Перейти до контенту

Передплачені періодичні видання у 2017 році

Примірники періодичних видань знаходяться в читальному залі бібліотеки.  
Назва періодичного видання                                                        Період передплати (міс.) 
ГАЗЕТИ    УКРАЇНИ
 
1ГОЛОС УКРАЇНИрік  
2СЄВЄРОДОНЕЦЬКІ  ВІСТІрік  
3УРЯДОВИЙ  КУР’ЄРрік  
4ENGLISHрік  
5ІСТОРІЯ УКРАЇНИрік  
     
ЖУРНАЛИ  УКРАЇНИ   
    
1АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЕКОНОМІКИрік  
2БІБЛІОТЕКОЗНАВСТВО. ДОКУМЕНТОЗНАВСТВО. ІНФОРМОЛОГІЯрік  
3БІБЛІОТЕЧНА ПЛАНЕТАрік  
4ВІЙСЬКО  УКРАЇНИрік  
5ВИЩА  ОСВІТА  УКРАЇНИрік  
6ЕКОНОМІКА  УКРАЇНИрік  
7ЗАЛІЗНИЧНИЙ ТРАНСПОРТ УКРАЇНИрік  
8КАЛЕНДАР ЗНАМЕННИХ І ПАМ’ЯТНИХ ДАТрік  
9ЛОГИСТИКА. ПРОБЛЕМЫ И  РЕШЕНИЯрік  
10НАФТОГАЗОВА  ГАЛУЗЬ  УКРАЇНИрік  
11ПОЛІМЕРНИЙ  ЖУРНАЛрік  
12ПРАВО УКРАЇНИ.  ЮРИДИЧНИЙ  ЖУРНАЛрік  
13ПРОБЛЕМИ  ПРОГРАМУВАННЯрік  
14РАДИОКОМПОНЕНТЫрік  
15СОЦІОЛОГІЯ: ТЕОРІЯ, МЕТОДИ, МАРКЕТИНГрік  
16УКРАЇНСЬКА  КУЛЬТУРАрік  
17УКРАЇНСЬКА  МОВАрік  
18УКРАИНСКИЙ  ХИМИЧЕСКИЙ  ЖУРНАЛрік  
19ФІЗИКО-ХІМІЧНА МЕХАНІКА  МАТЕРІАЛІВрік  
20ФІЛОСОФСЬКА  ДУМКАрік  
21ФІНАНСИ  УКРАЇНИрік  
22ХІМІЧНА  ПРОМИСЛОВІСТЬ УКРАЇНИрік  
23ЭНЕРГОТЕХНОЛОГИИ И  РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЕрік  
   
Архів   2019р.  
    2018р.  
    2016р.  
    2015р.  
WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux