Перейти до контенту

Передплачені періодичні видання у 2018 році

До Вашої уваги представлено список періодичних видань (журналів і газет), передплачених науковою бібліотекою СНУ ім. В.Даля.
Примірники періодичних видань знаходяться в читальному залі бібліотеки.  
Назва періодичного видання                                                        Період передплати (міс.) 
ГАЗЕТИ    УКРАЇНИ
 
1ГОЛОС УКРАЇНИрік  
2СЄВЄРОДОНЕЦЬКІ  ВІСТІрік  
3УРЯДОВИЙ  КУР’ЄРрік  
4ENGLISHрік  
5ІСТОРІЯ УКРАЇНИрік  
     
ЖУРНАЛИ  УКРАЇНИ   
    
1АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЕКОНОМІКИрік  
2БІБЛІОТЕКОЗНАВСТВО. ДОКУМЕНТОЗНАВСТВО. ІНФОРМОЛОГІЯрік  
3БІБЛІОТЕЧНА ПЛАНЕТАрік  
4ВІЙСЬКО  УКРАЇНИрік  
5ВИЩА  ОСВІТА  УКРАЇНИрік  
6ЕКОНОМІКА  УКРАЇНИрік  
7ЗАЛІЗНИЧНИЙ ТРАНСПОРТ УКРАЇНИрік  
8КАЛЕНДАР ЗНАМЕННИХ І ПАМ’ЯТНИХ ДАТрік  
9ЛОГИСТИКА. ПРОБЛЕМЫ И  РЕШЕНИЯрік  
10НАФТОГАЗОВА  ГАЛУЗЬ  УКРАЇНИрік  
11ПРАВО УКРАЇНИ.  ЮРИДИЧНИЙ  ЖУРНАЛрік  
12ПРОБЛЕМИ  ПРОГРАМУВАННЯрік  
13ПСИХОЛОГІЯ І СУСПІЛЬСТВОрік  
14РАДИОКОМПОНЕНТЫрік  
15СОЦІОЛОГІЯ: ТЕОРІЯ, МЕТОДИ, МАРКЕТИНГрік  
16СЛОВО і ЧАСрік  
17УКРАЇНСЬКА  КУЛЬТУРАрік  
18УКРАЇНСЬКА  МОВАрік  
19УКРАИНСКИЙ  ХИМИЧЕСКИЙ  ЖУРНАЛрік  
20ФІЗИКО-ХІМІЧНА МЕХАНІКА  МАТЕРІАЛІВрік  
21ФІЛОСОФСЬКА  ДУМКАрік  
22ФІНАНСИ  УКРАЇНИрік  
23ХІМІЧНА  ПРОМИСЛОВІСТЬ УКРАЇНИрік  
24ЭНЕРГОТЕХНОЛОГИИ И  РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЕрік  
   
Архів 2017р.  
  2016р.  
  2015р.  
WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux