 22 82
Кафедра управління проектами та прикладної статистикиД.т.н., проф. Рач В.А.valentine.rach@i.ua 095 681 79 14
Кафедра обліку і аудитуД.е.н., проф. Чиж В.І.vera-chizh@yandex.ru 050 132 90 80
Кафедра оподаткуванняД.е.н., проф. Калінеску Т.В.t.calinescu@mail.ru 050 476 87 32
Кафедра фінансівД.е.н., проф. Костирко Л.А.lid_kost@mail.ru 050 683 14 85
Кафедра економічної кібернетикиД.т.н., проф. Рамазанов С.К.SRamazanov@i.ua 050 473 47 11
Кафедра адмініструванняД.е.н., проф. Надьон Г.О.nadyon@mail.ru 050 476 46 27
Кафедра управління персоналом і економічної теоріїД.е.н., проф. Чернявська Є.І.ink@poisk.lg.ua 050 607 46 43
Кафедра менеджменту зовнішньоекономічної діяльностіД.е.н., проф. Воронкова А.Е.voronkovaalla@yandex.com 050 6250817
Кафедра менеджменту та економічної безпекиД.е.н., проф. Козаченко Г.В.avkozachenko@yandex.ru 095 324 16 73
Кафедра економіки підприємстваК.е.н., доц. Кривуля П.В.rivu@ro.ru 050 1551134
Кафедра туризму та готельного господарстваК.е.н., доц. Зеленко О.О.zelenko@i.ua 0509397449
Кафедра маркетингуК.е.н., доц. Івченко Є.А.ivchenkoevg@mail.ru 050 9203373
Кафедра банківської справиСт. викл. Тищенко В.В.dr_vlad@ukr.net 0502542330
ІНСТИТУТ ЮРИСПРУДЕНЦІЇ ТА МІЖНАРОДНОГО ПРАВАК.ю.н., доц. Арсентьєва О.С.ars-L@maiL.ru 050 626 91 92
Кафедра господарчого праваД.ю.н., проф. Шаповалова О.В.olgashapovalova@mail.ru 093 728 80 85
Кафедра конституційного права та архівознавстваД.і.н., проф. Довжук І.В.Arhiv2001@mail.ru 063 400 12 46
Кафедра правознавстваК.ю.н., доц. Арсентьєва О.С.ars-L@maiL.ru 050 626 91 92
Кафедра всесвітньої історії та історії УкраїниД.і.н., проф. Михайлюк В.П.Vital_mih@ukr.net 050 543 57 94
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЙК.е.н., доц. Шаповалова Т.В.gg39358@gmail.com 066 865 15 86
Кафедра політології та міжнародних відносинД.політ.н., проф. Щедрова Г.П.galinashed@gmail.com 050 254 22 80
Кафедра соціологіїД.соц.н., проф. Нагорний Б.Г.pilipenko_irina_@mail.ru 0506990080
Кафедра журналістикиК.філол.н., доц. Кошман І.М.iryna-koshman@ukr.net 0986069462
Кафедра менеджменту соціального забезпеченняК.е.н., доц. Шаповалова Т.В.gg39358@gmail.com 066 865 15 86
Кафедра військової підготовкиК.філос. наук., п-к. СтороженкоІ.Д.ids57@rambler.ru 050 530 89 13
ІНСТИТУТ ТРАНСПОРТУ І ЛОГІСТИКИД.т.н., проф. Чернецька-Білецька Н.Б.cherneckaya_nb@mail.ru 050 7453630
Кафедра транспортних системК.т.н., доц. Кічкіна О.І.ki4kinaOI@ukr.net 0504759131
Кафедра залізничного транспортуК.т.н., доц. Могила В.І.vimogila2@icloud.com 0505784701
Кафедра логістичного управління та безпеки руху на транспортіД.т.н., проф. Чернецька-Білецька Н.Б.cherneckaya_nb@mail.ru 050 7453630
Кафедра автоніки та управління на транспортіД.т.н., проф. Кравченко О.П.til-task@yandex.ru 0509138228
Кафедра міського будівництва та господарстваД.т.н., проф. Руденко Н.М.amundsen-scott@ukr.net 095 371 90 59
Кафедра охорони праці і безпеки життєдіяльностіД.т.н., проф. Касьянов М.А.Kasyanov_n_a@ukr.net 050 913 11 06
ІНСТИТУТ ФІЛОСОФІЇ І ПСИХОЛОГІЇД.філос.н., проф. Суханцева В.К.olg-zador@yandex.ua 050 986 75 37
Кафедра філософії культури і культурологіїД.філос.н., проф. Воєводін О.П.voevodin.47@mail.ru 050 948 09 62
Кафедра психологіїД.психол.н., доц. Бохонкова Ю.О.lev-18@inbox.ru 050 730 30 39
Кафедра соціальної та практичної психологіїД. психол.н., проф. Завацька Н.Є.zavadski65@mail.ru 066 723 25 28
Кафедра світової філософії та естетикиД.філос.н., проф. Суханцева В.К.olg-zador@yandex.ua 050 986 75 37
Кафедра здоров’я людини та фізичного вихованняД. психол.н., проф. Соловьйов О.В.oleg@iws.com.ua 050 425 99 24
ІНСТИТУТ КОМП’ЮТЕРНИХ СИСТЕМ І ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙД.т.н., проф. Марченко Д.М.marchenko_d_n@mail.ru 050 614 03 30
Кафедра соціальної інформатики та безпеки інформаційних системД.пед.н., проф. Чурсін М.М.Chursin2N@i.ua 050 758 16 36
Кафедра інформатикиД.е.н., проф. Даніч В.М.dvn947@rambler.ru 050 636 33 39
Кафедра кібернетики та комп’ютерних системД.т.н., проф. Марченко Д.М.mettiltd@mail.ru 050 326 25 56
Кафедра математичного аналізуД.т.н., проф. Арлінський Ю.М.Yury.arlinskii@gmail.com 050 221 44 47
Кафедра системної інженеріїК.т.н., доц. Жаріков Е.В.zharikov.eduard@hotmail.com 050 244 16 01
Кафедра технологій комп’ютеризованого машинобудуванняК.т.н., доц. Воронцов Б.С.voronts@gmail.com 095 310 26 05
Кафедра прикладної математикиК.т.н., доц. Кучма Ю.В.krabatua@gmail.com 050 972 36 27
Кафедра графічного та комп’ютерного моделюванняК.т.н., доц. Сергієнко О.В.Sergienko.o.v@gmail.com 050 932 24 17
ФАКУЛЬТЕТ МАШИНОЗНАВСТВА ТА ЕЛЕКТРОМЕХАНІКИД.т.н., проф. Соколов В.І.Visokolov1962@gmail.com 050 811 52 65
Кафедра двигунів внутрішнього згоряння і машинознавстваД.т.н., проф. Носко П.Л.nosko_p@mail.ru 050 184 76 84
Кафедра легкої і харчової промисловостіД.т.н., проф. Дейнека І.Г.ea-maznev@yandex.ua 050 166 74 49
Кафедра гідрогазодинамікиД.т.н., проф. Осенін Ю.І.osenin@ukr.net 050 254 22 85
Кафедра метрології та приладівД.т.н., проф. Шведчікова І.О.snu2008@mail.ru 050 971 25 74
Кафедра машинобудування, верстатів та інструментівД.т.н., проф. Соколов В.І.Visokolov1962@gmail.com 050 811 52 65
Кафедра фізики та електронікиК.фіз-мат.н., доц. Черніков М.Г.Chernikov_N_G@ukr.net 066 460 84 24
Кафедра підйомно-транспортної технікиК.т.н., проф. Бойко Г.О.ednil-uni@ukr.net 050 328 80 78
Кафедра електромеханікиК.т.н., доц. Філімоненко Н.М.kostiantyn.kun@gmail.com 095 898 42 94
Кафедра ливарного виробництва та зварюванняК.т.н., доц. Жидков А.Б.abzhidkov@mail.ru 095 521 67 76
ФІЛОЛОГІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТК.пед.н., доц. Крсек О.Є.myberry@mail.ru 099 342 82 29
Кафедра педагогікиД.пед.н., проф. Шевченко Г.П.shevchencko.gala@yandex.ua 050 608 85 96
Кафедра англійської мовиК.пед.н., доц. Крсек О.Є.myberry@mail.ru 099 342 82 29
Кафедра практики іноземних мовК.пед.н., доц. Шабінський М.Є.nchabinski@yahoo.fr 050 987 52 39
Кафедра теорії та практики перекладу германських та романських мовК.пед.н.,доц. Бурцева І.І.iryna.burtseva@gmail.com 095 290 66 50
Кафедра української мови та літературиК.філол.н., доц. Міняйло Р.В.roman298@gmail.com 050 535 84 42
МІЖНАРОДНИЙ ФАКУЛЬТЕТК.фіз.-мат. н., доц. Харченко Є.І.Kharchenko_ei@mail.ru 095 519 39 59
Кафедра загальноосвітніх та фундаментальних дисциплінД.п.н., проф. Вакуленко В.М.vakylen_1@mail.ru 050 539 58 91
Кафедра іноземних мовК.п.н., доц. Крамаренко М.Л.docmargarita@gmail.com 066 461 04 64

8. Завідуючим кафедрами з використанням наявних засобів комунікацій (e-mail, сайти кафедр, соціальні мережі, телефонограми тощо) довести до відома викладачів і студентів своїх напрямків підготовки інформацію щодо роботи за дистанційною формою навчання з 01.09.2014р. – моменту переведення освітньої діяльності Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля до м. Сєвєродонецьк Луганської області (накази № 25 від 29.08.2014р. та №26 від 03.09.2014р.) до сьогоднішнього дня (накази № 29 від 18.09.2014р., №32 від 23.09.2014р. та №36 від 01.10.2014р.).

9. Керівнику оперативного центру управління та інформаційного забезпечення проф. Поркуян О.В.:
9.1. Забезпечити супроводження освітньої діяльності за дистанційною формою навчання відповідно функцій, наданих наказом № 26 від 03.09.2014р.
9.2. Ознайомити з цим наказом під розпис або через персональні e-mail-адреси керівників усіх рівнів та розмістити на сайті Університету;
10. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого проректора Марченка Д.М. та проректора Бузько І.Р.

Ректор О.Л. Голубенко

WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux